Megújult az Európai Közösségek Bírósága

2009.10. 8. Jogi Fórum / Európai Közösségek Bírósága

A Bíróság tagjainak részleges megújulása keretében több bíró, így Juhász Endre bírói mandátumát is meghosszabbították az EU-tagállamok kormányainak képviselői, aminek eredményeképpen a magyar bíró új mandátuma 2015. október 6-ig tart. Ismét Vassilioa Skourist választották az Európai Közösségek Bíróságának elnökévé.

A tagállamok kormányainak képviselői 2009. február 25‑i és 2009. március 25‑i határozatukkal a 2009. október 7‑től 2015. október 6-ig terjedő időszakra megújították Vassilios Skouris, Allan Rosas, Koen Lenaerts, Marko Ilešič, Aindrias Ó Caoimh, Rosario Silva de Lapuerta, Juhász Endre, Uno Lõhmus, Lars Bay Larsen, Camelia Toader és Jean-Jacques Kasel megbízatását.

A 2009. február 25‑i és 2009. július 8‑i határozattal a Bíróság bírájává nevezték ki a 2009. október 7‑től 2015. október 6‑ig terjedő időszakra Marek Safjant, aki Jerzy Makarczyk helyébe lép, Daniel Švábyt, aki Jan Klučka helyébe lép és a 2009. október 7‑től 2012. október 6‑ig terjedő időszakra Maria Bergert, aki Peter Jann helyébe lép.

A tagállamok kormányainak képviselői 2009. február 25‑i határozatukkal a 2009. október 7‑től 2015. október 6‑ig terjedő időszakra megújították Eleanor Sharpston, Juliane Kokott és Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, a Bíróság főtanácsnokai megbízatását. Ugyanezen határozattal a Bíróság főtanácsnokává nevezték ki a 2009. október 7‑től 2015. október 6‑ig terjedő időszakra Niilo Jääskinent, aki Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro helyébe lép.

A 2009. február 25-i és 2009. július 8-i határozattal az Elsőfokú Bíróság bírájává nevezték ki – Virpi Tiili lemondására tekintettel – Heikki Kanninent a 2009. szeptember 1‑jétől 2010. augusztus 31‑ig tartó időszakra, illetve – Daniel Šváby lemondására tekintettel – Juraj Schwarcz-ot a 2009. október 7‑től 2010. augusztus 31‑ig tartó időszakra.

A 2009. június 9‑i határozattal Heikki Kanninen lemondására tekintettel az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének bírájává nevezték ki Maria Isabel Rofes i Pujolt a 2009. szeptember 1‑jétől 2015. augusztus 31‑ig tartó időszakra.

A Bíróság Peter Jann, Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro, Jerzy Makarczyk, Jan Klučka és Virpi Tiili megbízatásának megszűnése és távozásuk, valamint az intézmény új tagjainak eskütétele és hivatalba lépése alkalmából ünnepélyes ülést tartott.

A Bíróság tagjainak részleges megújítását követően, a 2009. október 7‑től 2012. október 6‑ig terjedő időszakra ismét Vassilios Skourist választották az Európai Közösségek Bíróságának elnökévé, aki 2003. október 7. óta az intézmény elnöke.

A Bíróság eljárási szabályzatának 7. cikke szerint: „a bírák közvetlenül a bírói karnak az EK‑Szerződés 223. cikkében és az EAK‑Szerződés 139. cikkében előírt részleges megújítását követően megválasztják maguk közül a Bíróság elnökét hároméves időtartamra”.

Miután hároméves időtartamra megválasztották az Európai Közösségek Bíróságának elnökét, a Bíróság bírái 2009. október 7‑én a Bíróság eljárási szabályzata 10. cikke 1. §‑ának megfelelően megválasztották maguk közül az öt bíróból álló tanácsok elnökeit.

Így hároméves időtartamra Antonio Tizzanót az első tanács elnökévé, José Narcio da Cunha Rodriguest a második tanács elnökévé, Koen Lenaertsot a harmadik tanács elnökévé és Jean-Claude Bonichot-t a negyedik tanács elnökévé választották.

Vassilios Skouris

Született 1948-ban; a Berlini Szabadegyetemen szerzett jogi diplomát (1970); a Hamburgi Egyetemen alkotmányjogi és közigazgatási jogi doktorátus (1973); a Hamburgi Egyetemen akkreditált egyetemi tanár (1972–1977); a Bielefeldi Egyetem tanáraként közjogot oktat (1978); a Thesszaloniki Egyetem tanáraként közjogot oktat (1982); belügyminiszter (1989‑ben és 1996‑ban); a Krétai Egyetem Egyetemi Tanácsának tagja (1983–1987); a Thesszaloniki Egyetemen a Nemzetközi és Európai Gazdasági Jogi Központ igazgatója (1997–2005); a görög Egyesület az Európai Jogért elnöke (1992–1994); a görög Nemzeti Kutatási Bizottság tagja (1993–1995); a Görög Tisztviselők Kiválasztását Felügyelő Legfőbb Bizottság tagja (1994–1996); a Trieri Európai Jogi Akadémia Tudományos Tanácsának tagja (1995‑től); a Görög Országos Bíró‑ és Ügyészképző Intézet igazgatótanácsának tagja (1995–1996); a Külügyminisztérium Tudományos Tanácsának tagja (1997–1999); a Görög Gazdasági és Szociális Tanács elnöke 1998‑ban; 1999. június 8‑tól a Bíróság bírája; 2003. október 7‑től a Bíróság elnöke.

Maria Berger

Született 1956-ban; jogi és gazdasági tanulmányokat folytatott (1975–1979), a jogtudományok doktora; asszisztens és előadásokat tart az Innsbrucki Egyetem Közjogi és Politikai Intézetében (1979–1984); a Szövetségi Tudományos és Kutatási Minisztérium munkatársa, végül helyettes osztályvezetője (1984–1988); a Fiatal Szocialisták szövetségi elnöke (1984–1987); a Szövetségi Kancelláriaminisztérium Európai Unióra vonatkozó kérdésekért felelős munkatársa (1988–1989); a Szövetségi Kancelláriaminisztérium „Európai Integráció” csoportjának vezetője (Ausztria Európai Unióhoz való csatlakozásának előkészítése) (1989–1992); az EFTA Felügyeleti Hatóság igazgatója Genfben és Brüsszelben (1993–1994); a kremsi Donau-Universität alelnöke; európai parlamentii képviselő (1996. novembertől 1997. januárig, illetve 2008. decembertől 2009. júliusig) és küldöttségvezető (2004. júliustól 2007. januárig, illetve 2008. decembertől 2009. júliusig); az Európa jövőjével foglalkozó Európai Konvent helyettes tagja (2002. februártól 2003. júliusig); a szocialista képviselőcsoport alelnöke a Nemzeti Tanácsban, a Szövetségi Tanácsban és az Európai Parlamentben (2004. júliustól 2007. januárig, illetve 2008. decembertől 2009. júliusig); Perg város önkormányzati képviselőtestületének tagja (1997. szeptembertől 2009. szeptemberig); szövetségi igazságügy-miniszter (2007. januártól 2008. decemberig); 2009. október 7‑től a Bíróság bírája.

Marek Safjan

Született 1949-ben; a jogtudományok doktora (Varsói Egyetem, 1980); a jogtudományok habilitált doktora (Varsói Egyetem, 1990); címzetes egyetemi tanár a jogi karon (1998–2009); a Varsói Egyetem Polgári Jogi Intézetének igazgatója (1992–1996); a Varsói Egyetem rektorhelyettese (1994–1997); az Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française lengyel szekciójának főtitkára (1994–1998); az Európa Tanács bioetikai bizottságának lengyelországi képviselője (1991–1997); az Igazságügyi Intézet Tudományos Tanácsának elnöke (1998); az Alkotmánybíróság bírája (1997–1998), majd elnöke (1998–2006); a Nemzetközi Összehasonlító Jogi Akadémia tagja (1994 óta), a Nemzetközi Jogi, Etikai és Tudományos Egyesület tagja (1995 óta), a Lengyel Helsinki Bizottság tagja; a Lengyel Művészeti és Bölcsészettudományi Akadémia tagja; az Európa Tanács főtitkára által odaítélt pro merito érdemérem (2007); számos publikáció szerzője a polgári jog, orvosi jog és európai jog területén; 2009. október 7‑től a Bíróság bírája.

Daniel Šváby

Született 1951-ben; a jogtudományok doktora (Bratislavai Egyetem); a bratislavai elsőfokú bíróság bírája; a polgári jogi ügyekben eljáró fellebbviteli bíróság bírája, a bratislavai fellebbviteli bíróság alelnöke; az Igazságügyi Minisztérium jogi intézete polgári és családjogi tagozatának tagja; a kereskedelmi jogi ügyekben eljáró Legfelsőbb Bíróság helyettes bírája; az Emberi Jogok Európai Bizottságának tagja (Strasbourg); alkotmánybíró (2000–2004); 2004. május 12-től 2009. október 6-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; 2009. október 7‑től a Bíróság bírája.

Niilo Jääskinen

Született 1958-ban; jogi diploma (1980); jogi Master-képzés (1982), doktori fokozat a Helsinki Egyetemen (2008); előadásokat tart a Helsinki egyetemen (1980–1986); a rovaniemi elsőfokú bíróság jogi referense és ideiglenes bírája (1983–1984); az Igazságügyi Minisztérium jogtanácsosa (1987–1989), majd európai jogi osztályának vezetője (1990–1995); a Külügyminisztérium jogtanácsosa (1989–1990); a finn parlament Nagybizottságának európai ügyekért felelős tanácsosa és titkára (1995–2000); a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság ideiglenes bírája (2000. júliustól 2002. decemberig), majd bírája (2003. januártól 2009. szeptemberig); a jogi és intézményi kérdések felelőse a Finn Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása érdekében folytatott tárgyalásokon; 2009. október 7‑től a Bíróság főtanácsnoka.

Heikki Kanninen

Született 1952-ben; diploma a Helsinki Kereskedelmi Főiskolán és a Helsinki Egyetem jogi karán; jogi referens Finnország Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságán; a közigazgatásbeli jogvédelem reformjával foglalkozó bizottság főtitkára; főtanácsos a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságon; a közigazgatási peres ügyek reformjával foglalkozó bizottság főtitkára, tanácsadó az Igazságügyi Minisztérium jogalkotási igazgatóságán; hivatalvezető helyettes az EFTA-Bíróságon; jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán; bíró a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságon (1998–2005); a menekültek fellebbviteli bizottságának tagja; a finn igazságszolgáltatási intézmények fejlesztésével foglalkozó bizottság alelnöke; 2005. október 6-tól 2009. október 6-ig a Közszolgálati Törvényszék bírája. 2009. október 7-től az Elsőfokú Bíróság bírája.

Juraj Schwarcz

Született 1952-ben; a jogtudományok doktora (Comenius egyetem, Bratislava, 1979); vállalati jogtanácsos (1975-1990); a košice-i városi bíróság cégnyilvántartásának vezetésével megbízott hivatalvezető; a košice-i városi bíróság bírája (1992. január–október); a košice-i regionális bíróság bírája és tanácselnöke (1992. november ‑ 2009.); a Szlovák Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának kirendelt bírája, gazdasági jogi tanács (2004. októbertől 2005. szeptemberig); a košice-i regionális bíróság gazdasági kollégiumának elnöke (2005. októbertől 2009. szeptemberig); a košice-i P.J. Šafárik Egyetem kereskedelmi és gazdasági jogi tanszékének külső tagja (1997–2009); a Jogakadémia tantestületének külső tagja (2005–2009); 2009. október 7-től az Elsőfokú Bíróság bírája.

Maria Isabel Rofes i Pujol

Született 1956-ban; jogi tanulmányok (licenciatura en derecho, Universidad de Barcelona, 1981); nemzetközi kereskedelemre való szakosodás (Mexikó, 1983); európai integrációs (Barcelonai Kereskedelmi Kamara, 1985) és közösségi jogi tanulmányok (Escola d'Administació Pública de Catalunya, 1986); a Generalitat de Catalunya tisztviselője (az Ipari és Energiaügyi Minisztérium Jogi Szolgálatának tagja, 1984. áprilistól 1986. augusztusig); a barcelonai ügyvédi kamara tagja (1985–1987); az Európai Közösségek Bírósága Kutatási és Dokumentációs Osztályának tanácsosa, később főtanácsosa (1986–1994); jogi referens a Bíróságon (Ruiz-Jarabo Colomer főtanácsnok kabinetjében 1995 januártól 2004. áprilisig; Lõhmus bíró kabinetjében 2004. májustól 2009. augusztusig); előadásokat tart a közösségi perekről az Universitat Autònoma de Barcelona jogi karán (1993–2000); számos európai szociális jogi publikáció és előadás; a Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal fellebbviteli tanácsának tagja (2006–2009); 2009. október 7-től a Közszolgálati Törvényszék bírája.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA