Átalakul a kirendelt védői intézményrendszer

2009.10. 9. Jogi Fórum / BÜK

A Budapesti Ügyvédi Kamara 2009. október 5-ei elnökségi ülésén elhatározta a Kamara hatáskörébe tartozó kirendelt védői intézményrendszer átalakítását. Megváltozik a kirendelt védői lista összeállításának rendje, megszűnik a kirendelési tagdíjkedvezmény.

Az elnökség álláspontja szerint a védelemhez való jog teljes körű biztosítása alkotmányos állami feladat. Ezt a tevékenységet a joghoz való hozzáférés érdekében az államnak éppen úgy meg kell fizetnie, mint a tolmácsok, szakértők, ügyészek, rendőrök és bírák munkáját. A kirendelt védők - a Kamara álláspontja szerint - egy független hivatás tagjai és nem kötelezhetők arra, hogy ezen állami feladat finanszírozását például a tagdíjakon keresztül részben ők viseljék.

A Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatalának és a Kamara könyvelésének adatai szerint évente 200 millió Ft-ot meghaladó kirendelt védői díjat fizetnek ki ügyvédeknek. A kirendelt védők listájára a korábbi jelentkezések alapján 1275 fő került fel, akik ezzel összefüggésben eddig tagdíjkedvezményre voltak jogosultak. A kimutatások szerint viszont 800-nál kevesebben kaptak kirendeléseket és többségük csupán 1-2 ügyet látott el. A kirendeléses ügyek zömét kb. 3-400 ügyvéd végzi. Az ún. "kirendelési kedvezmény" fokozatos megszüntetését (két év alatt) az Elnökség már tavaly elhatározta annak érdekében, hogy a kedvezményi aszimmetria megszűnjön és ugyanakkor el lehessen kerülni az idei tagdíj felemelését.

A büntető kirendelések terén a BÜK Elnöksége a következő 3 évben fokozatosan kívánja erősíteni a minőségbiztosítás követelményrendszerét alanyi és tárgyi kérdésekben egyaránt, elsősorban a kirendelt védők képzési és módszertani támogatásának fokozása révén. Ezért a 2009 novemberi elnökségi ülésre olyan előterjesztés és határozati javaslat előkészítését rendelte el, ami a kirendelt védők listájának új, minőségbiztosítási alapú átdolgozását feltételezi. Az Elnökség ezen intézkedés-sorozatától azt is remélik, hogy a minőségbiztosított kirendelt védői tevékenység eredményeire támaszkodva a jelenlegi 3000 forintos kirendelt védői óradíj jelentős emelését érhetik el.

  • kapcsolódó anyagok
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
ÜGYVÉDSÉG