A fogyatékossággal élők emberi jogainak védelme az állam kötelező feladata

2009.10.19. Jogi Fórum / Országgyűlési Biztos Hivatala

Sem alkotmányos, sem költségvetési sem egyéb szempontból nem indokolható, hogy az állam a központi kiadások tervezése során éppen azoknak az áldozatára számítson, akiknek a mindennapi életet segítő körülmények, a támogató szolgálatok, illetve a bentlakásos intézmények fenntartása jelenti az egyetlen esélyt a méltó élethez.

Szabó Máté ombudsman szerint megengedhetetlen, hogy az állam a költségvetés hiányait éppen a rendszer legrászorultabbjai rovására korrigálja.

A tervezett jövő évi költségvetés a fogyatékossággal élők szervezeteinek, a bentlakásos intézmények működtetőinek, a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató munkáltatóknak, olyan pénzügyi feltételeket szán, amelyek példanélküli módon lehetetlenítik el az eddig is meglehetősen szűk költségvetéssel rendelkező szervezetek működését.

Az állami bevételek elosztása összetett, politikai döntések sora. Ugyanakkor azonban egy társadalom fejlettségét érzékletesen mutatja, miként bánik az idősekkel, a fogyatékossággal élőkkel, a szegényekkel. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának feladata az alkotmányos jogok érvényesülésének elősegítése és védelme, különösen a rászorulók - a betegek, fogyatékossággal élők, szegények, a margóra szorultak - segítése. Munkájában mindenkor abból a meghatározó elvből indul ki, hogy az emberi jogok alapvető, mindenkit mindig, mindenhol megillető jogok.

A diszkrimináció tilalma és az esélyegyenlőség biztosítása nem szabadon választható, hanem kötelező állami feladatot jelent. Ezért szükséges ezúttal ismét hangsúlyozni: megengedhetetlen, hogy a fogyatékossággal élő emberek és szervezeteik elveszítsék a pénzügyi hátterüket. A különböző szervezetek, intézmények, programok, amelyeket állami finanszírozással lehet fenntartani, viszonylag biztonságos és kiszámítható módon segítették a fogyatékossággal élőket. A tervezett költségvetési megszorítások így a támogatási rendszer radikális lefaragásával, a leghátrányosabb helyzetben lévő emberek körülményeinek biztonságát veszélyeztetve éppen a legrászorultabb emberek sorsát pecsételik meg.

Mindez ellentmond azoknak a kötelezettségeknek, amelyeket az ENSZ Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól Szóló Egyezménye tartalmaz, és amelyekhez az Egyezmény törvénybe foglalásával a Magyar Köztársaság is csatlakozott.

Mindezekre figyelemmel fordult Szabó Máté a kormányfőhöz, valamint a szociális és a pénzügyi tárca vezetőjéhez. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa levelében emlékeztet a nemzetközi egyezményben vállaltak betartására, a demokratikus jogállam alkotmányos értékrendjének vívmányaira és felhívta a figyelmet a fogyatékossággal élők ezreinek életével kapcsolatos állami kötelezettségekre.
 

  • kapcsolódó anyagok
OMBUDSMAN
SZOCIÁLIS SZFÉRA