OGY - Zárószavazás lesz a közoktatásról szóló törvény módosításáról

2009.10.19. MTI

A Nabucco-földgázvezetékről szóló kormányközi megállapodás ratifikálásról dönthet hétfőn az Országgyűlés; kedden pedig a 2010-es költségvetés részletes vitáját folytatják le a képviselők.

A Magyarország, Ausztria, Bulgária, Románia és Törökország között a Nabucco Project tárgyában létrejött megállapodást júliusban Ankarában írták alá az érintett országok vezetői, köztük Bajnai Gordon miniszterelnök. A kormányközi megállapodás azt jelenti, hogy minden résztvevő állam biztosítja a megfelelő szabályozási keretet ahhoz, hogy a vezeték teljes hosszán azonos feltételekkel lehessen a földgázt szállítani.

Döntés várható az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utasnyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás kihirdetéséről és a légi közlekedésről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatról.

Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy az eredeti negyven év helyett 7 plusz 8 évig lehet az európai utasok adatait tárolni, ugyanolyan adatvédelmi normák alkalmazásával, mint amelyek az amerikai állampolgárokra vonatkoznak, így főszabályként a kormányzati hatóságok által nyilvántartott adatok átadása kifejezetten az érintett írásbeli hozzájárulását követően lehetséges.

Határoznak az agrárgazdaság 2008-as helyzetéről szóló jelentés elfogadásáról, mely szerint Magyarországon az agrárgazdaság termékkibocsátása tavaly is jelentős mértékben növekedett, teljes kibocsátása tavaly 1.933 milliárd forint volt, amely 15,2 százalékos emelkedést jelent a 2007-es évhez képest.

Múlt hétről halasztották el a zárószavazását a Sólyom László köztársasági elnök által az Országgyűlésnek megfontolásra visszaküldött, a vízgazdálkodásról szóló törvénymódosításnak, amelyet az MSZP nyújtott be és fogadott el még június 15-én.

Ezzel kapcsolatban Sólyom László legfőbb kritikai észrevétele az volt, hogy - bár a jelenleg hatályban lévő törvény kötelezően előírja a kizárólag energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz visszatáplálását a kivétel helyére, a felszín alatti vízrétegbe - a parlament által elfogadott törvénymódosítás lehetőséget adna a termálvíz-kistermelőknek arra, hogy egyedi felmentést kapjanak ez alól.

A köztársasági elnök szerint a módosítás miatt veszélybe kerülhetne a magyar felszín alatti vízbázis.

Olyan zárószavazás előtti módosító indítványt fogadna el a parlament, amely elhagyná a köztársasági elnök által kifogásolt passzust. Így a környezetvédelmi bizottsági módosító javaslata szerint a jövőben is biztosítható lenne, hogy az energetikai célból kitermelt termálvizek ne szennyezzék a felszíni vizeket, továbbá nagy távlatban így megőrizhetővé válhat a geotermikus (termálvíz) vagyon.

Zárószavazás lesz a közoktatásról szóló törvény módosításáról. Az egyik előterjesztő, Magyar Bálint SZDSZ-es képviselő azzal indokolta a többek között a 6 plusz 6-os iskolarendszert preferáló javaslatot, hogy azokban az országokban, ahol hat év van az alapkészségek fejlesztésére, sokkal jobb a diákok teljesítménye, mint ahol négy vagy öt. Az indítvány csak azon intézményekre vonatkozna, ahol 1-12. évfolyamot egy intézményben járják ki a diákok.

Szavaznak a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló, a Vám- és Pénzügyőrségről szóló, valamint a kulturális örökség védelméről szóló törvények módosításáról, amely lehetővé teszi, hogy a helyi vámeljárások engedélyezésével a gazdálkodó szervezetek maguk végezhessék el a vámkezelést, ha a vámáru-nyilatkozatot és a kísérő okmányokat benyújtják a helyi vámhivatalhoz.

A határozathozatalok után kezdődik a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2008. január 1. - december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló általános vitája. A dokumentum szerint tavaly a közbeszerzések összértékében 6,8 százalékos csökkenés következett be, 2008-ban 1417,9 milliárd forintnyi közbeszerzés valósult meg.

Lefolytatják az illetékekről szóló törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló törvény és az egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitáját. Az előterjesztés indoklása szerint a nem hiteles tulajdonilap-másolat papír alapon történő szolgáltatása megszűnik, a tulajdoni lapról kiállított hiteles másolatért négyezer forint helyett 6.250 forint kell fizetni.

Megvitatják a szocialisták kezdeményezésére az árfolyamváltozás, a hitelszerződések és a törlesztőrészletek, valamint a bankok kockázatvállalási gyakorlata és a hitelnyújtás profitnagysága összefüggéseit feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javasalot.

Kedden lefolytatják a 2010-es költségvetés részletes vitáját 12 órás időkeretben. A javaslathoz több mint 1.400 módosító indítványt nyújtottak be a képviselők, ennek több mint 95 százalékát a Fidesz-KDNP jegyzi.

A napirenden szerepel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényjavaslat, illetve a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény módosítása.

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
OKTATÁSÜGY