A gyermekekkel szembeni rossz bánásmódot csak együttműködve lehet megelőzni

2009.10.27. MTI

A gyermekekkel szembeni erőszak, bántalmazás, elhanyagolás, azaz a gyermekekkel szembeni rossz bánásmód komplex probléma, ami komplex megoldást kíván: egy ágazat önmagában csak jogszabállyal vagy programmal nem tudja ezt megelőzni - jelentette ki Katonáné Pehr Erika, a Szociális és Családügyi Minisztérium főosztályvezetője egy hétfői, gyermekjogi konferencia sajtótájékoztatóján Budapesten.

Mint mondta, az egészségügyi, szociális, oktatási ágazatok együttműködése elengedhetetlen a gyermekekkel szembeni erőszak megelőzése érdekében. Ennek érdekében alakította ki az 1997-es gyermekvédelmi törvény a jelzőrendszert. Kiemelte: a jogszabály szigorodott, és ha a jelzésre kötelezettek nem tesznek eleget kötelezettségüknek, akkor fegyelmi vagy büntetőjogi felelősségrevonást lehet kezdeményezni velük szemben. Hozzátette: fontos szerepe van a megelőzésben az esetmegbeszélésnek is.

Megjegyezte: a gyermekjogi szolgálatokat fejleszteni kell, mivel az nem épült ki a törvény által megálmodott szintre, azaz további infrastrukturális beruházások és programok szükségesek.

Hangsúlyozta: a jogszabályi környezet fejlesztését jelzi, hogy a gyermekek védelmében az ideiglenes megelőző távoltartást lehetővé tevő jogszabály október 1-je óta él, és eddig körülbelül 30 esetben alkalmazták. Ezzel kapcsolatban Herczog Mária, az ENSZ gyermekjogi bizottságának magyar tagja előadásában megjegyezte, hogy a jogszabályt véleménye szerint korábban vezették be, semhogy a végrehajtást segítő módszertani anyagok elkészültek volna és a szakemberek felkészülhettek volna annak alkalmazására.

Herczog Mária beszámolt arról is, hogy a gyermekekkel szembeni, gyermekek közötti erőszak látenciája magas, nemzetközi tapasztalat szerint 10 bántalmazásból 1 derül ki, Magyarországon a kriminológiai intézet egy korábbi felmérése 1:24-hez arányt becsült.

A "Joggal az erőszak ellen" című, a gyermekekkel kapcsolatos erőszak témáját körbejáró kétnapos konferenciát Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa szervezte. A gyermekjogi biztosként is eljáró Szabó Máté a konferencia sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a jogalkotók sokat tesznek a gyermekekkel szembeni erőszak megelőzésére, szankcionálására, a biztos pedig vizsgálta ezen intézkedések foganatját.

Közölte: vizsgálatuk szerint problémát jelent, hogy a gyermekbántalmazások felderítésére kiépített jelzőrendszer nem működik jól, sok esetben a gyermek jelzését nem veszik komolyan.

Álláspontja szerint nem csak a gyermekbántalmazások dokumentálása, szankcionálása a fontos, de kiemelt szerepe van a gyermekbántalmazások proakítv megelőzésének: azon programok támogatásának, amelyek alternatívát gyújtanak az erőszakkal szemben. Több olyan program kellene - mondta -, ami a társadalom, a család pozitív modelljeit mutatja be, kiemelten fontos szerepe van a toleranciára nevelésnek és a jogtudatosításnak.

Szüdi János, az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtitkára a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az iskolában sikeres gyermek nem válik erőszakossá, ezért a tárca célja olyan programok támogatása, amelyek a gyermek személyre szóló nevelésével járulnak hozzá, hogy a tanulók egyre sikeresebbek legyenek az iskolában.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG
GYERMEKJOGOK
ENSZ