Megjelent a De iurisprudentia et iure publico című folyóirat 2009/3-4. száma

2009.11. 9. Jogi Fórum

A De iurisprudentia et iure publico Jog- és Politikatudományi folyóirat III. évfolyam 2009/3–4., dupla számában nyolc tanulmánnyal és három recenzióval ismerkedhet meg az Olvasó.

A De iurisprudentia et iure publico egy olyan, 2007 óta negyedévente megjelenő internetes folyóirat, amely magyar, angol és német nyelven íródott, a jogtudomány és politikatudomány köréből származó, megjelentetésre szánt írásokat (tanulmány, recenzió, valamint konferenciabes­zámoló) közöl. A folyóirat nyitott a fiatal kutatók, valamint a gyakorlati szakemberek előtt is.

A De iurisprudentia et iure publico című folyóirat legfrissebb, 2009/3-4. száma

  • kapcsolódó anyagok
FOLYÓIRATOK