Határon átnyúló bűnügyek - Tagállami együttműködés az igazságszolgáltatás szolgálatában

2009.11.11. Jogi Fórum / Európai Bizottság

A Bizottság ma elfogadott egy zöld könyvet a bizonyítékok büntetőügyekben történő megszerzésének területén folytatott tagállamok közötti együttműködés javítására irányuló további intézkedések megtétele érdekében.

A Bizottság fontolóra veszi a bizonyítékok büntetőügyekben történő megszerzésének jelenleg szétaprózott jogi szabályozása helyett egyetlen egy, a kölcsönös elismerés elvén alapuló jogszabály bevezetését, amely valamennyi bizonyítéktípusra kiterjedne, és közös szabályokat vezetne be az ilyen bizonyítékok bíróságok általi elfogadhatóságának biztosítása érdekében. A zöld könyv célja a tagállamokkal és a megfelelő érdekeltekkel a fenti megközelítés érvényességéről és számos, e tekintetben lényeges kérdésről történő egyeztetés.

Jacques Barrot alelnök, a jogérvényesülésért, a szabadságért és a biztonságért felelős biztos kijelen tette: „A tagállamok igazságügyi rendszereinek eltérései és a bírósági határozatok kölcsönös elismerésének hiánya nem akadályozhatják az igazságszolgáltatás eljárását a határokon átnyúló bűnözéssel szemben. E tekintetben különösen fontos a hatékonyabb együttműködés előmozdítása valamennyi bizonyítéktípus büntetőügyekben történő megszerzése területén, ezáltal megkönnyítve és meggyorsítva a tagállamok közötti igazságügyi együttműködést.”

A bizonyítékok más tagállamból történő megszerzésének meglévő szabályai számos egymás mellett létező, különböző alapelvekre épülő és eltérő alkalmazási körű előírásokból állnak. Ez nehézkessé teszi a szabályok alkalmazását, zavart okozhat a gyakorló jogászok körében, és ahhoz vezethet, hogy nem a legmegfelelőbb eszközt használják a keresett bizonyíték megszerzéséhez. Ezek a tényezők végső soron tehát a hatékony, határokon átnyúló együttműködést is gátolhatják.

Ezenkívül a más tagállamból megszerzett bizonyítékok bíróság általi elfogadhatóságának kérdésével csak közvetett módon lehet foglalkozni, mivel nincsenek közös szabályok a bizonyítékok gyűjtésére vonatkozóan. Ez pedig azt a veszélyt hordozza magában, hogy a bizonyítékok büntetőügyekben történő megszerzésének szabályai csak olyan tagállamok között működnek majd hatékonyan, amelyek hasonló nemzeti szabályokkal rendelkeznek a bizonyítékok gyűjtését érintően.

A „Szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló, a polgárok szolgálatában álló térség”-ről szóló, 2009. június 10-i közleményében meghatározott célkitűzésekkel összhangban a Bizottság további intézkedéseket kíván tenni a bizonyítékok büntetőügyekben történő megszerzésének területén folytatott tagállamok közötti együttműködés javítására.

A Bizottság fontolóra veszi a bizonyítékok büntetőügyekben történő megszerzésének meglévő jogi szabályozása helyett egyetlen egy, a kölcsönös elismerés elvén alapuló és valamennyi bizonyítéktípusra kiterjedő jogszabály bevezetését. Emellett a bizonyítékok büntetőügyekben történő gyűjtésére vonatkozóan is közös szabályok bevezetését tervezi.

A zöld könyv célja a tagállamokkal és az érintett érdekeltekkel a fenti megközelítés érvényességéről és számos, e tekintetben lényeges kérdésről történő egyeztetés.

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_hu.htm
 

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐELJÁRÁS
BÜNTETŐJOG
EURÓPAI UNIÓ JOGA
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
BŰNÜLDÖZÉS
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ