Jogszabálysértő vonalbezárások - Ellentétes a környezetvédelmi és közlekedési politikával a vasútvonalak megszüntetése

2009.11.17. MTI

Ellentétes a Magyar Köztársaság általános környezetvédelmi, közlekedéspolitikai és területfejlesztési politikájával a személyszállítás nagy léptékű megszüntetése a vasúti mellékvonalakon - állapította meg kedden kiadott állásfoglalásában Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa.

Fülöp Sándor hivatalból vizsgálta, hogy a mellékvonalak bezárásának terve összhangban van-e az ország környezet-, közlekedés- és területfejlesztési céljaival, továbbá hogy a környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően készült-e a terv. A biztos vizsgálata kiterjedt arra is, hogy előzetesen felmérték-e a várható hatásokat, figyelembe vették-e azokat a vonalbezárásról szóló döntésnél és lefolytatták-e a szükséges egyeztetéseket.

Az országgyűlési biztos szerint a vasúti mellékvonalak megszüntetése miatt várhatóan jelentősen nő a közúti közlekedésből származó környezeti terhelés: a levegő- és zajszennyezés, több nehézfém jut a levegőbe. A biztos megállapította, hogy a közlekedési miniszter döntését sem környezeti, sem gazdaságossági szempontból nem támasztotta alá, és nem folytatták le a társadalmi egyeztetést sem.

Fülöp Sándor nyomatékosította, hogy a vasúti menetrend megállapítása nagy hatású környezetvédelmi és területfejlesztési döntés, nem csak közlekedési, illetve közlekedésfinanszírozási. Felhívta a figyelmet arra: a hatályos magyar közlekedési stratégiában is az szerepel, hogy a vasúti hálózatokkal kapcsolatos döntéseket nem irányíthatják kizárólag rövid távú költségvetési megfontolások. Emellett a vasúti közlekedés fejlesztését támogatja a 2003-2008 között hatályos II., illetve az elfogadás előtt álló III. Nemzeti környezetvédelmi program is.

A biztos szerint tehát ellentétes az ország általános környezetvédelmi, közlekedéspolitikai és területfejlesztési politikájával a személyszállítás nagy léptékű megszüntetése a vasúti mellékvonalakon.

Fülöp Sándor megállapította azt is: jogszabálysértő, hogy a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium nem készítette el a környezetvédelmi törvényben előírt vizsgálati elemzést (amelynek célja a várható konkrét környezeti hatások feltárását célja), illetve nem konzultált az Országos Környezetvédelmi Tanáccsal.

Az ombudsman felszólította a közlekedési minisztert, hogy - még a közszolgáltatási szerződések megkötése előtt - haladéktalanul végezze el a szükséges környezeti vizsgálatokat, illetve annak társadalmi véleményeztetését, így különösen folytassa le az Országos Környezetvédelmi Tanáccsal a szükséges konzultációt. Emellett felszólította a kormányt, hogy tegyen javaslatot a közlekedésről, a területfejlesztésről, illetve a környezetvédelemről szóló jogszabályok közötti összhang megteremtésére.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZLEKEDÉS
OMBUDSMAN