Lövöldözés a Pécsi Tudományegyetemen - A fegyvertartás magyarországi szabályairól

2009.11.27. MTI

Az európai törvényeket összehasonlítva nem tekinthető liberálisnak a fegyver- és lőszertartás magyarországi szabályozása - nyilatkozta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) rendészeti osztályvezetője pénteken.

Povázsai Sándor alezredes közlése szerint ma 110 ezer állampolgár birtokában összesen 245 ezer fegyver van engedéllyel.

Az állampolgárok és szervezetek fegyver- és lőszertartását egy 2004-es módosított kormányrendelet szabályozza, amely kimondja: lőfegyvernek az a tűzfegyver, valamint az a légfegyver minősül, amelyből 7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú, szilárd anyagú lövedék lőhető ki. A jogszabály megkülönbözteti a lőfegyvert, a gáz- és riasztófegyvert, a légfegyvert, a festéklövő fegyvert, a muzeális fegyvert és a színházi fegyvert.

A szakember - akit annak kapcsán keresett az MTI, hogy csütörtökön a Pécsi Tudományegyetemen egy 23 éves hallgató, aki egy helyi lövészklub tagja, engedéllyel tartott maroklőfegyverével megölte egy csoporttársát és többeket megsebesített - felhívta a figyelmet arra: fegyvertartási engedélyt minden esetben csak az a nagykorú személy kaphat, aki nem áll cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, a külön paragrafusokban felsorolt bűncselekmények miatt korábban nem ítélték el, és nem folyik ellene eljárás.

A rendelkezés szerint sportlövészetre legfeljebb három darab hosszú és kettő rövid lőfegyver, valamint ezekhez tartozó lőszer megszerzése és tartása annak a sportolónak engedélyezhető, aki igazolt, az országos sportági szakszövetség által kiadott, érvényes versenyengedéllyel rendelkező minősített sportlövő és rendszeres sporttevékenysége alapján a saját tulajdonú lőfegyver tartását az országos sportági szakszövetség javasolja. Országos sportági szakszövetség javaslatára a sportlövőnek ennél több lőfegyver megszerzése és tartása is engedélyezhető. (Rövid lőfegyver: olyan lőfegyver, amelynek csöve nem haladja meg a 30 centit, vagy amelynek teljes hossza nem haladja meg a 60 centimétert.)

Azt, hogy egy ember sportvadász célra hány fegyvert vásárolhat és tarthat, jogszabály nem korlátozza, viszont a lőfegyver és lőszer megszerzése és tartása csak annak a személynek engedélyezhető, aki a vadászati törvényben meghatározott feltételeknek megfelel.

Önvédelmi célra két darab rövid lőfegyver megszerzése, tartása engedélyezhető annak, aki nem áll kizáró rendelkezések hatálya alatt, a lőfegyver tartásához előírt egészségi alkalmasságát igazolja, külön jogszabály szerint a lőfegyver tartásához szükséges elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságát igazoló vizsgát tesz és a vizsgabizottság megítélése szerint a lőfegyver biztonságos kezelésére és használatára képes, valamint a lőfegyver, lőszer tárolásának rendeletben meghatározott feltételeivel rendelkezik.

Korábban külön jogszabály rendelkezett arról, hogy bizonyos foglakozást, hivatást betöltő emberek (bírók, ügyészek, polgármesterek, országgyűlési képviselők) alanyi jogon juthattak önvédelmi fegyverhez, de ez a rendelkezés hatályát vesztette, mindenki azonos követelményeknek megfelelően juthat lőfegyverhez.

Az Európai Unió más tagállamában lakóhellyel rendelkező személy részére lőfegyver tartása akkor engedélyezhető, ha a lakóhely szerinti tagállam illetékes hatósága ezzel előzetesen egyetértett. A fegyverek viselését és szállítását szintén jogszabály rögzíti: lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - vadászlőfegyverét vagy sportlőfegyverét csak ürítve, tokban, sportcélú rövid lőfegyverét üres tárral, a fegyver, a tár és a lőszer elkülönített csomagolásával, zárt dobozban vagy egyéb zárt tárolóeszközben lehet szállítani.

Az önvédelemre, személy- és vagyonvédelemre engedélyezett rövid lőfegyvert, fegyvertartási engedély esetén gáz- és riasztófegyvert betárazva, a véletlen elsülés ellen biztosítva, rejtve lehet viselni.

A fegyverek tárolásról a törvény úgy rendelkezik, hogy lőszert a lőfegyvertől elkülönítve, biztonsági zárral rendelkező lemezszekrényben vagy falhoz, padlóhoz, szekrényhez rögzített biztonsági zárral rendelkező lemezdobozban, illetéktelen személyektől elzárva kell tárolni az engedélyezett által állandóan lakott lakásban.

Povázsai Sándor alezredes megemlítette: azok az állampolgárok, akik foglakozásszerűen használják a fegyvert, nemcsak egészségügyi, hanem kötelező pszichológiai vizsgán is meg kell felelniük, míg az önvédelmi célra használt fegyver esetében erre nincs szükség.

Az ORFK rendészeti osztályvezetője úgy fogalmazott: a rendőrségnek, mint jogalkalmazó szervnek nem dolga minősíteni a jogszabályokat, de megjegyezte, az európai rendelkezéseket figyelembe véve a magyar fegyver- és lőszertartás szabályozása egyáltalán nem tekinthető liberálisnak.

Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter csütörtökön a Pécsi Tudományegyetem (PTE) szenátusának ülésén, miután tájékozódott az intézményben történt lövöldözésről, úgy fogalmazott: el kell gondolkodni azon, hogy elég szigorúak-e a fegyvertartási szabályok Magyarországon.

A rendőrség ez év június 30-i adatai szerint 245 ezer engedélyezett fegyver van az állampolgárok birtokában, ennek 60 százaléka sportvadászatra használatos fegyver. A lőfegyvereket 110 ezer ember birtokolja.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG
RENDŐRSÉG