A Bizottság aktualizálta az európai légtérben repülési tilalom hatálya alá eső légitársaságok listáját

2009.12. 1. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Az Európai Bizottság közzétette az Európai Unióban működési tilalom alá tartozó légitársaságok közösségi listájának tizenkettedik aktualizált változatát, amely – az ellenőrzések során feltárt biztonsági hiányosságok eredményeképpen – három további országgal egészült ki.

A legutóbbi aktualizált változatban szereplő három légitársaság vonatkozásában megszüntették a tilalmat, egy légitársaság számára pedig bizonyos feltételek mellett engedélyezték, hogy újra megkezdje működését, mivel kielégítő módon küszöbölte ki a biztonsági hiányosságokat.

„A légi közlekedés biztonsága területén semmilyen kompromisszumot nem engedhetünk meg magunknak. A polgároknak Európában és az egész világon joguk van a biztonságos repüléshez” – mondta Antonio Tajani, a Bizottság alelnöke, majd hozzátette: „Célunk nem egyszerűen az, hogy listát készítsünk a veszélyes légitársaságokról. Készek vagyunk segítséget nyújtani az érintett országoknak ahhoz, hogy műszaki, illetve adminisztratív kapacitásuk kiépítése révén biztosítani tudják a polgári légi közlekedés biztonságát. Fokozni kívánjuk a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezettel (ICAO) való együttműködésünket annak érdekében, hogy erőfeszítéseinket jobban össze tudjuk hangolni, és így ott tudjunk segítséget nyújtani, ahol arra a legnagyobb szükség van. Nem fogadhatjuk el azonban, hogy olyan légitársaságok működtessenek járatokat, amelyek nem tartják be a nemzetközi biztonsági előírásokat. Ez ugyanis mindenki számára veszélyes lehet, aki a megfelelő információk hiányában nem biztonságos repülőgépen utazik. Ezért van szükség a listára.”

Az új lista a régi helyébe lép és a Bizottság internetes oldalán már meg is tekinthető.

A repülési tilalom hatálya alá eső légitársaságok listájának összeállítására vonatkozó szabályok mögött meghúzódó megfontolások kettős célt szolgálnak:

  • A lista egyrészt a légi közlekedés biztonságának megóvását szolgáló megelőző hatású eszköz. Ezt az a tény is jól illusztrálja, hogy a Közösség számos alkalommal sikeresen hárított el potenciális biztonsági kockázatokat még jóval azt megelőzően, hogy a korlátozás végső eszközéhez kellett volna folyamodnia.
  • Komoly biztonsági problémák fennállása esetén a lista utolsó lehetőségként szolgál, amelynek keretében korlátozások írhatók elő, vagy az európai légtérre vonatkozóan repülési tilalom szabható ki. Az ilyen eszközök erőteljesen ösztönzik a biztonsági hiányosságok kiküszöbölését.

A lista legfrissebb változatáról lekerült három Ukrajnában engedélyezett fuvarozó: az Ukraine Cargo Airways és a Volare üzemben tartási engedélyét visszavonták, valamint – az ukrán hatóságoktól kapott információk eredményeképpen – a Motor Sich szintén lekerült a listáról. Egy negyedik fuvarozó, az Ukrainian Mediterranean Airlines számára engedélyezték, hogy egy repülőgéppel újra megkezdje működését. Mindez annak az Ukrajnában tett sikeres látogatásnak az eredménye, amelyen az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség képviselői, illetve két uniós tagállam szakemberei vettek részt, és célja a légitársaságok által végrehajtott korrekciós intézkedések ellenőrzése volt.

Hasonlóképpen elismerést érdemelnek az angolai polgári légiközlekedési hatóság és a TAAG Angola Airlines által a biztonsági hiányosságok fokozatos kiküszöbölése érdekében tett jelentős erőfeszítések. A TAAG ennek eredményeképpen engedélyt kapott arra, hogy növelje a Portugáliába üzemeltetett járataihoz használt repülőgépei számát.

A lista mostani frissítése kapcsán figyelmet érdemel még az egyes országokkal a légi fuvarozók biztonsági teljesítményének témájában kialakult folyamatos párbeszéd. Fokozódott az együttműködés és előrelépések történtek Albánia, Angola, Egyiptom, az Orosz Föderáció, Ukrajna, Kazahsztán és Kirgizisztán esetében. Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) továbbá több ellenőrzésre adott megbízást azzal a céllal, hogy biztonsági szempontból értékelésre kerüljön az Albániában, Egyiptomban, Kirgizisztánban és Jemenben működő hatóságok és fuvarozók helyzete.

A Dzsibuti, a Kongói Köztársaság, valamint São Tomé és Príncipe légiközlekedési hatóságai által megvalósított felügyelet rendszerében azonosított biztonsági hiányosságok ugyanakkor az említett országok valamennyi fuvarozójának működési tilalom alá helyezéséhez vezettek.

A lista mostani és korábbi változataiban említésre került légi fuvarozókat változatlanul fokozott földi ellenőrzéseknek vetik alá a közösségi repülőtereken, így biztosítva, hogy azok folyamatosan megfeleljenek a vonatkozó nemzetközi biztonsági előírásoknak.

November 27. óta közösségi listán a következők szerepelnek: 5 olyan egyéni fuvarozó, amelynek Európai Unióban folytatott működése vonatkozásában teljes tilalom van érvényben. Ezek az Air Koryo (Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, KNDK), az Air West (Szudán), az Ariana Afghan Airlines (Afganisztán), a Siem Reap Airways International (Kambodzsa), és a Silverback Cargo Freighters (Ruanda). Továbbá 15 ország valamennyi (összesen 228) fuvarozójának működésére teljes tilalom vonatkozik: ezek Angola (egy, korlátozások és feltételek mellett üzemelő fuvarozó kivételével) Benin, a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK), Dzsibuti, Egyenlítői Guinea, Gabon (három, korlátozások és feltételek mellett üzemelő fuvarozó kivételével), Indonézia, Kazahsztán (egy, korlátozások és feltételek mellett üzemelő fuvarozó kivételével), a Kirgiz Köztársaság, Libéria, a Kongói Köztársaság, Sierra Leone, São Tomé és Príncipe, Szváziföld és Zambia. Végül van 8 olyan légi fuvarozó, amelynek működése csak korlátozásokkal és meghatározott feltételek betartása mellett engedélyezett: ezek a TAAG Angola Airlines, az Air Astana (Kazahsztán), a Gabon Airlines, az Afrijet és az SN2AG (Gabon), az Air Bangladesh, az Air Service Comores (Comore-szigetek) és az Ukrainian Mediterranean Airlines (Ukrajna).

http://ec.europa.eu/transport/air-ban

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0016:0037:EN:PDF

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
KÖZLEKEDÉS
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ