Az útnyilvántartások adatkezeléséről

2009.12. 3. Jogi Fórum / OBH

Elfogadta a pénzügyminisztérium az adatvédelmi biztos útnyilvántartásokra vonatkozó módosító javaslatát. Jóri András a hivatásbeli titoktartásra kötelezett egyéni vállalkozók, orvosok, pszichiáterek, magánnyomozók ügyfélkörének védelmében kezdeményezte a jogszabály-módosítást.

Állampolgári beadvány kapcsán vizsgálta az adatvédelmi biztos a hivatásbeli titoktartásra kötelezett egyéni vállalkozók, orvosok, pszichiáterek, magánnyomozók útnyilvántartás-vezetési kötelezettségének adatvédelmi vonatkozását. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint az egyéni vállalkozó köteles rögzíteni minden olyan adatot, amely adókötelezettsége teljesítéséhez és a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges. Így az útnyilvántartásban a magánnyomozó által felkeresett természetes személyek, valamint az orvosok, pszichiáterek által betegként felkeresettek feltüntetése is törvényi kötelezettség.

Az útnyilvántartásra vonatkozó rendelkezések minden fenntartás nélküli alkalmazása az orvos-beteg, illetve magánnyomozó-ügyfél kapcsolatában elfogadhatatlan alkotmányjogi szempontból – foglalt állást az adatvédelmi biztos. A háziorvosok, pszichiáterek által felkeresett beteg nem tekinthető a törvény által meghatározott üzleti partnernek, személyes adata (neve, lakcíme) egy háziorvos útnyilvántartásában különlegesen védett adatnak is minősülhet. Az egészségügyről szóló törvény értelmében a beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény szintén titoktartási kötelezettséget ír elő a magánnyomozó működése során; az üzleti partner nevét és címét nem lehet analóg módon alkalmazni egy üzleti kapcsolaton kívülálló érintett nevére, címére.

Az adatvédelmi törvény által megkövetelt különleges védelem érvényesülése érdekében Jóri András kezdeményezte a személyi jövedelemadóról szóló törvényben szabályozott útnyilvántartás rendelkezéseinek módosítását. 2010. január 1-jétől az útnyilvántartásra kötelezett magánszemély – ha jogszabály alapján titoktartási kötelezettséggel járó tevékenységet (pl. orvosi tevékenységet) folytat, s olyan magánszemélyt keres fel, akire nézve titoktartásra kötelezett –, a megtett utakról külön útnyilvántartást vezethet. Az adóhatóság az ilyen útnyilvántartásban foglalt adatok rögzítésére azonban csak akkor jogosult, ha az eljárása során tett megállapításban e nyilvántartás jogszabálysértés bizonyításának alátámasztására szolgál. Ha az ellenőrzés során az adóhatóság mindent rendben talál, az útnyilvántartás az adózónál marad, annak adatai nem kerülnek az adóhatóság birtokába.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ADATVÉDELMI BIZTOS