Hatékony adórendszerek - Hogyan javítható az adóbehajtás a fejlődő országokban? - Konferencia

2009.12.10. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Karel De Gucht, fejlesztési és humanitárius segítségnyújtásért felelős biztos, Kovács László, adóügyi és vámuniós biztos, valamint Eva Joly, az Európai Parlament Fejlesztési Bizottságának elnöke közös konferenciát szervez az adózás és a fejlesztés szegénység elleni küzdelemben betöltött szerepéről.

A rendezvény célja, hogy rámutasson az adórendszerek döntő szerepére a fejlesztésben, valamint annak hangsúlyozása, hogy a káros adózási gyakorlatok és az együttműködés hiánya kedvezőtlen hatást gyakorolnak a fejlődő országokra. A konferencián megvitatják majd azokat a lehetséges szakpolitikai intézkedéseket, amelyek arra irányulnak, hogy növeljék a fejlődő országok adóbevételeit, illetve tisztességesebb és fokozottabb együttműködésen alapuló nemzetközi adózási környezetet alakítsanak ki.

Karel De Gucht, fejlesztésért és humanitárius segítségnyújtásért felelős biztos így nyilatkozott: „A fejlődő országok adórendszereinek megerősítéséhez és adóbevételeik növeléséhez nyújtott segítség nem csupán a fejlesztési menetrend új témáját vagy módszerét jelenti. Kulcsfontosságú szerepet játszik a fenntartható fejlődésben és abban, hogy még inkább magunkénak érezzük a szegénység csökkentésére irányuló politikákat.”

Kovács László, adóügyi és vámuniós biztos kijelentette: „A jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságban a nemzeti költségvetések és adórendszerek egyre nagyobb fenyegetettségnek vannak kitéve, és a nemzetközi adóügyi együttműködés és a közös standardok iránti igény minden korábbinál fontosabbá vált. Az adó- és fejlesztési politikák közötti szinergiák révén a fejlődő országok hatékonyabban juthatnak hozzá azokhoz az előnyökhöz, amelyeket a megfelelő nemzetközi adóügyi együttműködés, valamint az adócsalás, a jogellenes pénzáramlások és a káros gyakorlatok elleni küzdelem kínál.”

Az egynapos konferencia – amelynek keretében egy asztalhoz ülnek majd a fejlett, illetve a fejlődő országok politikai vezetői, tudósai és civil társadalmainak képviselői – az alábbi témákra helyezi a hangsúlyt: a gyenge adórendszereknek a fejlődésre gyakorolt kedvezőtlen hatása, valamint azok a kihívások, amelyeket az adócsalás és a jogellenes pénzáramlások jelentenek e rendszerek számára.

Karel De Gucht és Kovács László biztosok, valamint Eva Joly reményeik szerint hozzájárulnak az adóügyi kormányzás és a fejlődés közötti kapcsolatokról szóló vita előmozdításához, és felhívhatják a figyelmet arra, hogy a hazai bevételek mozgósítása alapvető fontosságú a szegénység csökkentése és a fenntartható fejlődés szempontjából.

Az Európai Bizottság jelenleg dolgozik a fejlesztési együttműködéssel összefüggő adóügyek terén való felelősségteljes kormányzásról szóló kezdeményezésen.

Háttér

A hatékony adórendszerek meghatározó szerepet játszanak a fejlődésben. Hozzájárulnak a közjavak biztosításához, az államépítéshez és a helyes kormányzáshoz. A pénzügyi válság fokozta annak szükségességét, hogy több adót szedjenek be a fejlődő országokban, amelyeket érzékenyen érint a nyersanyagárak zuhanása, és a nemzetközi kereskedelem beszűkülése. A fejlődő országok gazdaságuk szerkezetéből, a gyenge közigazgatásból, és a nem megfelelő adópolitikákból kifolyólag súlyos adóveszteségeket szenvednek el. Emellett a pénzügyi tranzakciók globális rendszere és a nem együttműködő országok sokasága miatt kevés kockázattal jár az adócsalás és az adókikerülés.

Az ENSZ fejlesztésfinanszírozásról szóló konferenciáján elfogadott 2008. évi dohai nyilatkozat fektette le az alapjait azon intézkedéseknek, „amelyek célja az adóbevétel növelése a modern adórendszerek, a hatékonyabb adóbehajtás, az adóalap szélesítése és az adócsalás elleni hatékonyabb küzdelem révén”. A nemzetközi közösség ismételten elkötelezte magát a káros adózási gyakorlattal szembeni küzdelemben. A világ vezetői legutóbb a G20-ak pittsburghi találkozóján erősítették meg azt a kötelezettségvállalásukat, hogy küzdenek az adócsalás, a jogellenes pénzáramlások és káros gyakorlatok ellen.

Az Unió az utóbbi húsz évben kiváltképpen a kapacitásépítés terén volt tevékeny, különös tekintettel a fejlődő országok támogatására adóigazgatásuk erősítése során. Az említett uniós erőfeszítésekre a Világbankkal és az IMF-fel együttműködésben került sor.

Az Európai Bizottság számos országban támogatta az adóigazgatás reformját. Például Tanzániában az adóigazgatási program (7 millió euró) keretében nyújtottunk támogatást a héa- és hazai jövedelmi osztályok számára. Az adóreform támogatása több országban részét képezte a gazdaság vagy a közszektor reformjához nyújtott szélesebb körű támogatási csomagnak. Etiópiában például a közszektor kapacitásépítési programjának égisze alatt nyújtottunk támogatást.

Az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa május 19-i következtetéseiben felkérte a Bizottságot, hogy „a fejlesztési célkitűzések megvalósítása érdekében a fejlődő országokkal való párbeszédre és a nekik nyújtandó támogatásra irányuló uniós fellépésre vonatkozó javaslatokat terjesszen elő a felelősségteljes adóügyi kormányzás és a hatékonyabb nemzeti adórendszerek előmozdításával kapcsolatban”. A Bizottság jelenleg a fejlődő országok felelősségteljes adóügyi kormányzásának kérdését tárgyaló közleményen dolgozik.

További információk:

http://ec.europa.eu/development/services/events/tax_development/index.cfm

MEMO/09/545

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
ADÓZÁS
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI PARLAMENT