Az Alkotmánybíróság december 14-15-i teljes ülésének napirendje

2009.12.11. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság (Ab) hétfői teljes ülésén foglalkozik azzal a határozattervezettel, amely a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát veszi górcső alá.

Megtárgyalják a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. § (1) bekezdésének alkotmányosságát.

Szó lesz a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (4) bekezdésének alkotmányosságát vizsgáló határozattervezetről.

Megkérdőjelezték a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek az építményadót és a telekadót szabályozó egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát.

A testület ismét napirendjére tűzi a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek a családi pótlék adómentességét szabályozó rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatát.

Folytatják a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 14. § (2) bekezdésének alkotmányossági vizsgálatát.

Megvitatják a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 40. § (1) bekezdés b) pontjának alkotmányosságát elemző határozattervezetet.

Megtámadták a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló 2009. évi IV. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja a „2008. szeptember 30-át követően” szövegrészének alkotmányosságát.

Határozattervezet készült a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 105. §-ának, 106. §-ának és 119. §-ának alkotmányosságával összefüggésben.

Kedden, a testület idei utolsó teljes ülésén megbeszélik az Ügyrendi Bizottságnak azt az előterjesztését, amely az Alkotmánybíróság konkrét (alkotmányjogi panasz) és absztrakt utólagos normakontroll hatásköreivel kapcsolatos indítványértelmezési gyakorlatát veti össze.

Napirendre kerül egy, a közigazgatási végzések bírósági felülvizsgálatát érintő alkotmányjogi panasz.

Szóba kerül a Legfelsőbb Bíróság Kvk. III.37.477/2007/7. sz. végzésének alkotmányosságát elemző határozattervezet.

A napirend megtalálható az Ab honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG