Adatvédelmi aggályok a vagyonadó-kalkulátor működése kapcsán

2010.01.14. Jogi Fórum / OBH

Nem tartja megfelelőnek a vagyonadó-kalkulátor jelenlegi működését az adatvédelmi biztos. Jóri András ezért kezdeményezi, hogy a vagyonadó-kalkulátor adatrögzítés és azonosítás nélkül is használható legyen.

A kalkulátor működésének alapjául szolgáló információk közérdekű adatok, ezért azokat mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. További követelmény, hogy azon a felhasználói felületen, ahol csupán adatrögzítéssel van mód az adókötelezettséggel összefüggő tájékozódásra, és az adatok megadásához jogkövetkezmény fűződik, ott a tárolt személyes adatok minősége érdekében megfelelő módon azonosítsák a felhasználókat.

Az adatvédelmi biztos panaszbeadvány kapcsán vizsgálta az APEH honlapján található vagyonadó-kalkulátor működését. A kalkulátor használatakor az interneten keresztül nem azonosított felhasználónak a saját nevében és a saját ingatlanjára nézve kell pontos adatokat megadnia. Ezen adatokat az APEH hat évig megőrzi, és úgy tekinti azokat, mint a nyilatkozó felhasználó személyes adatait, továbbá egy adóeljárás során azokat figyelembe veheti.

Az adatvédelmi törvény alapján közérdekű adatoknak minősülnek a vagyonadó-kalkulátort működtető kritérium-rendszer alapjául szolgáló információk. Bárki számára minden további jogkövetkezmény és adatrögzítés nélkül is lehetővé kell tenni, hogy az ingatlanjával kapcsolatos adófizetési kötelezettségéről tájékozódhasson. Előzetesen és teljes körűen nyilvánossá kell tenni a kalkulátorhoz használt információkat, ilyen módon lehetőséget biztosítva bárki számára az ingatlan forgalmi értékének az adóhatóság által is elfogadható meghatározásához – állapította meg Jóri András.

Nem felel meg a célhoz kötött adatkezelés követelményének az adatok rögzítése abban az esetben, ha az adózók számára az adatok rögzítése nélkül is nyújtható segítség adófizetési kötelezettségük teljesítéséhez – foglalt állást a biztos. Az adózó és adóhatóság közötti együttműködésnek ebben a fázisában nincs az adóhatóságnak olyan kötelezettsége, amely a bevitt adatok tárolását indokolná. Jóri András javasolja ezért olyan megoldás alkalmazását, amely lehetővé teszi az adózó számára a választást az adóhatósági adatrögzítés, valamint az egyéb, adatrögzítéssel nem járó számítási lehetőségek között. Ennek hiányában a honlap használatának önkéntessége nem valósul meg maradéktalanul, az adatkezeléshez szükséges jogalap hiányzik.

Aggályokat vet fel az adatok minőségével kapcsolatban, hogy az adóhatóság nem győződik meg a felhasználó kilétéről. Jelenleg az adatforrás meghatározhatatlan, és a megadott információk pontossága sem szavatolható. Az adatvédelmi biztos támogatja az adóhatóság azon törekvését, hogy az adófizetéshez segítséget nyújtson az adózóknak, ugyanakkor úgy véli, hogy határozottan el kell utasítani minden olyan magatartást a hatóságok részéről, amely az adózókat saját érdekeik védelme érdekében arra indíthatja, hogy a valóságnak meg nem felelő adatokat adjanak meg az alkotmányos kötelezettségük gyakorlásához szükséges tájékozódásuk során.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ADATVÉDELMI BIZTOS
ADÓZÁS