Átlátható kampányforintok

2010.01.18. Jogi Fórum / dr. Nagy Csilla

Köztársasági elnökünk ugyan még nem írta ki a parlamenti választásokat, pártjaink azonban már kampányolnak. Milyen pénzből és milyen szabályok mentén tehetik ezt?

Két törvényjavaslat került 2009 decemberében benyújtásra az Országgyűléshez a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvényünk - választási kampányt érintő szabályainak - módosítása tárgyában. Az egyiket kormánypártunk, a másikat legnagyobb ellenzéki pártunk nyújtotta be. A javaslatok hátterében civil szervezeteknek, a politikai pártok közötti konszenzus megteremtésére törekvő, az átlátható kampányfinanszírozás feltételeinek megteremtése érdekében indított - egyelőre sikertelen - kezdeményezése áll.

Előzmények

2009 májusában hirdetett akciót a Transparency International és a Freedom House a pártok kampányfinanszírozásának jelenlegi gyakorlata ellen. A két szervezet október 8-án mutatta be a kampányfinanszírozás reformját szolgáló törvényjavaslatát, melyet részben korábbi javaslatokból állítottak össze. A kezdeményezés célkitűzéseit Sólyom László köztársasági elnök is támogatta. A módosítás célja az volt, hogy megszüntesse a jelenlegi törvény által megszabott, képviselőjelöltenként költhető egymilliós limit és a tényleges költések közötti – számottevő - különbséget. Mivel a parlamenti pártok között arról sem született megállapodás, hogy támogatják-e a Transparency International és a Freedom House kampányfinanszírozásról szóló törvényjavaslatát, a civil szervezetek úgy döntöttek, hogy nem kívánnak részt venni az egyeztetések folytatásában. (A parlament pedig – ennek megfelelően - a benyújtott törvényjavaslatot tavaly novemberben nem fogadta el.)

A hatályos szabályozás

A választási kampány1 a választás kitűzésétől a szavazást megelőző nap 0 óráig tart. Ebben az időszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot. Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő vagy a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet (állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül azonban tilos). A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. Aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték a plakátot, köteles azt eltávolítani a szavazást követő 30 napon belül.

A választási gyűlések nyilvánosak, a rend fenntartásáról a szervező köteles gondoskodni. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampányt folytatni, választási gyűlést tartani tilos. A kampányidőszakban a műsorszolgáltatók a jelölő szervezetek, illetőleg a jelöltek számára azonos feltételekkel tehetnek közzé politikai hirdetést.

Minden jelölő szervezet, amely a választásokon jelöltet állít, a jelöltállítással arányos központi költségvetési támogatásra jogosult, melynek összegét az Országgyűlés állapítja meg. A független jelöltek a jelölő szervezetek jelöltjeivel azonos mértékű költségvetési támogatásban részesülnek, mely támogatás kizárólag dologi költségek fedezésére szolgál. Annak felhasználásáról a választást követő 30 napon belül el kell számolniuk a kifizető helyen.

A független jelöltek, illetőleg a jelölő szervezetek a választásra - a költségvetési támogatáson felül - jelöltenként, legfeljebb egymillió forintot fordíthatnak. Minden jelölő szervezetnek és független jelöltnek a választás második fordulóját követő 60 napon belül a Magyar Közlönyben nyilvánosságra kell hoznia a választásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegét, forrását és felhasználásának módját. Ezen pénzeszközök felhasználását az Állami Számvevőszék egy éven belül - az országgyűlési képviselethez jutott jelölő szervezetek és független jelöltek tekintetében hivatalból - ellenőrzi. Az a jelölő szervezet, illetőleg független jelölt, amely/aki az összegre vonatkozó szabályt megsértette, köteles a túllépés értékének kétszeresét 15 napon belül a központi költségvetés részére befizetni. Az országos közszolgálati műsorszolgáltatók az országos listát állító jelölő szervezetek politikai hirdetéseit legalább egyszer ingyenesen közölni kötelesek.

Az Országgyűléshez benyújtott törvényjavaslatok

Tóbiás József (MSZP) 2009. december 4-én, T-11446 szám alatt, dr. Nyitrai Zsolt és dr. Répássy Róbert (FIDESZ-MPSZ) 2009. december 7-én T-11450 szám alatt nyújtották be az Országgyűléshez törvényjavaslataikat a kampányfinanszírozás átláthatóvá tétele tárgyában.

A kormánypárti javaslat a kampányidőszakot 60 napra, az ellenzéki 30 napra rövidítené a jelenlegi 72 napról. Az országgyűlési választási kampányra jelöltenként fordítható egymillió forintot az MSZP-s javaslat 5 millió forintra emelné (a FIDESZ-es javaslat ezt az értékhatárt nem változtatná meg), ugyanakkor maximálná a jelölő szervezetek/a jelöltek támogatására fordítható összeget: jogi személy legfeljebb 5 millió forintot, természetes személy legfeljebb 2 millió forintot fordíthat a jelöltek támogatására (mely 2011-től a KSH által közölt előző évi fogyasztói árindex változását követné). Újdonság lenne, hogy a magát jelöltként/jelölő szervezetként bejelenteni nem kívánó személy vagy szervezet azt követően folytathatna választási kampányt, ha – bejelentése alapján - az Állami Számvevőszék nyilvántartásba vette. Ezen személyek vagy szervezetek kampányra fordított kiadásait az általa támogatott jelölt vagy jelölő szervezet kiadásainak meghatározásánál figyelembe kellene venni.

Garanciális szabály, hogy a jelölő szervezet/a jelölt köteles lenne a kampány költségeivel összefüggő kifizetések teljesítésére külön bankszámlát nyitni és annak számát, valamint a számlavezető hitelintézetet az ÁSZ-nak bejelenteni (bejelentését az ÁSZ a honlapján közzétenné). A választásra fordítandó összegeket erre a kampányszámlára kellene utalni és a költségeket is erről a számláról kellene kiegyenlíteni. A hitelintézet a kampányszámláról hetente köteles lenne számlakivonatot küldeni az ÁSZ-nak (mely szintén közzétételre kerülne). Ezen kötelezettség megsértése esetén az ÁSZ a kampányszámlát 24 órán belül zárolná. Helyi önkormányzati képviselők választásával összefüggő kampány során a megyékben, a fővárosban és a tízezer lakosnál nagyobb településeken, valamint népszavazási kampányban lenne kötelező kampányszámlát nyitni. Települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásával összefüggő kampány során a tízezer lakosnál nagyobb településen teszi kötelezővé, területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők választásánál főszabályként írja elő a javaslat a kampányszámla nyitását. Az ellenzéki javaslat általánossá teszi a kampányszámla nyitásának kötelezettségét és egyben arra kötelezné az állami vezetőket, hogy a kampány alatt minden, a választással kapcsolatos kiadásaikat a jelölő szervezetük kampányszámlájáról finanszírozzák.

Az MSZP-s javaslat a plakátokat jelöltenként illetve jelölő szervezetenként egyedi azonosító jellel (kampányjellel) látná el, melyet az Országos Választási Iroda képezne. A plakátok képét (rajta a jelölt/a jelölő szervezet nevével, a plakát kiadásáért felelős személy nevével, a példányszámmal, valamint a kampányjellel) az OVB a honlapján közzétenné. A javaslat részletesen kitér továbbá a politikai hirdetés2 szabályaira: csak az a sajtószerv tehetne közzé (a jelöltek/a jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel) ilyen hirdetést, amelyet az ÁSZ nyilvántartásba vett. Az ellenzéki javaslat olyan tilalmi időszakokat határoz meg, amelyek ideje alatt tilos lenne sajtóban vagy szabadtéri reklámhordozón a jelölteken/a jelölő szervezeteken kívüli politikai szereplők tevékenységét, terveit ismertetni, népszerűsíteni. Politikai hirdetést pedig kizárólag közszolgálati műsorszolgáltató tehetne közzé.

Garanciaként rögzíti a kormánypárti javaslat, hogy a kampánypénzek felhasználásának ellenőrzése során az ÁSZ köteles lenne nyilvánosságra hozni azoknak a jogi személyeknek a listáját, amelyek a kampány során éves bevételük tíz százalékát meghaladó mértékben nyújtottak támogatást jelölő szerv/jelölt számára.

A kormánypárti indítvány általános vitája lezárult, a módosító javaslatokat január 29-éig lehet benyújtani. A tervezet - elfogadása esetén - a kihirdetést követő 30. napon lépne hatályba. Az ellenzéki javaslat ugyan a kihirdetés napján hatályosulna, azonban annak még általános vitájára sem került sor. Bizonyosnak látszik, hogy a 2010-es parlamenti választásokat megelőző kampány a jelenlegi szabályok szerint zajlik majd annak ellenére, hogy az ÁSZ évek óta arra figyelmeztet, hogy a szabályozás korrupciós kockázatot rejt magában.


1Választási kampány: választási program ismertetése, jelölt, lista, jelölő szervezet népszerűsítése, választási gyűlés szervezése, plakát elhelyezése, önkéntesek igénybevétele

2A választópolgár választói akaratának befolyásolására irányuló hirdetés.

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
JOGALKOTÁS
VÁLASZTÁS
PÁRTOK