Érdekes ügyek az Európai Bíróság munkarendjéből

2010.01.26. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

A 2010. január 25-től 29-ig, valamint a februrár 1-től 5-ig tartó munkaheteken többek között sportfogadások, közösségi védjegyek, kártérítés a légifuvarozásban, csökkentett Áfa-kulcs alkalmazás, adatvédelem és versenyjog kérdéskörökkel kapcsolatos ügyek is terítékre kerülnek az Európai Bíróság munkarendjében.

A január 25-től január 29-ig tartó munkahét

Bíróság

2010. január 26., kedd

C-409/06 Winner Wetten - Főtanácsnoki indítvány

[Sportfogadások – Állami monopólium – Más tagállamban engedéllyel rendelkező cégek kizárása a nemzeti piacról – Szolgáltatásnyújtás szabadsága]

A Winner Wetten GmbH a máltai székhelyű Tipico Co. Ltd megbízásából szervez sportfogadásokat Németországban. A máltai cég Máltán engedéllyel rendelkezik sportfogadások szervezésére. Mivel Németországban sportfogadások csak a szövetségi tartományok által kiadott engedélyek alapján szervezhetők, és a Winner Wetten nem rendelkezik ilyen engedéllyel, ezért a német hatóságok megtiltották a cég számára sportfogadások németországi szervezését. A német cég szerint azonban őt, mint egy EU-tagállamban sportfogadások szervezésére engedéllyel rendelkező vállalkozás közvetítőjét, a szolgáltatások szabad nyújtásának az elve alapján megilleti az ilyen szerencsejátékok szervezésének a joga. Álláspontjának érvényesítése érdekében a Winner Wetten a német bíróságokhoz fordult.

Az ügyben eljáró kölni közigazgatási bíróság azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a vitatott nemzeti szabályozás összeegyeztethető-e a szolgáltatások szabad nyújtásának az elvével.

Háttéranyagok

C-48/09 P Lego kontra Közösségi védjegyhivatal (OHIM) - Főtanácsnoki indítvány

[Közösségi védjegyek – Lego v Mega Bloks]

1999-ben a Lego közösségi védjegyként regisztráltatta a piros színű, hagyományos (2 x 4-es) lego-építőelem háromdimenziós mintáját. A legóhoz hasonló „Mega Bloks” játékelemek gyártója, a Mega Brands később kérelmet nyújtott be az OHIM-hoz a Lego közösségi védjegy törlése érdekében. Az OHIM az építőjátékok termékkategória tekintetében helyt adott a törlés iránti kérelemnek. A Lego az OHIM e határozatát megtámadta az Elsőfokú Bíróság előtt, amely 2008. november 12-én meghozott ítéletében elutasította a keresetet. A Lego most az Elsőfokú Bíróság ítélete ellen nyújtott be keresetet az Európai Bírósághoz.

Háttéranyagok

C-63/09 Walz - Főtanácsnoki indítvány

[Légifuvarozás – Csomag elvesztése – A kártérítés maximális összege]

A. Walz poggyászának elvesztése miatt kártérítési keresetet indított a Clikair légitársaság ellen. Keresetében összesen 3200 euró összegű kártérítést kért, 2700 eurót az anyagi, míg 500 eurót az elszenvedett erkölcsi károkért. A légitársaság álláspontja szerint azonban az utasok a nemzetközi légifuvarozás szabályainak egységesítéséről szóló montreali egyezmény szerint maximum 1100 euró összegű kártérítésre jogosultak. A montreali egyezménynek az utasok és poggyászuk légi szállítására vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtási szabályait az Unión belül egy közösségi rendelet tartalmazza.

Miután egy alsóbb fokú spanyol bíróság úgy döntött, hogy az említett kártérítési összeghatár külön-külön értendő az anyagi és az erkölcsi károk tekintetében, és így a megítélhető kártérítés maximális összege 2200 euró, az ügyben eljáró barcelonai bíróság azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a montreali egyezményben a felelősség korlátozásaként meghatározott 1100 eurós összeghatár magában foglalja-e a poggyász elvesztése miatti anyagi és erkölcsi károkat is.

Háttéranyagok

2010. január 28., csütörtök

C-3/09 Erotic Center - Tárgyalás

[Adózás – Csökkentett ÁFA-kulcs alkalmazása mozikra – Programozott videofilmek megtekintésére szolgáló kabinok]

Egy bruges-i sex shopban történt ellenőrzés során a belga adóhatóság ÁFA-tartozást állapított meg és emiatt az üzlet tulajdonosára bírságot szabott ki. Az adóhatóság álláspontja szerint ugyanis az üzletben működtetett, programozott videofilmek megtekintésére szolgáló kabinok a hatodik ÁFA-irányelv értelmében „szórakoztató automaták”-nak minősülnek, és így azokra a 21%-os általános adómértéket kell alkalmazni. A kabinok szórakoztató automata jellegét az adóhatóság szerint egyebek mellett az teszi egyértelművé, hogy azokban a filmvetítés elindítása érmebedobással történik.

A tulajdonos szerint azonban a filmvetítés céljára szolgáló kabinok az adójogszabályok szempontjából mozinak minősülnek. Márpedig a mozik által nyújtott filmvetítésekre e szabályok szerint csökkentett, mindössze 6%-os ÁFA-kulcs alkalmazandó.

Az ügyben eljáró belga bíróság azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a hatodik ÁFA-irányelv értelmében mozinak tekinthetők-e az említett üzletben működtetett kabinok.

Háttéranyagok

A február 1-jétől február 5-ig tartó munkahét

Bíróság

2010. február 2., kedd

C-92/09 Volker und Markus Schecke & C-93/09 Eifert egyesített ügyek - Tárgyalás

[Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások – Sikeres pályázók adatainak nyilvánosságra hozatala – Személyes adatok védelméhez fűződő jog]

Németországi mezőgazdasági vállalkozások európai mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapokból kértek és kaptak támogatást. A támogatás nyújtásának feltétele volt annak elfogadása, hogy a kedvezményezettek egyes adatai, valamint a támogatás összege nyilvánosságra kerülnek. Ezen információkat a német mezőgazdasági és élelmezésügyi szövetségi hivatal a honlapján tette közzé. Az érintett kedvezményezettek a német bíróságok előtt az említett információk nyilvánosság számára történő elérhetőségének megszüntetését követelik, arra hivatkozva, hogy az adatok hozzáférhetővé tétele sérti a személyes adatok védelméhez való jogukat. Úgy vélik, hogy a nyilvános hozzáférés biztosításának szükségességét nem igazolja a szabálytalanságok és csalások megakadályozásában meglévő közérdek sem, mivel az ezek elleni küzdelemre egyéb ellenőrzési mechanizmusok állnak rendelkezésre. Az ügyben eljáró német bíróság azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a kezdeményezettek közzétételét elrendelő uniós szabályozás ellentétben áll-e a személyes adatok védelméhez fűződő alapjoggal.

Háttéranyagok
Háttéranyagok

Törvényszék

2010. február 3., szerda

T-427/08 CEAHR kontra Bizottság - Tárgyalás

[Versenyjog – Svájci luxusórák piaca – Független órásmesterek alkatrészekkel való ellátása]

A független órásmesterek európai érdekvédelmi szövetsége (CEAHR) 2004-ben panaszt tett a Bizottságnál azzal kapcsolatban, hogy luxusórákat gyártó svájci cégek szisztematikusan megtagadják az értékesítési hálózatukba nem tartozó órásműhelyek alkatrészekkel való ellátását. A CEAHR álláspontja szerint az óragyártók az alkatrész-ellátást korlátozó magatartásukat összehangolják, és ezzel a közösségi joggal összeegyeztethetetlen módon korlátozzák a versenyt a luxusórák javításának a piacán. A Bizottság 2008 júliusában hozott határozatában elutasította a CEAHR panaszát többek között arra hivatkozva, hogy a luxusórák javítása nem választható el azok forgalmazásától, márpedig ez utóbbi piacon igenis valódi verseny alakult ki a közösségen belül. Az érdekvédelmi szövetség a Bizottság e határozatát támadta meg a Törvényszék előtt.

Háttéranyagok

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
EURÓPAI UNIÓ JOGA
VERSENYJOG
ADÓZÁS
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
VÉDJEGY