Kérdések és problémák - Helsinki Bizottság a Független Rendészeti Panasztestület gyakorlatának elemzéséről

2010.01.29. Jogi Fórum / Magyar Helsinki Bizottság

Az Országgyűlés 2007-ben átfogóan módosította a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényt, létrehozva a Független Rendészeti Panasztestületet. A Panasztestület a rendőrség civil kontrollját látja el: az Országgyűlés által választott tagjai állásfoglalásaikban értékelik, hogy az egyes ügyekben a rendőrség megsértette-e a Panasztestülethez fordulók valamely alapjogát.

A Magyar Helsinki Bizottság 2007-ben indított programot a rendőri panaszeljárások reformjának ösztönzésére. A Helsinki Bizottság célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a panaszeljárás hatékonyabbá tételének szükségességére, szorgalmazta egy független, rendőri intézkedéssel kapcsolatos panaszokat elbíráló testület létrehozását, megvizsgálta a más EU-tagállamokban alkalmazott megoldásokat, és szövegszerű javaslatot tett a rendőrségi törvény módosítására. 2007 decemberében a Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért szakmai kerekasztal-beszélgetést rendezett a Független Rendészeti Panasztestületről szóló új jogszabályi rendelkezések kapcsán. A rendőrségi törvény módosítása során a Bizottság által tett szövegszerű javaslatok nagy részét a jogalkotó figyelembe is vette a kodifikációs munkálatok során.

A Helsinki Bizottság a Panasztestület létrehozatala óta figyelemmel kíséri annak tevékenységét, és 2009 szeptemberében újabb programja keretében kétnapos konferenciát szervezett a témában, a rendőrség, magyar és külföldi rendészeti szakemberek, illetve civil szervezetek részvételével. A találkozó egyrészt fórumot biztosított a hazai szakembereknek, a Panasztestület tagjainak, illetve a döntéshozóknak arra, hogy megvitassák a Panasztestület működésével és gyakorlatával kapcsolatos tapasztalatokat, másrészt lehetővé tette az Egyesült Királyságból, Belgiumból, Lengyelországból, Csehországból, Bulgáriából és Romániából érkezett szakemberek közötti tapasztalatcserét, így mozdítva elő a független rendőri panaszmechanizmusok fejlesztését, illetve létrehozatalát a résztvevő közép- és kelet-európai országokban.

A program keretében készült el a „Másfél év mérlegen – A Független Rendészeti Panasztestület gyakorlatának elemzése” című tanulmány. Az elemzés a Panasztestület működésével és gyakorlatával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket, problémákat járja körbe. A tanulmány bemutatja, hogy miként mérlegelhet a Testület, amikor arról kell döntenie, hogy a rendőri kötelezettségsértések, intézkedések, kényszerítőeszköz-alkalmazások, illetve mulasztások sértették-e, az érintett panaszos alapvető jogát vagy szabadságát s ha igen, milyen mértékben. Emellett kitér a szöveg arra is, hogy milyen elméleti és gyakorlati problémákat vet fel az, hogy a jogalkotó nem tette egyértelművé: kizárólag a rendészeti jogalkalmazást vizsgálhatja a Panasztestület, vagy a rendőrség egyéb (például büntetőeljárási) tevékenységeit is értékelheti. A Testület mindennapi gyakorlatában felmerülő eljárásjogi nehézségek és adatvédelmi dilemmák szintén megismerhetőek az elemzésből.

A tanulmány szerzői Fodor-Lukács Krisztina, Kovács Judit, Körtvélyesi Zsolt és Nagy Gusztáv, a Független Rendészeti Panasztestület munkatársai, valamint Kádár András Kristóf, a Panasztestület tagja és a Helsinki Bizottság társelnöke.

A tanulmány megvásárolható a Helsinki Bizottság irodájában, illetve letölthető a Helsinki Bizottság oldaláról

A projekteket és a tanulmány megírását a Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe támogatta.

  • kapcsolódó anyagok
RENDŐRSÉG
HELSINKI BIZOTTSÁG