Önkénteseket keres a Jóvá Tett Hely! - Modern kriminálpolitika, hatékony beavatkozások

2010.02. 2. Jogi Fórum / OBmB

A Jóvá Tett Hely – ahol fiatal bűnelkövetők társadalmi visszailleszkedésükhöz kaphatnak segítséget – önkéntesekből álló csoportot hoz létre a nyertes bűnmegelőzési projektjében.

Az önkéntesek feladata a civil szervezetekkel és más közösségi szereplőkkel való kapcsolattartás, kapcsolati háló építése és fenntartása, további önkéntesek bevonása lesz. Az önkéntesek bekapcsolódását tréningelemeket is tartalmazó képzés és folyamatos esetmegbeszélések segítik. A jelentkezéseket 2010. február 5-éig várják

A közösségi foglalkoztató szerepének modellezése és megerősítése a közösségi bűnmegelőzés rendszerében című projekt

A modern kriminálpolitikai elvárások alapján a hatékony beavatkozásoknak individualizáltnak kell lennie, tehát a bűnismétlési kockázatok kezelésére kell irányulnia, és figyelembe kell vennie az elkövető sajátos szükségleteit. Fontos szempont a szankció „közösségi” jellege, amelynek végrehajtásába lehetőség szerint be kell vonni a helyi közösséget is. A helyreállító igazságszolgáltatási szemlélet térnyerésének köszönhetően fontossá vált a jóvátétel, a helyreállítás szempontjának érvényesítése is.

A 2003-ban kialakított egységes Pártfogó Felügyelői Szolgálat a végrehajtás mellett komoly kezdeményező szerephez is jutott a közösségi szankciók területén, hiszen a pártfogó felügyelői vélemény bevezetésével lehetőséget kapott arra, hogy a hatékonynak bizonyuló beavatkozások alkalmazására javaslatot tegyen a bíróságnak, illetve az ügyésznek.

Ennek az új, komplex feladatkör ellátásának megkönnyítését szolgálja a Jóvá Tett Hely Közösségi Foglalkoztató, mint a Pártfogó Felügyelői Szolgálat háttérintézménye elsősorban a fiatalkorú, fiatal felnőtt elkövetők tekintetében. Ez az intézmény egyrészt a különféle beavatkozási módok kikísérletezésének, kipróbálásának, másrészt speciálisan a már hatékonynak bizonyuló eszközök alkalmazásának (pl. csoportos foglalkozás) terepe.

A Közösségi Foglalkoztató munkájának egyik alappillére a különféle profilú szervezetekkel való együttműködés, illetve önkéntesek bevonása a pártfogó felügyelői munkába és a Közösségi Foglalkoztató működésébe.

Bővebben az Országos Bűnmegelőzési Bizottság hivatalos honlapján

  • kapcsolódó anyagok
BŰNMEGELŐZÉS