Hatóság elől védett ügyfél-ügyvéd kapcsolat? - Érdekes ügyek az Európai Bíróság munkaprogramjából

2010.02. 3. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

A 2010. február 1-től 5-ig, valamint a februrár 8-től 12-ig tartó munkaheteken többek között személyes adatok védelméhez fűződő jog, versenyjog, ügyvéd-ügyfél közötti kommunikáció védelme, védjegy, valamint TB által finanszírozott gyógyszerek kérdéskörökkel kapcsolatos ügyek is terítékre kerülnek az Európai Bíróság munkarendjében.

A február 1-jétől február 5-ig tartó munkahét

Bíróság

2010. február 2., kedd

C-92/09 Volker und Markus Schecke & C-93/09 Eifert egyesített ügyek - Tárgyalás

[Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások – Sikeres pályázók adatainak nyilvánosságra hozatala – Személyes adatok védelméhez fűződő jog]

Németországi mezőgazdasági vállalkozások európai mezőgazdasági és vidékfejlesztési alapokból kértek és kaptak támogatást. A támogatás nyújtásának feltétele volt annak elfogadása, hogy a kedvezményezettek egyes adatai, valamint a támogatás összege nyilvánosságra kerülnek. Ezen információkat a német mezőgazdasági és élelmezésügyi szövetségi hivatal a honlapján tette közzé. Az érintett kedvezményezettek a német bíróságok előtt az említett információk nyilvánosság számára történő elérhetőségének megszüntetését követelik, arra hivatkozva, hogy az adatok hozzáférhetővé tétele sérti a személyes adatok védelméhez való jogukat. Úgy vélik, hogy a nyilvános hozzáférés biztosításának szükségességét nem igazolja a szabálytalanságok és csalások megakadályozásában meglévő közérdek sem, mivel az ezek elleni küzdelemre egyéb ellenőrzési mechanizmusok állnak rendelkezésre. Az ügyben eljáró német bíróság azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a kezdeményezettek közzétételét elrendelő uniós szabályozás ellentétben áll-e a személyes adatok védelméhez fűződő alapjoggal.

Háttéranyagok
Háttéranyagok

Törvényszék

2010. február 3., szerda

T-427/08 CEAHR kontra Bizottság - Tárgyalás

[Versenyjog – Svájci luxusórák piaca – Független órásmesterek alkatrészekkel való ellátása]

A független órásmesterek európai érdekvédelmi szövetsége (CEAHR) 2004-ben panaszt tett a Bizottságnál azzal kapcsolatban, hogy luxusórákat gyártó svájci cégek szisztematikusan megtagadják az értékesítési hálózatukba nem tartozó órásműhelyek alkatrészekkel való ellátását. A CEAHR álláspontja szerint az óragyártók az alkatrész-ellátást korlátozó magatartásukat összehangolják, és ezzel a közösségi joggal összeegyeztethetetlen módon korlátozzák a versenyt a luxusórák javításának a piacán. A Bizottság 2008 júliusában hozott határozatában elutasította a CEAHR panaszát többek között arra hivatkozva, hogy a luxusórák javítása nem választható el azok forgalmazásától, márpedig ez utóbbi piacon igenis valódi verseny alakult ki a közösségen belül. Az érdekvédelmi szövetség a Bizottság e határozatát támadta meg a Törvényszék előtt.

Háttéranyagok

A február 8-tól február 12-ig tartó munkahét

Bíróság

2010. február 9., kedd

C-550/07 P Akzo Nobel Chemicals & Akcros Chemicals kontra Bizottság és társai - Tárgyalás

[Verseny – Ügyvéd-ügyfél közötti kommunikáció védelme – Fellebbezés]

A Bizottság még 2003-ban tartott versenyhatósági vizsgálatot az Akzo vegyipari cég angliai irodáiban, amelynek során egyes dokumentumokat lefoglalt. A Bizottság vizsgálói és az Akzo képviselői között azonban vita alakult ki öt dokumentum lefoglalásával kapcsolatban, mivel azok a cég álláspontja szerint az ügyvéd-ügyfél kapcsolattartás során felmerült olyan bizalmas és védett információkat tartalmaznak, amelyek megismerésére a hatóságok nem jogosultak. A dokumentumok lefoglalása miatt az Akzo keresetet indított a Bizottság ellen az Elsőfokú Bíróság előtt, amely 2007. szeptember 17-én meghozott ítéletében a brüsszeli szervnek adott igazat. Az Akzo és leányvállalata, az Akcros az Elsőfokú Bíróság ezen ítélete ellen nyújtott be fellebbezést az Európai Bírósághoz.

Háttéranyagok

2010. február 10., szerda

C-569/08 Internetportal und Marketing - Főtanácsnoki indítvány

[Védjegyek bejegyeztetése .eu domain nevek megszerzése céljából – Rosszhiszeműség]

Egy német cég különféle hétköznapi elnevezéseket regisztráltatott védjegyként oly módon, hogy az elnevezések minden betűje elé és mögé betoldották a «&» karaktert. Így ehhez hasonló megjelenésű védjegyek kerültek bejegyzésre: «&R&E&I&F&E&N&». A furcsa kinézetű védjegyek bejegyeztetésének az volt a célja, hogy azokat felhasználva – később még jó pénzért értékesíthető – .eu domain neveket szerezhessenek meg úgy, hogy a domain nevek bejegyzésénél már elhagyják a «&» karaktert, aminek következtében így értelmes szavak jelennek meg (esetünkben a «&» elhagyásával a német „Reifen” szó maradt meg, amelynek jelentése: gumiabroncs). A «&» elhagyására egyébként jogszabályi utasítás folytán került sor, mivel az .eu domain neveket szabályozó uniós rendelet úgy rendelkezik, hogy az alapvédjegy részét képező egyes speciális karakterek (pl. &) nem jegyezhetőek be. A cég összesen 180 .eu domain nevet szerzett meg ezzel a módszerrel.

Egy másik cég, amely a „Reifen” szóvédjegyet a tisztítószerek termékkategória tekintetében szintén jogszerűen használja, panaszt intézett a „Reifen” .eu domain név bejegyzése ellen arra hivatkozva, hogy a regisztrálást kérő cég rosszhiszemű volt. A jogvita eldöntésére felkért választottbíróság a panasznak helyt adott, és a domain nevet az arra szintén igényt tartó panaszosnak ítélte oda. E döntés ellen a domain névtől megfosztott cég fellebbezett, és az ügyben eljáró osztrák bíróság azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a közösségi rendelet értelmében rosszhiszeműen járt-e el a domain nevet elsőként bejegyeztető cég, és ezért megfosztható-e az internetes cím használatának jogától.

Háttéranyagok

2010. február 11., csütörtök

C-62/09 Association of the British Pharmaceutical Industry - Főtanácsnoki indítvány

[Egészségügy – TB által finanszírozott gyógyszerek – Orvosok pénzügyi ösztönzése olcsóbb gyógyszerek felírására]

Az Egyesült Királyságban a lakosság gyógyszerekre való kiadásainak jelentős részét az országos egészségügyi szolgálat finanszírozza. A gyógyszerekre fordítandó költségeinek csökkentés érdekében a szolgálat egy pénzügyi ösztönző programot alakított ki a gyógyszereket felíró háziorvosok számára, amelynek lényege az, hogy amennyiben azok az azonos terápiás osztályba tartozó gyógyszerek közül az olcsóbbat írják fel a betegnek, úgy pénzbeli juttatásban részesülnek. E gyakorlat ellen a brit gyógyszeripari szövetség panaszt intézett a brit hatóságokhoz, arra hivatkozva, hogy a közösségi gyógyszerirányelv tiltja a gyógyszertermékek promóciója során a gyógyszerfelírási jogkörrel rendelkező orvosok pénzbeli juttatásokkal való ösztönzését. A brit hatóságok azzal utasították el a panaszt, hogy álláspontjuk szerint az irányelv szerinti tilalom csak a kereskedelmi célú promócióra vonatkozik. A gyógyszeripari szövetség ezt követően bírósághoz fordult, és az ügyben eljáró High Court of Justice azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a brit szabályozás összhangban van-e az irányelvvel.

Háttéranyagok

 

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
VERSENYJOG
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA