Cafeteria szabályai 2010

2010.02. 9. Jogi Fórum / dr. Magyar Szilvia

Ebben az évben a cafeteria rendszere lényegesen átalakult. Cikkünk az adómentes és a kedvezményes adókulccsal adózó természetbeni juttatások legfontosabb szabályait ismerteti.

Az adómentes csoportba két cafeteria elem tartozik: az otthoni számítógép- és internet előfizetés díj átvállalása, valamint a kockázati életbiztosítás díja. Az otthoni internet támogatása keretében a munkáltató a munkavállaló vagy annak házastársa nevére kiállított számla alapján az internet előfizetés díját térítheti meg. A juttatás nincs értékhatárhoz kötve, tehát a munkáltató bármekkora összegű szolgáltatást nyújthat.

A kockázati életbiztosítás lehet egyéni vagy csoportos. A szerződésben a díjfizető a munkáltató, a biztosított a munkavállaló, a kedvezményezett(ek) pedig a munkavállaló által megnevezett magánszemély(ek).

A kedvezményes adózású - 25 százalékos adókulccsal adózó - csoportba tartozó juttatások közül az alábbiakban a leggyakrabban alkalmazott elemek kerülnek ismertetésre:

Az üdülési csekk formájában jutatott bevétel esetében csak akkor alkalmazható a kedvezményes adókulcs, ha a magánszemély részére jutatott üdülési csekk értéke nem haladja meg a minimálbér összegét, azaz 2010. évben a 73.500 forintot.

Az üdülési szolgáltatás a juttató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott szolgáltatás. Az üdülési szolgáltatást a minimálbér mértékéig lehet kedvezményes adókulccsal juttatni. Ebben az évben ezen a címen a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja, nyugdíjas tagja is részesülhet ilyen juttatásban.

A meleg étkezés támogatására kedvezményes adózással havi 18.000 forintot meg nem haladó összeg adható.

Az iskolarendszerű képzés átvállalt költsége a minimálbér két és félszereséig adózik 25 százalékos adókulccsal. A kedvezményes adózás feltétele azonban, hogy a képzés a munkáltató elrendelése alapján a munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek megszerzését, továbbá a munkáltató tevékenységével összefüggő szakmai ismeretek megszerzését szolgálja.

A munkáltató a közoktatásban résztvevő gyermek, tanuló számára a szülő útján a tanév első napját megelőző vagy azt követő 60 napon belül iskolakezdési támogatást nyújthat kedvezményes adózással a minimálbér 30 százalékáig. Ilyen támogatásban csak azok a szülők részesülhetnek akik a gyermek után családi pótlékra vagy hasonló ellátásra jogosultak. Ebben az évben a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is részesülhet ilyen juttatásban.

Kedvezményes adókulccsal adózó természetbeni juttatásként adható a munkáltató által a nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet. A juttatás a bérlet árához igazodik.

A kedvezményes adókulcs alá eső juttatásnak megfelelő bevétel a magánszemély javára átutalt munkáltatói havi hozzájárulásból az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó összeg.

Az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba, illetve önsegélyező pénztár(ak)ba történő befizetés értékhatára a kedvezményes adókulcs alkalmazásához együttvéve nem érheti el a minimálbér 30 százalékát.

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba, az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba, illetve önsegélyező pénztár(ak)ba történő utalás esetén a magánszemélynek nyilatkoznia kell, hogy más juttatótól az adóévben ilyen bevétele nem volt.

A munkáltató által a magánszemély tagdíjának kiegészítéseként a magánnyugdíjpénztárba fizetett összeg is a kedvezményes adókulcs alá esik. A magánnyugdíjpénztár tagja a nyugdíjjárulék alapja után 8 százalék tagdíjat fizet és ezt egészítheti ki a munkáltató 10 százalékra.

Amennyiben a fentebb felsorolt juttatások értéke a jogszabályban meghatározott összegeket meghaladják, az e fölötti részek már adóköteles természetbeni juttatásnak minősülnek és azokat 54 százalékos személyi jövedelemadó terheli.

A normál adózású elemek közé három juttatás tartozik a hidegétkeztetési utalvány, az ajándékutalvány és a kultúrautalvány. Ezek után 54 százalékos személyi jövedelemadót kell fizetni.

  • kapcsolódó anyagok
APEH
ADÓZÁS