Együttműködési megállapodást írt alá az MTA és a Magyar Szabadalmi Hivatal

2010.03.12. Jogi Fórum / MTA/MSZH

Németh Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára és Bendzsel Miklós a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke együttműködési megállapodást írt alá 2010. március 12-én a Magyar Szabadalmi Hivatal székházában.

A megállapodás fő célja az Akadémia irányítása alatt álló kutatóintézetekben a szellemitulajdon-jogok védelmének, a jogérvényesítés gyakorlatának támogatása. A hazai tudományos élet és kutatói kör szellemi vagyonával való gazdálkodás fontosságának felismerése, az ehhez kapcsolható tulajdonjogok biztosítása, tudatos és folyamatos gondozása különösen fontos annak érdekében, hogy a kutatási eredmények értékalapú hasznosítása minél hatékonyabban lehetővé váljon a kutatás és fejlesztés mindennapi gyakorlatában.

A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény külön fejezetet szentel a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok védelmének, a szellemi alkotások hasznosítása támogatásának. Az együttműködés keretében, annak érdekében, hogy az iparjogvédelmi oltalmat élvező szellemi alkotások minél nagyobb számban hasznosuljanak, a Magyar Szabadalmi Hivatal vállalja, hogy az akadémiai intézmények vezetőinek és kutatóinak továbbképzése keretében szemináriumokat tart a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelmének és a szellemi alkotások hasznosításának jogi hátteréről, a nemzetközi szellemitulajdon-védelem gyakorlati kérdéseiről, a kutatóintézmények iparjogvédelmi feladatairól, a hasznosítás lehetőségeiről.

A két intézmény vezetői bíznak abban, hogy e képzések, a szellemitulajdon-védelmi tudatosság kialakítása, ill. az ehhez szükséges ismeretek kellő szintű átadása fokozott iparjogvédelmi aktivitással párosul az akadémiai intézetek körében. Az MTA sok száz sikeres kutatási projektje melletti, saját tulajdonú szabadalmi portfoliójában jelenleg is meglévő találmányainak száma a közösen fejlesztendő szellemi vagyonértékelési módszertan elterjesztésével akár rövidtávon is megkétszerezhető.

E megállapodás tükrözi azt a törekvést, mellyel a Magyar Tudományos Akadémia különös gondot kíván fordítani arra, hogy a kutatás-fejlesztés innovációs lánca minél gyorsabb és hatékonyabb hasznosulást tegyen lehetővé a kutatásban testet öltő eredmények nyomán. Egyúttal beleillik abba a folyamatba, melyben a Magyar Szabadalmi Hivatal célul tűzte ki, hogy a legfontosabb hazai innovációs műhelyekben keletkezett eredmények iparjogvédelmi oltalommal, piacképes gazdasági erőt képviselő szellemitulajdon-védelmi portfolióval elismert, tőkésíthető, szellemi vagyoni értéket hordozó termékké váljanak.

A két intézmény eddigi közös erőfeszítései az elmúlt években testet öltöttek a Magyar Tudomány Hete közös rendezvényeiben, az Akadémiai—Szabadalmi Nívódíjak odaítélésében csakúgy, mint a hazai innováció-politikai tapasztalatok kölcsönös megosztásában. Az Akadémia intézményvezetői szinten képviselteti magát a Hivatal mellett működő Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanácsban. Mindez jó alapot szolgáltat arra, hogy a megállapodásban kitűzött célok is megvalósuljanak és hozzájáruljanak a szellemi vagyonnal való gazdálkodás hatékony gyakorlatának megalapozásához Magyarországon.

  • kapcsolódó anyagok
SZABADALOM
SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA
MAGYAR SZABADALMI HIVATAL