2009-ben rekord számú ítélet született az Európai Bíróságon - 2009. évi igazságügyi statisztikák

2010.03.16.

A 2009‑ben meghozott ítéletek száma a Bíróság történetében az egyik legmagasabb. A 2009. évi igazságügyi statisztikák általában véve intenzívebb tevékenységet, az eljárások időtartama vonatkozásában pedig a megfelelő hatékonyság fenntartását tükrözik.

A Bíróság

A Bíróság 2009. évi igazságügyi statisztikái általában véve az intenzívebb tevékenységet, az eljárások időtartama vonatkozásában pedig a megfelelő hatékonyság fenntartását tükrözik. Emellett utalni kell a Bírósághoz benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek száma növekedésének állandó tendenciájára is.

Ennek megfelelően a Bíróság 2009‑ben 543 ügyet fejezett be, ami az előző évhez képest igen jelentős növekedést jelent (495 befejezett ügy 2008‑ban). A befejezett ügyek közül 377‑et ítélettel fejeztek be, míg 165‑ben végzést hoztak. A 2009‑ben hozott ítéletek száma a Bíróság történetében az egyik legmagasabb.

A Bíróságra 561 új ügy érkezett, ami a 2008. évben érkezett 592 ügyhöz képest enyhe csökkenést jelent. Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy a 2009 során érkezett előzetes döntéshozatali ügyek száma (302) a valaha elért legmagasabb érték.

Az eljárások időtartamával kapcsolatos statisztikai adatok nagyon kedvezőek. Ami az előzetes döntéshozatali eljárásokat illeti, azok átlagos időtartama 17,1 hónap, amely gyakorlatilag megegyezik a 2008. év adatával (16,8 hónap). A közvetlen keresetek és a fellebbezések elintézésének átlagos időtartama 17,1 hónap, illetve 15,4 hónap volt (2008‑ban 16,9 hónap és 18,4 hónap).

A Bíróság ügyek elintézésében tanúsított hatékonyságának javulását a munkamódszerek elmúlt években megvalósított reformján kívül a bizonyos eljárások gyorsítása érdekében a Bíróság rendelkezésére álló különféle eljárásjogi eszközök (a sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás, a soron kívüli elbírálás, a gyorsított eljárás, az egyszerűsített eljárás és a főtanácsnok indítványa nélküli döntéshozatal) gyakoribb alkalmazása is magyarázza.

Ezzel összefüggésben meg kell említeni, hogy sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárást három ügyben kértek, amelyek közül kettőben a kijelölt tanács úgy ítélte meg, hogy teljesültek az előírt feltételek. A Bíróság ezen ügyeket átlagosan 2,5 hónap alatt fejezte be.

Ami a főtanácsnoki indítvány nélküli döntéshozatal lehetőségét illeti, azzal a Bíróság gyakrabban élt. Ennek megfelelően 2009‑ben az ítéletek hozzávetőleg 52%‑át hozta meg főtanácsnoki indítvány nélkül, míg 2008‑ban azok 41%‑át.

A Törvényszék

Statisztikai szempontból az év a folyamatosság jegyében telt. Az érkezett ügyek száma (568) jelentős, és bár kis mértékű csökkenést mutat 2008‑hoz (629 érkezett ügy) képest, mégis sokkal magasabb minden, ennél korábbi adatnál (2007‑ben 522, 2006‑ban 432 érkezett ügy). Következésképpen – noha a befejezett ügyek mennyiségét tekintve lényeges javulás is megállapítható (555 befejezett ügy, vagyis 2006‑hoz és 2007‑hez képest 25–30%‑os növekedés) – a folyamatban maradt ügyek száma (1191) az ezirányú állandó erőfeszítések és az erre irányuló reformok ellenére sem volt csökkenthető.

Egyébiránt az eljárások időtartamát illetően a mérleg vegyes. A fellebbezések időtartama maradt a 2008‑ban tapasztalt, teljesen megfelelő szinten (16,1 hónap). Ezenkívül csökkent a szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyek időtartama (a 2008. évi 20,4 hónapról 2009‑ben 20,1 hónap), különösen az eljárási szabályzat 135a. cikke alkalmazásának köszönhetően (amely bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi, hogy a szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyekben a Törvényszék tárgyalás nélkül döntsön az ügy érdeméről). A többi ítélkezési területen érkezett ügyek időtartama azonban nőtt (a 2008. évi 26 hónapról 2009‑ben 33,1 hónapra).

A Közszolgálati Törvényszék

Tekintettel arra, hogy a befejezett (155) és az érkezett (113) ügyek egyenlege a 2009. évben – a Közszolgálati Törvényszék létrehozása óta először – nagymértékben pozitív, az ügyhátralék egyértelműen javult. A folyamatban lévő ügyek száma már csak 175, szemben a 2008. év végén folyamatban maradt 217 üggyel.

Az eljárás átlagos időtartama 15,1 hónap, ami az előző évhez képest, amikor ez 17 hónap volt, az eljárás átlagos időtartamának egyértelmű, jelentős csökkenését jelenti.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA