Cselekvőképességi és családjogi szabályok az új Ptk-ban - Jogi Fórum konferencia

2010.03.19. Jogi Fórum

A JogiForum.hu 2010. április 8-i rendezvényén az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakértő előadói részletesen ismertetik az új Polgári Törvénykönyv cselekvőképességre vonatkozó szabályait, valamint a Harmadik Könyvként a Kódexbe illesztett családjogi tárgyú rendelkezéseket.

Sólyom László köztársasági elnök 2010. március 2-án aláírta a korábban az Országgyűlésnek megfontolásra visszaküldött és változatlan tartalommal elfogadott Ptké-t, ezzel megnyitva az utat az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése előtt. A Kódex Első és Második Könyve 2010. májusában, a Harmadik, Negyedik, Ötödik, Hatodik és Hetedik 2011. január 1-jén lép hatályba.

A Jogi Fórum konferenciáján az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs Főosztályának szakértő előadói ismertetik az új Polgári Törvénykönyv cselekvőképességre vonatkozó szabályait, valamint a Harmadik Könyvként a Kódexbe illesztett családjogi tárgyú rendelkezéseket.

A cselekvőképességet érintő leglényegesebb változások körében részletesen szó lesz a kiskorúakra, illetőleg a nagykorúakra vonatkozó szabályokról, az előzetes jognyilatkozat, a támogatott döntéshozatal, a cselekvőképességet korlátozó gondnokság intézményéről, a korlátozottan cselekvőképes személy jognyilatkozata, a gondnokrendelés, valamint a gondnokrendelés felülvizsgálata kérdéskörökről.

A családjogot érintő változások körében az előadók ismertetik a házasság, a bejegyzett élettársi kapcsolat, valamint az élettársi kapcsolat új szabályait, a házassági vagyonjog, a rokonság, az örökbefogadás, a szülői felügyelet és a rokontartás, valamint a gyámság szabályozásának módosulásait.

Az előadók a hallgatóság részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.

Előadók, tematika:

Dr. Boros Zsuzsanna vezető tanácsos, IRM Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi Főosztály

  • A kiskorúakra vonatkozó rendelkezések
  • Nagykorú személyekre vonatkozó szabályok: szabályozás megváltozásának indokai, a leglényegesebb változások, előzetes jognyilatkozat, támogatott döntéshozatal, cselekvőképességet korlátozó gondnokság, Korlátozottan cselekvőképes személy jognyilatkozata, gondnokrendelés, gondnokrendelés felülvizsgálata
  • Házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat, élettársi kapcsolat

Dr. Megyeri Nóra tanácsos, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi Főosztály

  • Alapelvek: a családi kapcsolatok védelme, a gyermek érdekének védelme, az egyenjogúság elve, a méltányosság és a gyengébb fél védelmének elve
  • A házasság: a házasságkötés, a házasság érvénytelensége, a házasság megszűnése, a házastársak személyi viszonyai, a házastársi tartás, a házassági vagyonjog
  • A rokonság: a rokoni kapcsolat, a leszármazáson alapuló rokoni kapcsolat, az örökbefogadás, a szülői felügyelet, a rokontartás
  • A gyámság
     

Részletek, regisztráció: http://konferencia.jogiforum.hu/ujptk_csaladjog

A Jogi Fórum további rendezvényei

  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI JOG
CSALÁDJOG
PTK
JOGI FÓRUM KONFERENCIÁK