Szerződések joga az új Ptk-ban - Jogi Fórum konferencia

2010.03.22. Jogi Fórum

A JogiForum.hu 2010. április 9-i rendezvényén az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakértő előadói részletesen ismertetik az új Polgári Törvénykönyv kötelmi jogi szabályait, a szerződésekre vonatkozó általános rendelkezéseket, valamint az egyes szerződések, a bizalmi vagyonkezelés és a kártérítési felelősség szabályozásának változásait.

Sólyom László köztársasági elnök 2010. március 2-án aláírta a korábban az Országgyűlésnek megfontolásra visszaküldött és változatlan tartalommal elfogadott Ptké-t, ezzel megnyitva az utat az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése előtt. A Kódex Első és Második Könyve 2010. májusában, a Harmadik, Negyedik, Ötödik, Hatodik és Hetedik 2011. január 1-jén lép hatályba.

A Jogi Fórum 2010. április 9-én megrendezésre kerülő konferenciáján az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs Főosztályának szakértő előadói az új Polgári Törvénykönyv általános szerkezeti és tartalmi jellemzőinek, hatálybalépésének ismertetését követően részletesen bemutatják az Ötödik Könyv (Kötelmi Jog) felépítését, a kötelmek új, közös szabályai, a szerződések általános szabályait, majd sorra veszik az egyes szerződésekre vonatkozó rendelkezéseket (tulajdonátruházó szerződések, a vállalkozási típusú szerződések, a megbízási típusú szerződések, használati szerződések, letéti szerződések, pénz- és hiteljogviszonyok, biztosítéki szerződések, tartási és az életjáradéki szerződés), a bizalmi vagyonkezelésre, valamint a szerződésen kívül okozott károkért való felelősségre vonatkozó szabályokat.

Az előadók a hallgatóság részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.

Előadók, tematika:

Sáriné Dr. Simkó Ágnes főosztályvezető, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi Főosztály

 • Az új Polgári Törvénykönyv bemutatása: Az új Ptk. szerkezeti és tartalmi jellemzése; Az új Ptk. hatályba lépése; Az Ötödik Könyv (Kötelmi Jog) felépítése
 • A kötelmek közös szabályai: Elévülés, jogvesztés; Tartozás elismerés, egyezség; Pénztartozás teljesítése
 • Fogyasztói szerződés
 • A szerződés megkötése, értelmezése
 • Érvénytelenség
 • A szerződés teljesítése
 • Szerződésszegés, felelősség, hibás teljesítés
 • A szerződés megerősítése és módosítása
 • Engedményezés, tartozásátvállalás, szerződésátruházás
 • Szerződésmegszűnés teljesítés nélkül

Dr. Kocsis Orsolya tanácsos, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi Magánjogi Főosztály

 • Bevezetés - Az új Polgári Törvénykönyv kötelmi különös részének áttekintése
 • Egyes szerződések: a tulajdonátruházó szerződések; vállalkozási típusú szerződések; megbízási típusú szerződések; használati szerződések; letéti szerződések
 • Egyes szerződések (folyt.): Pénz- és hiteljogviszonyok; biztosítéki szerződések; a tartási és az életjáradéki szerződés
 • Bizalmi vagyonkezelés
 • Felelősség a szerződésen kívül okozott károkért

Részletek, regisztráció: http://konferencia.jogiforum.hu/ujptk_szerzodesek_joga

A Jogi Fórum további rendezvényei

 • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI JOG
PTK
JOGI FÓRUM KONFERENCIÁK