Az adatvédelmi biztos a választópolgárok lakcímadatainak kampánycélú kiadásáról

2010.03.19. Jogi Fórum / Adatvédelmi Biztos

A választásokat megelőző huszadik naptól a nyilvántartásba vett pártok és jelöltek a népesség-nyilvántartásból kampánycélokból kikérhetik a névjegyzékben szereplő választópolgárok adatait. Jóri András adatvédelmi biztos kezdeményezi, hogy a jogalkotó a jövőben tegye lehetővé, hogy az adatalany megtilthassa lakcímadatainak kampánycélú kiadását.

Olyan szabályozást szorgalmaz, amely szerint az érintett választópolgár a tiltó nyilatkozattal korlátozhatná a Központi Hivatal adatszolgáltatását.

A választásokat megelőző huszadik naptól a nyilvántartásba vett pártok és jelöltek a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától kampánycélokból kikérhetik a névjegyzékben szereplő választópolgárok adatait (családi- és utónév, valamint lakcím). A jegyzőtől továbbá megkaphatják a közszemlére bocsátott névjegyzék másolatát.

A személyi adat- és lakcímnyilvántartás (régi nevén népesség-nyilvántartás) kampánycélú felhasználásának lehetőségét a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról és a választási eljárásról szóló törvény teremtette meg. A választási kampánycélú adatigénylés esetére a jelenlegi szabályozás szerint nem jár ugyanaz a védelem a polgárok számára, mint amelyet a közvetlen üzletszerzést végző szervezetek tevékenységével szemben élvezhetnek: míg lakcímadataik direkt marketing célú felhasználását az adatszolgáltatás tiltásával korlátozhatják, addig a pártok részére történő adattovábbítást nem.

Jóri András adatvédelmi biztos februárban a pártok választási kampánnyal összefüggő adatkezeléséről kiadott biztosi ajánlásában az információs önrendelkezési jog érvényesülését elősegítendő felhívta a jogalkotó figyelmét, hogy a jövőben fontolja meg az úgynevezett opt-out szabályozás bevezetését, azaz az adatalanynak legyen lehetősége megtiltani, hogy a pártok a kapcsolatfelvétel céljából lakcímadatait megkaphassák. Ugyanakkor, méltányolva a közügyekben való részvétel lehetőségének fontosságát, Jóri András ebben a körben nem támogatja egy olyan megoldás kidolgozását, amely szerint a választópolgároknak külön jognyilatkozattal engedélyezniük kellene adataik kiadhatóságát a politikai kampány céljaira.

Olyan szabályozást szorgalmaz, amely kizárólag az érintett választópolgár aktív magatartásának eredményeképpen megtett tiltó nyilatkozattal korlátozná a Központi Hivatal adatszolgáltatását, illetve lehetővé tenné, hogy az állampolgár külön nyilatkozatban tilthassa meg a politikai tartalmú anyagok postázását, vagy a hagyományos üzletszerzés céljából történő adatigénylést. Elképzelhető ugyanis olyan eset, hogy valamely érintett csak kereskedelmi célú reklámküldeményt vagy kizárólag a pártok választási programjával kapcsolatos küldeményt kíván fogadni.

A nemzetközi gyakorlat alapján a szavazók a legtöbb európai országban megtilthatják, hogy a nemzeti népesség-nyilvántartások adataikat politikai kampányok céljára kiadják.

A biztos felhívja a pártok, jelöltek, jelölő szervezetek figyelmét arra is, hogy a választási eljárásról szóló törvény alapján más állami vagy önkormányzati szerv a saját nyilvántartásaiból személyes adatot nem szolgáltathat ki, azaz e nyilvántartások alapján képzett, de már nem állami szervek kezelésében lévő jegyzékekből nem megengedett kampánycélra személyes adatokat szolgáltatni.

Javasolja, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet változásáig, illetve a tavaszi országgyűlési választást megelőzően amennyiben a pártok a központi név- és lakcímadatbázist felhasználva juttatják el küldeményüket a választópolgár lakóhelyére, erről is tájékoztassák az érintetteket. A választók számára ugyanis gyakran nem áttekinthető, hogy a szimpatizánsi adatbázist vagy a központi nyilvántartás adatait használták-e fel a megkeresésekhez.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ADATVÉDELMI BIZTOS
OMBUDSMAN
VÁLASZTÁS