Európai részvénytársaság - A Bizottság konzultációt kezdeményez az SE forma jobb működése érdekében

2010.03.23. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Az európai részvénytársasági forma (SE) lehetőséget ad arra, hogy az egynél több tagállamban működő társaságok határokon átnyúló tevékenységeiket egyetlen, európai társasági formát öltő cégbe szervezzék át. E társasági forma révén stabil jogi környezetben működhetnek, csökkenthetik a több országban való tevékenység belső költségeit, így versenyképesebbé válhatnak a belső piacon.

Az SE egyes tagállamokban igen népszerű, másokban viszont még nem igazán terjedt el. Az Európai Bizottság konzultációt kezdeményez annak megállapítása céljából, hogy szükség van-e módosításokra az SE forma jobb működése érdekében. Az SE forma felülvizsgálatával a Bizottság azt kívánja elérni, hogy e társasági forma az Európai Unió egészében elterjedjen.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Öt év elteltével ideje megvizsgálni, hogy miként válik be az európai részvénytársasági forma (SE) a gyakorlatban. Úgy hiszem, az SE forma lényegesen csökkentheti a határokon átnyúlóan tevékenykedő vállalkozások költségeit. Ugyanakkor egyértelmű, hogy egyes országokban kevésbé sikeres, mint másokban. Ki kell derítenünk ennek okát, és meg kell vizsgálnunk, hogy szükség van-e a jelenlegi szabályok módosítására. Így minden érdekelt felet arra bátorítok, hogy ossza meg velünk véleményét.”

Tanulmány és konzultáció

Az SE-rendelet értelmében a Bizottságnak a hatálybalépés után öt évvel jelentést kell tennie a rendelet gyakorlati alkalmazásáról, és szükség esetén módosításokat kell előterjesztenie. A jelentés ténybeli megalapozása érdekében a Bizottság 2008 decemberében megbízást adott egy külső tanulmány elkészítésére, most e tanulmány kapcsán kéri az érdekelt felek véleményét. A Bizottság e véleményeket – egy 2010. május 26-án tartandó, magas szintű konferencia megállapításaival együtt – fel fogja használni az SE formáról készülő jelentésében. A konzultációval kapcsolatos válaszadásra kijelölt határidő 2010. május 23.

A konzultáció célja, hogy vitára bocsássa a külső tanulmány megállapításait, és információval lássa el a Bizottságot az SE forma értékelésénél fontos szempontokról. E szempontok a következők: az SE forma választására ösztönző, illetve attól elriasztó tényezők; az SE formát választó társaságok eloszlása az EU/EGT-tagállamokban; a társaságok gyakorlati problémái az SE alapítása vagy működtetése során; a jelenlegi jogi keret lehetséges javításai.

Előzmények

Az európai részvénytársasági forma – latin nevén „Societas Europaea”, rövidítve SE – jogalapját 2001. október 8-án, több mint 30 évnyi tárgyalás után fogadták el (IP/01/1376, MEMO/01/314), gyakorlati alkalmazása 2004. október 8-tól lehetséges (IP/04/1195, MEMO/04/235). 2009. szeptember 10-ig összesen 431 SE-t vettek nyilvántartásba.

Az SE forma egyes tagállamokban igen népszerűvé vált. Az európai részvénytársasági forma terjedésére a következő nagy nevű cégek sorolhatók fel példaként: Németországban az Allianz, a BASF, a Porsche, a Fresenius és a MAN, Franciaországban a SCOR, Luxemburgban az Elcoteq, Ausztriában a Strabag. Más tagállamokban azonban még nem indult meg az SE forma elterjedése.

Hogyan lehet részt venni a konzultáción?

A kérdőív és az SE formáról adott további tájékoztatás a következő linken érhető el:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/se/index_en.htm

Gyakori kérdések az európai részvénytársasági formáról szóló konzultációval kapcsolatban: MEMO/10/97
 

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
TÁRSASÁGI JOG
GAZDASÁGI JOG
EURÓPAI UNIÓ