Szabó Máté: Alkotmánysértő a szociális kártya - A miniszter is az ombudsmani álláspont mellett

2010.03.25. Jogi Fórum / OBH

A szociális és mukaügyi miniszter szerint is alkotmánysértő a monoki szabályozás és annak országos bevezetését a tárca nem támogatja - válaszolta az állampolgári jogok országgyűlési biztosának egy hónapja kiadott jelentésére a szociális és munkaügyi miniszter.

Csak törvényben pontosan meghatározott, alkotmányosan indokolható esetben, így különösen a családok, gyermekek létbiztonságának garantálása érdekében kerülhet sor arra, hogy a támogatásokat természetbeni formában nyújtsák –  hangsúlyozta Herczog László.

A szociális és munkaügyi miniszter az ombudsmannak küldött válaszában kiemelte, hogy az önkormányzati szabályozás, a szociális támogatások felhasználásának korlátozása nem felel meg a jogszabályokkal, a rendeletalkotással kapcsolatban támasztott alkotmányossági követelményeknek, sőt kifejezetten ellentétes a szociális törvény rendelkezéseivel. A miniszter arról is tájékoztatta a biztost, hogy az alkotmányos kereteken jelentősen túlterjeszkedő "monoki megoldás" országos bevezetését a szociális és munkaügyi tárca nem támogatja.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa egy hónapja kiadott jelentésében állapította meg, hogy Monok Község önkormányzata a szociális támogatások folyósításával kapcsolatban a törvényi felhatalmazáson túlterjeszkedve korlátozta segélyek felhasználását. A jogállamiság és a jogbiztonság követelményével összefüggő visszásság orvoslása érdekében az ombudsman felkérte a képviselő-testületet, hogy hatvan napon belül vizsgálja felül és helyezze hatályon kívül a szociális kártya bevezetéséről szóló rendeletét.

Bár a község polgármestere a jelentés kiadása óta tett nyilatkozataiban elutasította az ombudsmani ajánlásban foglaltakat, hivatalos, érdemi válasz továbbra sem érkezett az önkormányzattól. Az országgyűlési biztos a válasz megérkezését követően, annak tartalma alapján dönt arról, hogy szükséges-e az ügyben további intézkedés, így például a rendelet alkotmánybírósági felülvizsgálatának indítványozása.

Kapcsolódó cikk:

Szociális segély korlátokkal - A szociális kártya hatályon kívül helyezését kéri Monoktól az ombudsman

  • kapcsolódó anyagok
ALAPJOGOK
OMBUDSMAN
SZOCIÁLIS SZFÉRA