Chicagói holokausztper - Meghallgatást tart a chicagói bíróság április 22-én - A MÁV amerikai jogi képviselőt keres

2010.03.26. MTI

A chicagói bíróság április 22-re meghallgatást tűzött ki abban a perben, amelyben a magyarországi holokauszt áldozatainak örökösei beperelték a MÁV-ot, és jóvátételt követelnek, amiért a cég a második világháború idején közreműködött zsidók deportálásában. A vasúttársaság amerikai jogi képviselőt keres.

A MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága csütörtökön közölte, hogy a cég jogi képviseletére a vasúttársaság ajánlattételi felhívást juttatott el 13, az Egyesült Államokban működő ügyvédi irodához.

A nyertes ajánlattevő - a vele kötött ügyvédi megbízási szerződés alapján - ellátja a MÁV Zrt. jogi képviseletét a chicagói bíróságon.

Mint a közleményben írták, azt szeretnék elérni, hogy a kereset elutasítsák, illetőleg a pert jogerősen megszüntessék.

A MÁV tájékoztatása szerint a pályázó ügyvédi irodák az ajánlataikat március 30-ig adhatják be.

Érvényes ajánlatot - több feltétel mellett - olyan ügyvédi iroda tehet, amely az elmúlt tíz évben holokauszttal vagy más, az emberi jogok megsértésével összefüggő, külföldiek károkozása ügyben látott el képviseletet, vagy közreműködött ilyen perben vagy peren kívüli eljárásban.

Feltétel továbbá, hogy a pályázók mutassák be a szóban forgó perre vonatkozó részletes szakmai koncepciójukat.

A pályázók ajánlatában meghatározott ár - az ügyvédi munkadíj vállalt maximuma és az esetleges sikerdíj együttes összege - nem haladhatja meg a 45 millió forintot.

Az ajánlatokat pontozási rendszer alapján bírálják el. Az ötfős bíráló bizottságban az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, a Pénzügyminisztérium és a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium által delegált tagokon kívül a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint jogi igazgatója vesz részt.

A MÁV Zrt. közölte, hogy a felperesek keresete 2010. március 24-én megérkezett az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba, de a MÁV Zrt.-nek hivatalosan még nem kézbesítették.

A vasúttársaság arra számít, ha a chicagói bíróság a pert érdemi vizsgálat nélkül, eljárásjogi alapon nem szünteti meg, akkor a MÁV Zrt. hosszadalmas és költséges jogi eljárásnak néz elébe az Egyesült Államokban. Ebben az esetben a perben eljáró ügyvéd kiválasztására - a becsült ügyvédi díj nagysága miatt - a vasúttársaság közbeszerzési eljárást fog lefolytatni.

A holokauszt áldozatainak örökösei és közeli hozzátartozói egyebek között azért perlik a MÁV-ot, mert "tudatosan biztosított" szerelvényeket ahhoz, hogy 1944 márciusa és októbere között 437 ezer magyar zsidót szállítsanak az auschwitzi gázkamrákba, valamint azért, mert megfosztotta az áldozatokat vagyonuktól és értékeiktől, megszegve ezzel a népirtás tilalmáról szóló nemzetközi egyezményt. A perirathoz egy olyan fotót is csatoltak, amelyen MÁV feliratú vagonok és előtte emberek láthatók, az aláírás szerint zsidók szállnak be a kocsikba.

A kereset szerint a MÁV "pontosan tudta, mit tesz". "Az alperes által biztosított szerelvények nélkül több százezer zsidót nem lehetett volna Auschwitzba szállítani" - olvasható az okmányban.

Hasonló eset már történt Franciaországban: a bordeaux-i fellebbviteli bíróság 2007 márciusában - az elsőfokú bíróság illetéktelenségére hivatkozva - érvénytelenített egy 2006-os ítéletet, amelyben kártérítésre kötelezték a francia államot és az állami vasúttársaságot egy francia zsidó család második világháborús koncentrációs táborba hurcolásában való közreműködéséért.

A döntés azt jelenti, hogy a franciaországi felpereseknek és sok száz további panaszosnak polgári vagy büntetőbírósághoz kell fordulniuk, ott pedig jogászok szerint sokkal kevesebb esélyük van kedvező ítéletre.

Kapcsolódó cikk, háttér:

A magyar holokauszt áldozatainak örökösei perlik a MÁV-ot a chicagói bíróságon

  • kapcsolódó anyagok
KÁRTÉRÍTÉS
USA
HOLOKAUSZTPER