Felhívás jogsértésre élő adásban? - Szalai: Aggályosnak tartotm, hogy az ORTT nem indított eljárást a TV2 ellen

2010.03.26. Jogi Fórum / ORTT

Az ORTT úgy döntött, hogy az MTM-SBS Televízió Zrt. TV2 csatornáján 2010. január 22-én sugárzott Mokka című műsorszámban elhangzottak nem sértették meg a Médiatörvényben (Rttv.) védett alkotmányos rendet és az emberi jogokat. Fenti műsorban egy ügyvéd a TV2 közvetítésével élő adásban bíztathatta védencét arra, hogy vonja ki magát az igazságszolgáltatási eljárás alól.

Szalai Annamária, az ORTT tagja különvéleménye a TV2 (MTM-SBS Televízió Zrt.) által 2010. január 22-én sugárzott Mokka című műsorszám vizsgálatával kapcsolatban hozott ORTT-határozattal szemben:

Az ORTT a 486/2010. (III. 17.) számú határozatában úgy döntött, hogy az MTM-SBS Televízió Zrt. TV2 csatornáján 2010. január 22-én sugárzott Mokka című műsorszámban elhangzottak nem sértették meg a Médiatörvényben (Rttv.) védett alkotmányos rendet és az emberi jogokat.

A fenti műsorszámban M. Róbert (az ún. „fekete sereg” vezetőjének) ügyvédjével készítettek élő telefoninterjút, amelynek végén a műsorvezető megkérdezte, hogy mit üzenne a szökésben lévő ügyfelének. Az ügyvédnő azt javasolta védencének, „hogy ha már így döntött és ezt vállalta, akkor addig semmilyen módon ne jöjjön vissza, illetőleg adja fel magát, amíg ebben az ügyben jogerős ítélet nem fog születni.” Vagyis a TV2 közvetítésével élő adásban bíztathatta védencét arra, hogy vonja ki magát az igazságszolgáltatási eljárás alól.

Az eset kapcsán az igazságügyi és rendészeti miniszter a BAZ Megyei Ügyvédi Kamarához fordult, ami alapján a kamara előzetes vizsgálatot rendelt el az ügyben.

Az ORTT a fenti esetet hivatalból nem vizsgálta, a hatósági ellenőrzés a Szalai Annamária ORTT tag által  beterjesztett előterjesztés alapján indult meg.

Az ellenőrzés eredményeképpen az ORTT Irodája arra a következtetésre jutott, hogy az ügyvédnő nagy nyilvánosság előtt tett üzenete „meghökkentő” volt és „mindez etikai kételyeket is felvethet”, ugyanakkor az Rttv. 3. § (2) bekezdésének sérelmét nem látta megvalósulni. Kifejtette továbbá: „miután élő műsorról volt szó, nem voltak kiiktathatóak a riportalany mondatai, továbbá mivel a műsorvezető a riport zárásaként tette fel a kérdést, nem is volt lehetőség bővebben kommentálni - akár mindkét fél részéről - az elmondottakat.”

A Testület többsége végül elfogadta és határozatba foglalta ezt az álláspontot. Ezzel a jogértelmezéssel Szalai Annamária tag nem ért egyet.

Az ORTT tag álláspontja szerint a műsorszolgáltatónak, mint minden jogalanynak tiszteletben kell tartania az alkotmányos rendet, ezt a kötelezettségét nevesíti az Rttv. alapelvi rendelkezése, e kötelezettség kapcsán az Alkotmánybíróság a 46/2007. (VI. 27.) sz. határozatában rögzíti, hogy az alkotmányos intézmények feladata az alkotmányos jogok tiszteletén alapuló parlamentáris demokrácia megőrzése és biztosítása. A bíróságok biztosítják az alkotmányos rendet, az ügyészség pedig gondoskodik az alkotmányos rendet sértő vagy veszélyeztető minden cselekmény következetes üldözéséről. A Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben foglaltak célja az alkotmányos rend büntetőjogi védelme.

Véleménye szerint a műsorban elhangzó kijelentés alkalmas volt arra, hogy a bíróságok és az ügyészségek fenti, alkotmányos rendet védő funkcióját, annak ellátását gátolja, megakadályozza. Az igazságszolgáltatás funkcióinak és céljainak relativizálása nagy nyilvánosság előtt súlyosan sérti az alkotmányos jogrendet.

Szalai álláspontja szerint szerint élő műsor esetén is van számos lehetőség arra, hogy a műsorszolgáltató a hasonló helyzeteket kezelje. Akár néhány másodperccel meg is hosszabbíthatta volna a műsorszámot, és a műsorvezető önállóan vagy a műsorszolgáltató nevében elhatárolódhatott volna a kijelentéstől. Ehelyett Liptai Klaudia csak a következőképpen reagált az elhangzottakra: „Bátor kijelentés volt.” De később a nap folyamán közleményben, vagy saját média felületükön is megjelentethették volna elítélő álláspontjukat. Szalai véleménye szerint az Iroda jogértelmezése sajátos abban is, hogy a riport zárásaként elhangzó kijelentést másként kezeli, mintha a műsor közben történt volna meg ugyanez, így azt feltételezi, hogy a műsorszolgáltató a műsorszám végén már nem köteles betartani a hatályos törvényt.

A TV2 műsorszolgáltatási gyakorlatában már volt is arra példa, hogy elhatárolódott vendégének élő adásban elhangzott kijelentései miatt. Polgár Tamás (alias Tomcat) a Mokka adásában a Talmudból idézett passzusokat és helyezte azokat dehonesztáló szövegkörnyezetbe, amire válaszul a TV2 az alábbi közleményt tette közzé: „Sajnálatosnak tartjuk a történteket, és elhatárolódunk a szélsőséges kijelentésektől. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy a jövőben ne fordulhasson elő még egyszer hasonló eset”.

Szalai Annamária aggályosnak tartja, hogy az ORTT nem indított hatósági eljárást a magas nézettségű reggeli műsorszámban elhangzó, a magyar jogrend megsértésére bíztató, jogellenes magatartásra felszólító kijelentés miatt. Véleménye szerint a műsorszolgáltató ezáltal azt a látszatot kelthette a nézőkben, hogy a házi őrizet szabályainak megszegése, az igazságszolgáltatási intézkedések kijátszása és az erre való buzdítás nem jogellenes. Azzal, hogy a médiahatóság nem indított közigazgatási eljárást, azt üzente a műsorszolgáltatóknak és a társadalomnak, hogy műsorszolgáltatásban, élő adásban bármilyen súlyos jogsértés vagy bűncselekmény elkövetésére felhívó kijelentés elhangozhat - hangsúlyozza az ORTT tag.

Kapcsolódó cikk, háttér:

Ügyvéd nem biztathatja törvénysértésre ügyfelét! - Előzetes vizsgálatot rendel el a kamara M. Róbert ügyvédjének ügyében

  • kapcsolódó anyagok
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
MÉDIAJOG
ORTT