Jogszabályellenes a pátyi önkormányzat golfpálya-beruházással kapcsolatos eljárása - Lezárult az ombudsmani vizsgálat

2010.03.29. Jogi Fórum / OBH

Jogszabályellenes a pátyi önkormányzat golfpályaprojekttel kapcsolatos eljárása - állapította meg Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa frissen lezárult vizsgálatában. Az ombudsman kezdeményezte, hogy 2010. március 30-ig az önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésen helyezze hatályon kívül a golfpályaprojekt megvalósítását lehetővé tevő rendeletét.

Fülöp Sándor felhívta az önkormányzat figyelmét, hogy amennyiben nem fogadja el az állásfoglalásban javasolt intézkedéseket, az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezi az önkormányzati döntések megsemmisítése érdekében.

A száz hektárt meghaladó "Páty-golfpálya" elnevezésű területrész Páty külterületének északi részén található, amely a központi területektől elkülönülve, Telkivel közös közigazgatási határ mentén helyezkedik el.

Páty község önkormányzata 2010. február 22-i rendkívüli ülésén módosította a korábbi - 2006-ban elfogadott - településszerkezeti tervet, illetve rendeletet alkotott a helyi építési szabályzat módosításáról.

A döntések következtében lehetővé válik újabb funkciók elhelyezése a Golfpálya projekt területén és bővülhet az igénybe venni kívánt terület nagysága. A projekt keretében golfpálya, kiszolgáló létesítmények, szálloda, továbbá háromszáz üdülőegység és mintegy 1400-1600 lakás megvalósítását tervezik.

A projektre vonatkozó új szabályozás tervezetével szemben az utóbbi hónapokban nagyarányú lakossági tiltakozás alakult ki. Ennek ellenére fogadta el a település képviselő-testülete a projekt megvalósítását lehetővé tevő szabályozást.

Az önkormányzat új szabályai több szempontból is ellentétesek a budapesti agglomeráció területrendezési tervéről szóló törvénnyel, a többi között a fenntartható fejlődést és a környezet védelmét szolgáló garanciális rendelkezésekkel. Ezért az önkormányzat jogalkotása az egészséges környezethez való joggal összefüggő alkotmányos visszásságot idézett elő.

A vizsgálat megállapította, hogy a szabályozás Telki közigazgatási határától számított 200 méteren belül jelölt ki új beépítésre szánt területet, ami megsérti a törvény harmonikus térszerkezet kialakítására vonatkozó előírását. Továbbá a szabályozás a korábbi golfpályaprojekt teljes területét beépíthetővé minősítette, amely szintén ellentétes a budapesti agglomeráció területrendezési tervéről szóló törvény előírásaival.

A vizsgálat megállapította, hogy a 2006. évi szabályozás elfogadásának időpontjában a hazai jogszabályi környezet nem tette lehetővé a projektben megjelölt területen golfpálya elhelyezését. Ennek ellenére a 2006. évben elfogadott szabályozás lehetőséget teremtett a golfpályaprojekt megvalósítására.

Az ombudsman megállapította azt is, hogy az önkormányzat nem vette figyelembe a Pest Megyei Földhivataltól érkezett, a termőföld védelmét szolgáló, a termőfölddel való gazdálkodásra vonatkozó, ezért a fenntartható településfejlődést szolgáló észrevételt.

Az ombudsman szerint alkotmányossági szempontból aggályos, ha a településrendezési eljárást és a településrendezési döntéseket a közösségi érdek háttérbe szorulásával a beruházói érdekek elsődleges érvényre juttatásának rendelik alá; kivált, ha a lakossági észrevételeket nem veszik figyelembe a döntéshozatalban.

Az országgyűlési biztos megállapította, hogy az eljárás során nem tárták fel megfelelő mélységben a beruházás összetett, kumulatív hatásait. A golfpályaprojekt megvalósítását lehetővé tevő településrendezési döntésekkel egy olyan mértékű fejlesztést célzó beruházás valósulhatna meg az agglomeráció környezeti szempontból egyik leginkább igénybe vett területén, ami hozzájárul a térség környezeti problémáinak súlyosbításához, sőt újabb környezeti konfliktusokat idéz elő, ezért nem felel meg a fenntartható fejlődés és településfejlesztés követelményeinek. Így a döntés az egészséges környezethez való alkotmányos jog érvényesülésével kapcsolatos visszásságot okoz.

  • kapcsolódó anyagok
KÖRNYEZETVÉDELEM
ALAPJOGOK
OMBUDSMAN