Visszásságok a Fejér megyei szociális intézményekben - Ombudsmani vizsgálat

2010.03.29. Jogi Fórum / OBH

Lehetetlenné válik korábbi megszokott önálló életvitelük, elvesznek a város közelségéből következő lehetőségek. Ezt panaszolták egy fogyatékos embereket gondozó székesfehérvári szociális intézmény lakói a bezárás, az átköltöztetésük tervének hírére. Az állampolgári jogok biztosa ott is, és Fejér megye más intézményeiben is vizsgálódott és több visszásságot is megállapított.

A korábbi ombudsman már négy évvel ezelőtt is felhívta a Fejér Megyei Közgyűlés akkori elnökének figyelmét arra, hogy tekintsen el a tervezett bezárástól és törvényes kötelezettségének megfelelően újítsa fel a Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézményének székesfehérvári rehabilitációs telephelyét. Most Szabó Máté hasonló megállapítást tett, kimondva, hogy mivel az elmúlt négy évben nem történt meg a felújítás, nem garantálták teljes körűen az intézmény működési feltételeit, ezért az erősen leromlott körülmények éveken át sértették a bentlakók emberi méltósághoz való jogát.

Az érintettek érdekvédelmét is ellátó Fejér Megyei Esélyegyenlőségi Iroda vezetője az ombudsmannak megerősítette, hogy a bezárással minimálisra csökkenne a fogyatékossággal élő emberek önálló életvitelének esélye. Ahogy a fogyatékossággal élő panaszosok előadták, az új helyükön szinte elérhetetlen lenne a bolt, a posta, az orvosi ellátás, és a megélhetésüket segítő alkalmi munkalehetőség.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa ehhez azt tette hozzá, hogy a székesfehérvári telephely megszüntetésével az ott lakók egy része olyan elszigetelt intézménybe kerül, ahol nem képes teljesebb életet élni – a szegregáció következtében jelentősen nehezebb lesz a részvételük a társadalmi érintkezésben, ami szemben áll az esélyegyenlőség követelményével és ütközik a nemzetközi – Magyarországon is elfogadott – egyezmények, valamint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény rendelkezéseivel.

Nagyon kevesen vehetnek részt rehabilitációs jellegű munkában, alacsony a gondozó személyzet létszáma. Ez a panasz a Fejét megyei szociális intézmény bicskei otthonával kapcsolatban érkezett az ombudsmanhoz. Vizsgálatában a biztos megállapította, sérti a panaszosok munkához való jogát, hogy a bicskei telephelyen nem segítik kellőképpen a szociális intézményen belüli, illetve annak hiányában a védett, illetve nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatást. Megállapította továbbá azt is, hogy a bicskei telephelyen a szakmai személyzet létszáma nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, ami veszélyezteti az ellátottak szociális biztonsághoz való, Alkotmányban biztosított jogát.

Az ombudsman a fentiek alapján a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökétől és az Integrált Szociális Intézmény vezetőjétől kérte a panaszok orvoslását.

  • kapcsolódó anyagok
ALAPJOGOK
OMBUDSMAN
FOGYATÉKOSÜGY