Szűkül a biztosítók csoportmentessége - Április 1-től a biztosítótársaságok elveszítik versenyjogi kiváltságaik egy részét

2010.03.29. BruxInfo

Április 1-től kezdve az EU-ban működő biztosítótársaságok elveszítik versenyjogi kiváltságaik egy részét. Ekkor lép ugyanis hatályba a Bizottság által a napokban elfogadott új csoportmentességi rendelet, s ez több olyan biztosítói tevékenységet is visszahelyez az általános versenyjogi szabályok alá, amelyeket eddig felmentést kaptak azok betartása alól.

A Tanács 1991-ben hatalmazta fel a Bizottságot, hogy rendelet (vagyis az EU egészében közvetlenül hatályos jogszabály) révén mentesítése a biztosítói szektort a közösségi versenyjog bizonyos szabályainak kötelező alkalmazása alól. E felhatalmazás birtokában a Bizottság 2003-ben megalkotta a biztosítókra vonatkozó csoportmentességi rendeletet, amely azonban csak 2010. március 31-ig volt hatályos. Mivel pedig továbbra is fennáll néhány azon tényezők közül, amelyek a felmentést indokolták, a Bizottság március 24-én új csoportmentességi rendeletet fogadott el, amely április 1-től már hatályba is lép. E jogszabály 2017. március 31-ig lesz hatályos.

A Tanács hat területen hatalmazta fel a Bizottságot a biztosítók versenyszabályok alóli csoportmentesítésére. Ezek a következőek voltak: 1. közös biztosítási díjtételek megállapítása a közös statisztikai adatok vagy a biztosítási események száma alapján; 2. általános biztosítási szerződési feltételek kialakítása; 3. meghatározott típusú kockázatok együttbiztosítása; 4. kárrendezés; 5. biztonsági berendezések vizsgálata és elfogadása; 6. a nagykockázatok nyilvántartása és a nagykockázatokra vonatkozó tájékoztatás.

A 2003-as csoportmentességi rendelet azonban a hat együttműködéséből csak négyfélét engedélyezett. Nem mentesítette a versenyszabályok alól a kárrendezésről, illetve a nagykockázatok nyilvántartásáról és a nagykockázatokra vonatkozó tájékoztatásról szóló megállapodásokat. A Bizottság ugyanis úgy ítélte meg, hogy egyedi esetek kezelésében nem rendelkezik megfelelő tapasztalattal ahhoz, hogy e területeken is élni tudjon a tanácsi felhatalmazással. Ez a helyzet mára sem változott – jegyzi meg most kiadott új rendelete bevezetőjében a Bizottság.

Ami az általános biztosítási szerződési feltételek kialakítását, valamint a biztonsági berendezések vizsgálatát és elfogadását illeti, az új rendeletben már ezek sem szerepelnek az automatikusan mentességben részesülő megállapodások körében. A 2003-as csoportmentességi rendelet működésére vonatkozó bizottsági felülvizsgálat ugyanis azt tárta fel, hogy ilyen megállapodásokat már nem szükséges az ágazatspecifikus csoportmentességet biztosító rendeletbe foglalni. Mivel a megállapodások e két csoportja nem sajátosan jellemző a biztosítási ágazatra, és – amint azt a felülvizsgálat megmutatta – bizonyos versenyjogi aggályokat is felvethet, esetükben helyénvalóbb önértékelést végezni – közölte a Bizottság. Brüsszelben úgy látják, hogy e megállapodások járhatnak ugyan előnyökkel a fogyasztók számára (ami a mentesítés egyik szükséges feltétele), ám ezek nem semlegesítik feltétlenül a hozzájuk kapcsolódó versenyjogi aggályokat.

A biztosítók vagy a biztosítói szövetségek közötti múltbéli együttműködés egy meghatározott kockázat biztosítása átlagos költségének kiszámítását elősegítő adatösszesítések vagy számítások esetében lehetővé teszi a kockázatokra vonatkozó ismeretek javítását, és megkönnyíti az egyes biztosítók számára a kockázatok értékelését. Ugyanez érvényes az életbiztosítások esetében a halandósági táblázatok vagy a betegségek, balesetek és rokkantság gyakoriságára vonatkozó táblázatok összeállítására. E kétfajta együttműködés következésképpen megkönnyíti a piacra jutást és így a fogyasztóknak is előnyös. Ugyanez vonatkozik az olyan külső körülmények valószínű hatásáról szóló közös felmérésekre, amelyek befolyásolhatják a biztosítási események gyakoriságát és mértékét vagy a különböző típusú befektetések hozamát. Ezzel indokolta a Bizottság, hogy miért tartja fenn a csoportmentességet e két területen.

Biztosítani kell azonban, hogy az ilyen együttműködések csak olyan mértékben mentesüljenek a versenyszabályok alól, amennyire az e célok eléréséhez szükséges. Ezért helyénvaló kikötni, hogy a bruttó biztosítási díjakra vonatkozó megállapodások nem mentesülhetnek a versenyszabályok alól. A bruttó biztosítási díjak valójában alacsonyabbak is lehetnek az említett összesítésekben, táblázatokban vagy felmérések eredményeiben megjelölt összegeknél, mivel a biztosítók a befektetéseikből származó bevételt díjaik csökkentésére is fel tudják használni. Továbbá, az említett összesítések, táblázatok és felmérések nem lehetnek kötelezőek, és csak referenciacélokat szolgálhatnak.

Azon a két területen, ahol megszűnik a csoportmentesség (az általános biztosítási szerződési feltételek kialakítása, valamint a biztonsági berendezések vizsgálata és elfogadása) a Bizottság iránymutatások közzétételét ígéri. Emellett azt is leszögezi, hogy bizonyos korlátozott feltételek mellett a versenyt korlátozó együttbiztosítási és együtt-viszontbiztosítási társulások a nem újszerű kockázatok esetében olyan előnyöket biztosíthatnak, hogy emiatt indokolt mentesítésük a versenyszabályozás alól, még abban az esetben is, ha helyettesíthetőek lennének két vagy több versenytárs biztosító által. A rendelet mentességet nyújt minden olyan együttbiztosítási vagy együtt-viszontbiztosítási társulás számára, amely több mint három éve működik, vagy amely nem újszerű kockázat biztosítására jött létre, azzal a feltétellel, hogy a részt vevő vállalkozások együttes piaci részesedése nem halad meg bizonyos küszöbértékeket.

A szakmának csak részben tetszik az új szabályozás

A csoportmentesítésben részesülő együttműködések körének szűkítése csökkenteni fogja az együttműködéseket a biztosítók között, és ez a fogyasztók kárára történik majd – szögezte le az új rendeletre reagálva kiadott közleményében az Európai Biztosítók és Viszontbiztosítók Szövetsége (CEA). Szerinte aggodalomra ad okot, hogy a az általános szerződési feltételek kialakítása és a biztonsági berendezések elfogadása terén meghatározandó bizottsági iránymutatások nem rendelkeznek majd kötelező jogi erővel. Michaela Koller CEA-főtitkár szerint mindez nem segíti elő a jogbiztonságot. A két megújított mentesség bizottsági támogatását viszont üdvözölte a CEA.

A bizottsági rendelet szövege elérhető a következő linken:
http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/ber_regulation_hu.pdf

  • kapcsolódó anyagok
BIZTOSÍTÁS