Fellépés a modern rabszolgaság ellen - A Bizottság új szabályokat javasol az emberkereskedelem ellenében

2010.03.30. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Az Európai Bizottság tegnap új szabályokat javasolt az emberkereskedelem elleni küzdelem fokozása céljából. Az új javaslat elősegíti a modern rabszolgaság elleni fellépést a bűncselekményekre és büntetésekre vonatkozó nemzeti jogszabályok összhangjának biztosítása, az áldozatok hatékonyabb védelme, valamint az emberkereskedelemért felelős bűnözők ellen indított büntetőeljárás szigorítása által.

Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „A 21. században nem történhet meg, hogy nőket és fiatal lányokat szexuális rabszolgaságba taszítsanak, gyermekeket verjenek és bántalmazzanak, koldulásra és lopásra kényszerítsenek, valamint fiatal felnőtteket megdöbbentő körülmények között éhbérért dolgoztassanak. Az ilyen jellegű bűncselekmények semmilyen körülmények között sem fogadhatók el. Minden tőlünk telhetőt el kell követnünk annak érdekében, hogy megállítsuk az ezen cselekedetekért felelős embereket”.

A Nemzetközi Munakügyi Szervezet becslései szerint legalább 2,45 millió ember végez kényszermunkát világszerte az emberkereskedelem következményeként. Az emberkereskedelem áldozatainak többségét – túlnyomó részt nőket és fiatal lányokat – prostítúcióra (43%) vagy fizikai munkavégzésre (32%) kényszerítik. Becslések szerint az Európai Unióba irányuló vagy azon belüli emberkereskedelem évente több százezer áldozatot érint.

A Bizottság tegnap olyan szabályokat javasolt, amelyek három területen köteleznék cselekvésre az EU-tagállamokat: az emberkereskedelem elkövetőivel szembeni bűnvádi eljárás lefolytatása, az áldozatok védelme, és a bűncselekmények megelőzése területén. A Bizottság is hamarosan lépéseket tesz az uniós „emberkereskedelem-elleni koordinátor” kinevezésére annak érdekében, hogy az EU emberkereskedelem-elleni politikáját átláthatóbbá, láthatóbbá és egységesebbé tegye, többek között az alapvető okok kezelése, valamint a harmadik országokkal való együttműködés vonatkozásában.

A javaslat növelné a bűncselekményekre és büntetésekre vonatkozó nemzeti jogszabályok közötti összhangot. Az elkövetőket akkor is vád alá helyeznék, ha a bűncselekmény külföldön történt. A szervezett bűnözés elleni küzdelemben használatos nyomozati eszközöket a rendőrség és az igazságügyi hatóságok rendelkezésére kellene bocsátani.

Az áldozatok részére felépülésük elősegítése érdekében szállást és egészségügyi ellátást kell biztosítani, valamint tanúvédelemben kell részesíteni őket, hogy ne féljenek vallomást tenni az elkövetők ellen. Az áldozatok az eljárás ideje alatt jogi segítségnyújtásban is részesülnének, amely kiterjedne kárenyhítési igényük érvényesítésére is.

Az emberkereskedelem hatékonyabb megelőzése érdekében a javaslat célul tűzi ki, hogy felhívja a lehetséges áldozatok figyelmét a veszélyekre, amelyek következtében embercsempészek áldozatául eshetnek, valamint ösztönözze a hivatalos személyeket az emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyek felderítésére és kezelésére. A javaslat szankciók alkalmazását irányozza elő azon személyek ellen, akik tudatosan alkalmaznak emberkereskedelem áldozatává vált személyeket, illetve tőlük szolgáltatásokat vásárolnak. A javaslat továbbá olyan szervek létrehozását tervezi a tagállamokban, amelyek a fenti cselekvések végrehajtását követnék nyomon.

Ezen új javaslat egy 2009-ben született jogalkotási javaslaton alapul, amelynek célja, hogy felváltsa a 2002 óta hatályban lévő szabályozást (IP/09/472). A Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után a korábbi javaslatot át kell dolgozni. Mindez azt is lehetővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy ellenőrizze az uniós joganyag megfelelő átültetését a tagállamok nemzeti jogába, és hogy az ezt elmulasztó tagállamokat a Bíróság elé vigye.

A javaslatokat az Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa megvitatja, majd elfogadás után a nemzeti jogba ültetik át.

Előzmények

MEMO/10/108

A javaslat megtalálható az alábbi internetcímen:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
LISSZABONI SZERZŐDÉS
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ
EMBERKERESKEDELEM