Egyenlő bánásmód - Jogi Fórum interjú Demeter Judittal, az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnökével

2010.04. 2. Jogi Fórum

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság számára nem csupán kötelezettség, hanem fontos lehetőség is hogy a felek belátásán, egymás megértésén alapuló hosszabb távra szóló megoldásokat találjunk a konfliktusok rendezésére.” - hangsúlyozza vezetői elhivatottsággal Demeter Judit, a Hatóság elnöke a Jogi Fórumnak adott interjúban.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóságot (EBH) a 2003-ban elfogadott egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 2003. évi CXXV. szóló törvény hozta létre. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a kormány irányítása és az esélyegyenlőségi miniszter felügyelete alatt, országos hatáskörű államigazgatási szervként működik. A törvény taxatíve felsorolja a legismertebb diszkriminációhoz vezető tulajdonságokat - származás, fogyatékosság, vallási vagy világnézeti meggyőződés -, emellett azonban olyan esetek is a törvény hatálya alá tartoznak, amikor valakit azért ér hátrányos megkülönböztetés, mert kisgyermeket nevel, vagy 50 év feletti, vagy mert valamely kisebbséghez tartozik. A sértett bármilyen úton - levélben, személyesen, esetleg telefonon - felkeresheti a hivatalt. A hatóság az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt a sértett kérelmére vagy hivatalból indíthat eljárást, jogsérelem esetén 50 ezertől 6 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki.

A Jogi Fórum Dr. Demeter Juditot, az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnökét kérdezte a Hatóság munkájáról, a legjellemzőbb panaszokról, tapasztalatokról, tendenciákról, emlékezetes ügyekről .

"2005-ös megalakulásunk óta az ügyek száma folyamatosan nő, miként az érdemben elbírálható és a megalapozott panaszok száma is. [...] a legmagasabb arányban a foglalkoztatás területét érintette a panaszok többsége, közel 60%."

"A hatóság előtt eljárást kezdeményező, illetve eljárás alá vont felek nagyobb arányban éltek a tavalyi évben a kölcsönös kompromisszum adta lehetőséggel. Ez különösen azért örvendetes, mert az egyezségek megszövegezését, tartalmi elemeinek kialakítását a felek fokozott együttműködésén alapuló kölcsönös párbeszéd előzi meg. "

"A hatóság megalapítását követő kezdeti években a közérdekű igényérvényesítés keretében induló eljárások nem voltak jellemzőek, ám ezen állapotban az utóbbi években észrevehető változás következett be."

"A hatóság a konkrét jogsértések hatékony orvoslásán túl részt vállal a széleskörű társadalmi szemléletformálásban, amely során a társadalom jogtudatossága, társadalmi érzékenysége, anti-diszkriminációs és általános emberi jogi kultúrája növelhető."

A teljes interjú elolvasható a Jogi Fórum 'Interjú' mellékletében →

  • kapcsolódó anyagok
MUNKAJOG
ALAPJOGOK
ESÉLYEGYENLŐSÉG