Előrelépés a közös vízumpolitika terén: alkalmazandóvá válik az Uniós Vízumkódex

2010.03.31. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Április 5-től alkalmazandóvá válik az Uniós Vízumkódex. A Vízumkódex egységes dokumentumba foglalja a vízumügyekkel kapcsolatos határozatokat szabályozó összes jogi rendelkezést. Növeli az átláthatóságot, jogbiztonságot teremt és egyenlő elbírálást biztosít a vízumkérelmezők között, miközben harmonizálja a közös vízumpolitikát alkalmazó schengeni államok (22 tagállam és 3 társult állam) szabályait és gyakorlatát.

Cecilia Malmström, az uniós belügyekért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott: „Április 5-től egyértelműbbé, pontosabbá, átláthatóbbá és méltányosabbá válnak a harmadik országok állampolgárai részére a schengeni térségbe történő vízumkiadás feltételei. Gyorsabban lehet majd uniós vízumhoz jutni. Az Uniós Vízumkódex biztosítja majd, hogy teljes mértékben egységessé váljon az EU vízumokkal kapcsolatos jogának alkalmazása.”

A Vízumkódexben a vízumokkal kapcsolatos összes meglévő jogi rendelkezés szerepel. A kódex a vízumok kiadásának feltételeire és eljárásaira vonatkozó közös szabályokat is meghatározza. Általános rendelkezéseket tartalmaz, szabályozza a vízumkiadásért felelős tagállam meghatározását, valamint harmonizálja a kérelmek és határozatok feldolgozására vonatkozó rendelkezéseket.

Elkészült az uniós vízumkérelem egységes nyomtatványa. A nyomtatvány egyes mezőinek tartalma egyértelműbb lett a kérelmezők és a konzulátusi személyzet számára egyaránt.

További csoportok mentesülnek a vízumdíj megfizetése alól, és a 6–12 év közötti gyermekeknek csak 35 EUR-t kell fizetniük a vízumért (az általános díj továbbra is 60 EUR).

Azon harmadik államok állampolgárainak, amelyekkel az Unió vízumkönnyítési megállapodásokat kötött, továbbra is 35 EUR-s vízumdíjat kell fizetni.

A kódex ezen felül fokozza az átláthatóságot és a jogbiztonságot. Előírja, hogy a vízumkérelmek elutasítását indokolni kell, és megadja az elutasító határozatok elleni fellebbezés lehetőségét.

Végezetül a harmadik államok „helyi szintű schengeni együttműködésén” belül nagyobb szerepet szán az Unió küldöttségeinek, a tagállamok együttműködésének összehangolásában. Ez az eljárások harmonizálásának fokozásához is hozzájárul majd.

A vízumkérelmezők egyenlő elbírálásának biztosítása érdekében összeállítottak egy kézikönyvet a vízumkérelmek feldolgozásáról (melyet a Bizottság 2010. március 19-én fogadott el), és amely a tagállamok valamennyi konzulátusi dolgozója számára elérhető lesz.

A Vízumkódexet 2009 júniusában fogadta el az Európai Parlament és a Tanács.

Háttérinformációk:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/media/default_en.htm

MEMO/10/111

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI PARLAMENT
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA
VÍZUM