Méltatlan körülmények az előzetesházakban – az ombudsman személyes látogatásra bíztatja a minisztert

2010.04. 1. Jogi Fórum / Országgyűlési Biztos Hivatala

Nem fogadta el az állampolgári jogok biztosa az igazságügyminiszter elutasító válaszát. Kiegészítéseket kért tőle és azt javasolta neki, hogy munkatársaival együtt látogasson el a Venyige utcai börtönbe, személyesen győződjön meg arról, hogy az előzetesben fogvatartottak körülményei valóban sértik az emberi méltósághoz való jogot.

Szabó Máté a Venyige utcai, 200 %-osan telített büntetés-végrehajtási intézet helyszíni vizsgálatában már 2009 januárjában megállapította, hogy az ártatlanság vélelme mellett fogva tartott, előzetesen letartóztatottak átlagosan napi 22-23 órát töltenek bezárva a zárkájukban, feleakkora helyen, mint amekkorát a jogszabály előír. Napi egy órát lehetnek szabad levegőn egy rácsos betonudvaron, és hetente egyszer öt percig fürödhetnek. Fogvatartási körülményeik – az előzetesházak zsúfoltsága és az intézetekben folytatható tevékenységek, a foglalkoztatás szinte teljes hiánya miatt – rosszabbak, mint az elítélteké.

Forgács Imre miniszter válaszában vitatta az állampolgári jogok országyűlési biztosának azt a megállapítását, hogy az előzetesen letartóztatottak körülményei sértik az emberi méltósághoz való jogot és az embertelen bánásmód közvetlen veszélyét hordozzák. Általánosságban elismerte ugyan, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek valóban túltöltöttek, a zsúfoltság csökkentése, a fogvatartottak arányos elhelyezése érdekében azonban 2008 szeptemberében átfogó stratégiát dolgoztak ki. A miniszter hangsúlyozta, hogy évek óta folyamatosan emelkedik az előzetesen letartóztatottak száma, nehezen megoldható a képzésük, valamint a szóban forgó intézményben a 62 hiányzó felügyelői státusz közül kettőt sikerült betölteni.

A biztos a választ nem tartotta elfogadhatónak, ezért felkérte a minisztert annak kiegészítésére. Javasolta neki, hogy amennyiben továbbra is vitatja az emberi méltósághoz való jog sérelmének tényét, munkatársaival együtt keresse fel bármelyik, 150-200 %-osan zsúfolt előzetesházat, és győződjön meg róla, milyen körülmények között élnek a fogvatartottak.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
OMBUDSMAN