Nincs jogalkotási hatásköre a PSZÁF elnökének - Az Alkotmánybíróság határozatot hozott

2010.04. 6. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság (Ab) március 29-én hozott határozatában az egyes törvényeknek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendelkezés-alkotási hatásköréhez kapcsolódó módosításáról szóló, az Országgyűlés 2009. november 23-i ülésnapján elfogadott törvény több rendelkezését alkotmányellenesnek minősítette.

A parlament által tavaly novemberben elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény alkotmányossági vizsgálatára irányuló indítvánnyal a köztársasági elnök 2009. december 14-én fordult az Alkotmánybírósághoz. Az államfő indítványában rámutatott: a törvény jogalkotási hatáskörrel ruházna fel egy olyan állami szervet, amely az Alkotmány szerint azzal nem rendelkezik.

Az Ab – osztva az indítványozó álláspontját – megállapította, hogy az Alkotmány kizárólagos szabályokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az állami szervek milyen jogszabályokat alkothatnak. Az alaptörvény kizárólagosan és kimerítően felsorolja a jogalkotási hatáskörrel rendelkező szerveket, illetőleg személyeket. Ebből következően minden olyan törvényi (rendeleti, vagy bármilyen egyéb) szabályozás közvetlenül sérti az Alkotmányt, ha valamely más – az Alkotmányban nem nevesített – szervnek vagy személynek is jogalkotási hatáskört biztosít. Ezért az Ab a vizsgált törvénynek a PSZÁF elnökét jogalkotási hatáskörrel felruházó rendelkezéseit – az 1- 5. §-ait, valamint a 6. § (3) bekezdés a), illetıleg c)-e) pontjait – alkotmányellenesnek minősítette.

A határozathoz Kovács Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolást csatolt.

A határozat teljes szövege megtalálható az Ab honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
ÁLLAMFŐ
PSZÁF