Repülési tilalom az európai légtérben - A Bizottság aktualizálta a tilalom hatálya alá eső légitársaságok listáját

2010.04. 7. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Az Európai Bizottság a mai napon elfogadta az Európai Unióban működési tilalom alá tartozó légitársaságok közösségi listájának tizenharmadik, aktualizált változatát, amely – a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által végzett ellenőrző értékelések alapján – kettő további ország: Szudán és a Fülöp-szigetek összes légi fuvarozójával egészült ki.

Az Európai Bizottság közlekedésért felelős alelnöke, Siim Kallas a következőképpen nyilatkozott: „Számunkra a biztonság a legfontosabb. Készek vagyunk támogatást nyújtani azoknak az országoknak, amelyeknek ki kell építeniük műszaki, illetve adminisztratív kapacitásukat a polgári légi közlekedés szükséges előírásainak teljesítéséhez. Nem fogadhatjuk el azonban azt, hogy olyan légitársaságok repüljenek az EU területére, amelyek nem felelnek meg teljes mértékben a nemzetközi biztonsági előírásoknak.”

A legutóbbi aktualizált változatban a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban engedéllyel rendelkező – 2006 márciusa óta működési tilalom alá tartozó – Air Koryo számára engedélyezik az Unióba irányuló működést két olyan légi járműre vonatkozóan, amelyek rendelkeznek a kötelező nemzetközi előírásoknak megfelelő berendezésekkel és amelyek fölött az illetékes nemzeti hatóság megfelelő felügyeletet gyakorolt. A flotta fennmaradó része továbbra is működési tilalom alatt áll az EU-ra vonatkozóan.

A Bizottság elismeri a TAAG Angola Airlines működésében megfigyelhető javulást, és engedélyezi a légi fuvarozó számára, hogy bizonyos szigorú feltételek mellett, a meghatározott légi járművekkel immár nemcsak Lisszabonba, hanem az EU-n belül valamennyi rendeltetési helyre járatokat működtessen.

Angola polgári légiközlekedési hatóságát felkérték, hogy minden légi fuvarozót fokozott felügyeletnek vessen alá, és folytassa a többi, az Unióban működés tilalom alatt álló angolai légi fuvarozó újbóli engedélyezési folyamatát.

A Bizottság működési tilalom alá helyezi valamennyi szudáni légi fuvarozó teljes működését, mivel a szudáni polgári légiközlekedési hatóság által nyújtott nem kielégítő teljesítmény a felügyeleti tevékenységre vonatkozó nemzetközi előírások teljesítésével kapcsolatos hiányosságokat eredményezett.

A Bizottság elismeri a Fülöp-szigeteknek a polgári légiközlekedési rendszer megújítására irányuló legutóbbi erőfeszítéseit és két légi fuvarozó – a Philippines Airlines és a Cebu Airlines – által az FAA, illetve az ICAO által jelentett biztonsági hiányosságok felszámolására és a biztonságos működés szavatolására irányuló lépéseket. A Bizottság kész támogatni a Fülöp-szigetek abbéli erőfeszítéseit, hogy kiküszöböljék a komoly biztonsági hiányosságokat. Az ICAO által a hatóságokkal kapcsolatban felfedett súlyos biztonsági problémákra tekintettel a Bizottság – a repülésbiztonsági bizottság egyhangú támogatásával – arra kényszerül, hogy az elővigyázatosság elvét követve minden, a Fülöp-szigeteken engedélyezett légi társaságra vonatkozóan működési tilalmat rendeljen el. A Bizottság kész támogatni a fülöp-szigeteki hatóságokat és látogatást tenni az országban.

Az Iran Air az Unióban végzett műveleteinek a Közösség területén belül, földi ellenőrzésekkel lefolytatott vizsgálata, a légi fuvarozó által elszenvedett súlyos események és balesetek, valamint az illetékes hatóság által az elmúlt év során gyakorolt elégtelen felügyelet következtében a repülésbiztonsági bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Iran Air működését korlátozni indokolt az Európai Unióban. A légi fuvarozó csak bizonyos meghatározott légi járművekkel repülhet Európába. A Bizottság a következő hónapok során látogatást tesz Iránban az iráni polgári repülési szervezet által gyakorolt felügyelet és az Iran Air biztonsági helyzetének ellenőrzése érdekében.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség által a közelmúltban Albániában tett látogatás során megállapították, hogy az illetékes hatóságnak meg kell erősítenie a az engedélyezett légi fuvarozók felügyeletére irányuló képességét. A hatóságokat a Bizottság felkérte, hogy haladéktalanul intézkedjenek a problémák megoldása érdekében. A Bizottság szorosan figyelemmel fogja kísérni a helyzetet.

A Bizottság gondosan nyomon követi az egyiptomi légi fuvarozók teljesítményét. A polgári légiközlekedési hatóság felügyeleti funkcióinak és bizonyos légi fuvarozók teljesítmények ellenőrzését szolgáló egyiptomi látogatás során kiderült, hogy a hatóság megfelelően látja el a felelősségi körébe tartozó tevékenységeket. A Bizottság továbbra is szorosan együttműködik a hatósággal a javító célú javaslatok végrehajtásának biztosítása érdekében.

A közösségi lista jelenlegi változatában három olyan légi fuvarozó szerepel – az afganisztáni Ariana Afghan Airlines , a kambodzsai Siem reap Airways International és a ruandai Silverback Cargo Freighters –, amelyek működése teljes tilalom alá esik az Európai Unióban.

17 ország valamennyi légi fuvarozója – mindösszesen 278 társaság – áll működési tilalom alatt: Angola, Benin, Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK), Dzsibuti, Egyenlítői Guinea, Gabon (a három, korlátozások és feltételek mellett üzemelő fuvarozó kivételével), Indonézia, Kazahsztán (a korlátozások és feltételek mellett üzemelő egy fuvarozó kivételével), a Kirgiz Köztársaság, Libéria, Sierra Leone, Szváziföld és Zambia. 10 légi fuvarozó működése csak korlátozásokkal és meghatározott feltételek betartása mellett engedélyezett: ezek az Air Koryo (Koreai Népi Demokratikus Köztársaság), a TAAG Angola Airlines, az Air Astana (Kazahsztán), az Air Iran (Irán), a Gabon Airlines, az Afrijet és az SN2AG (Gabon), az Air Bangladesh, az Air Service Comores és az Ukrainian Mediterranean Airlines (Ukrajna).

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
KÖZLEKEDÉS
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ