Jogsértő a Civil Mozgalom módosított felhívása is - Az OVB kedd esti ülésén hozott határozatokról

2010.04. 7. MTI

Csak formailag tett eleget a Civil Mozgalom az Országos Választási Bizottság (OVB) pénteki határozatának, amelyben a testület eltiltotta a pártot a további jogsértéstől a párt internetes oldalán közölt felhívással kapcsolatban, de tartalmilag nem, így az OVB ismét eltiltotta a pártot a jogsértéstől.

Az OVB pénteki ülésén megállapította: a Civil Mozgalom megvalósította a választás eredményének befolyásolása érdekében történő "joggal való visszaélést", amikor világhálós oldalán a "Mindenki szavazhat a Civil Mozgalomra" című cikkében igazolással szavazásra hívott fel olyan megyékben, ahol a párt nem tudott területi listát állítani.

Ezzel a felhívással az OVB szerint a párt megsértette a választási eljárási törvény azon rendelkezését, amely szerint az igazoláskérés célja nem lehet a választás eredményének befolyásolása, ezért eltiltotta a további jogsértéstől.

Az OVB keddi ülésén ismét téma volt a Civil Mozgalom felhívása. A kifogást tevő az OVB pénteki határozata után, április 4-én hajnalban ismét észlelte a párt honlapján a felhívást, ezért ismét az OVB-hez fordult. A párt honlapján a felhívás azonban a keddi OVB-ülésre megváltozott, a testület így ezt bírálta el. A Civil Mozgalom honlapján a keddi ülésen felhívás volt olvasható, amely arról tájékoztatta az olvasókat, hogy a pártra mely megyékben lehet szavazni (mivel csak ott tudott területi listát állítani). A honlapon arról is olvasható tájékoztatás, hogy ezekben a megyékben csak az ott állandó lakcímmel rendelkezők szavazhatnak, illetve azok, akik "állandó lakhelyükről elutazva éppen ezen megyék valamelyikében, bármelyik megyebeli településen tartózkodnak" a szavazás napján. A honlapon részletes tájékoztatást is elhelyeztek az igazolással szavazáshoz szükséges teendőkről.

Az OVB 6 igen szavazattal, 5 ellenében helyt adott a kifogásnak. Megállapította, hogy a párt ugyan formailag eleget tett az OVB korábbi határozatának, de a kicserélt szöveg tartalma is sérti a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét, azaz a párt tartalmilag nem tett eleget az OVB felhívásának.

Stekler Ottó, a párt OVB-be delegált tagja fenntartotta pénteken már ismertetett álláspontját, hogy a felhívás nem jogsértő.

Nem szükséges állásfoglalás a borítékról

Az Országos Választási Bizottság keddi ülésén hosszas vita után úgy döntött, nem tartja indokoltnak, hogy állásfoglalást adjon ki arról: mikor kell a borítékot átadni a szavazónak.

Az OVB-hez két ügyvéd fordult, kérve, hogy a testület a láncszavazás megakadályozása érdekében adjon ki állásfoglalást, s így a borítékot a választópolgár csak a szavazófülkéből történő kilépést követően vehesse kézbe.

Az állásfoglalást kérők szerint ugyanis ha a szavazólapot és borítékot egyszerre kapja meg a választópolgár, akkor lehetősége nyílik arra, hogy a szavazólapot a "fülke magányában" ne helyezze a borítékba, hanem azt elrejtve kivigye a szavazóhelyiségből és az urnába csak az üres borítékot dobja. Ez pedig - szól az indoklásuk - lehetőséget ad a láncszavazásra, ami sérti a választás tisztaságát.

Az OVB végül 6:5 arányban úgy döntött, hogy nem tartja indokoltnak az állásfoglalás kiadását.

A választási eljárásról szóló törvény szerint "ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgárnak a szavazólapot, amelyet a választópolgár jelenlétében hivatalos bélyegzőlenyomattal lát el". A jogszabály úgy folytatódik, hogy "a választópolgár a szavazólapot borítékba teszi, és a szavazatszámláló bizottság előtt urnába helyezi".

Az OVB 2006-ban már foglalkozott a (boríték szükségességét is érintő) láncszavazás témájával, azaz a szavazólapoknak a szavazóhelyiségen kívülre vitelével. Akkor úgy foglalt állást: a szavazólap "fizikai valóságában" nem a szavazópolgáré, és a szavazásban való önkéntes részvétel nem ad felhatalmazást arra, hogy a szavazólapot a szavazókörből kivigyék.

Az OVB szerint "sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét az, ha a választópolgár a szavazólapot sajátjaként kezeli, és azt a szavazóhelyiségből kiviszi. A szavazólapnak a szavazóhelyiségből való elvitele alkalmat adhat akár választási csalás elkövetésére is, ennek megakadályozása a választások tisztaságához fűződő közérdek" - foglalt állást akkor a bizottság. A testület szerint a szavazólap nem rendeltetésszerű felhasználása a választások titkosságának alkotmányos követelményét is sértheti.

  • kapcsolódó anyagok
VÁLASZTÁS
OVB