Elállás távollévők között kötött szerződéstől - Ki viseli az áru megküldésének költségei - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

2010.04.15. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Az Európai Bíróság C-511/08. számú ügyben hozott ítélete szerint valamely áru megküldésének költségei nem háríthatók a távollévők között kötött szerződéstől elálló fogyasztóra. Ez esetben csak az áru visszaküldésének költségei háríthatók a fogyasztóra.

A C-511/08. sz. ügyben hozott ítélet - Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH kontra Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV:

Valamely áru megküldésének költségei nem háríthatók a távollévők között kötött szerződéstől elálló fogyasztóra.

Ez esetben csak az áru visszaküldésének költségei háríthatók a fogyasztóra.

A távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló irányelv1 akként rendelkezik, hogy bármely távértékesítési szerződés esetén a fogyasztó legalább hét munkanapnyi időtartammal rendelkezik arra, hogy büntetésektől mentesen és indokolás nélkül elálljon a szerződéstől. Amennyiben a fogyasztó e cikknek megfelelően él elállási jogával, a szállító köteles a fogyasztó által kifizetett összegeket költségmentesen visszatéríteni a fogyasztó számára. A fogyasztótól az elállási jog gyakorlása miatt csak az áruk visszaküldésének közvetlen költségei követelhetők.

A Heinrich Heine csomagküldő vállalkozás általános szerződési feltételeiben előírja, hogy a fogyasztónak az áru megküldési költségeinek jogcímén 4,95 euró összegű átalánydíjat kell fizetnie. Ez az összeg akkor is megilleti a szállítót, ha a fogyasztó gyakorolja elállási jogát. Egy német fogyasztói szövetség, a Verbraucherzentrale‑Nordrhein Westfalen az e gyakorlat abbahagyására kötelezés iránti keresetet nyújtott be a Heinrich Heine ellen, mivel úgy vélte, hogy elállás esetén az áru megküldésének költségei nem háríthatók a fogyasztóra. A legfelső fokon eljáró Bundesgerichtshof (Németországi Szövetségi Bíróság) szerint a vevő a német jog alapján, elállás esetén, nem jogosult a megrendelt áru megküldésével kapcsolatos költségek visszatérítésére. Az eljáró bíróság – mivel kétségei merültek fel azzal kapcsolatban, hogy összeegyeztethető‑e az irányelvvel az áru megküldése költségeinek a fogyasztó részére való kiszámlázása abban az esetben is, ha az gyakorolta elállási jogát – az irányelv értelmezésére kérte a Bíróságot.

A Bíróság ma meghozott ítéletében megállapítja, hogy az irányelvvel ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely a távollévők között kötött szerződés keretében lehetővé teszi a szállítónak, hogy az áruk megküldésének költségeit a fogyasztóra hárítsa, ha a fogyasztó elállt a szerződéstől.

Az irányelvnek az elállás jogkövetkezményeivel kapcsolatos rendelkezéseinek egyértelműen az a célkitűzése, hogy ne tartsa vissza a fogyasztót elállási jogának gyakorlásától. Ellentétes lenne tehát az említett célkitűzéssel e rendelkezéseket oly módon értelmezni, mint amelyek megengedik a tagállamok számára annak lehetővé tételét, hogy az áruk megküldésének költségeit elállás esetén a fogyasztóra hárítsák. Egyebekben pedig az áru visszaküldésével kapcsolatos közvetlen költségeken felül az áru megküldése költségeinek a fogyasztóra hárítása – jellegénél fogva – a kockázatoknak a távollévők között kötött szerződésben szereplő felek közötti kiegyensúlyozott megoszlását vonná kétségbe azáltal, hogy az áruk szállításával kapcsolatos valamennyi költséget a fogyasztóval fizetteti meg.


1A távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20‑i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 144., 19. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 3. kötet, 319. o.).

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
FOGYASZTÓVÉDELEM
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA