IBIKE: Alkotmányellenes a Btk. kényszergyógykezeltekre vonatkozó módosítása - A bírói egyesület Alkotmánybírósághoz fordult

2010.04.16. Jogi Fórum / IBIKE

Az Alkotmánybírósághoz fordul az Ideális Bírósági Igazgatásért Közhasznú Egyesület, mert álláspontja szerint sérti az állampolgárok személyi biztonságát és ezért alkotmányellenes a büntető törvénykönyv (Btk.) kényszergyógykezeltekre vonatkozó módosítása - erről a testület pénteken

A 2010. május 1-jén hatályba lépő változás szerint ugyanis a kóros elmeállapotú bűnelkövetők kényszergyógykezelése a jövőben akkor is megszűnik, ha továbbra is betegek, és ezáltal veszélyesek maradnak, de már annyi időt töltöttek a gyógyintézetben, amennyi a cselekményükért kiszabható szabadságvesztés maximuma.

A beadvány szerint nemcsak az utcára kerülő elmebetegek, de a polgári elmegyógyító intézetben elhelyezendő volt kényszergyógykezeltek is veszélyt jelentenek majd a közösségre, tekintve, hogy jelentős számban már eleve valamely egészségügyi intézményben, az ottani betegtársak sérelmére követték el a cselekményeiket.

A beadvány tartalmazza, hogy az Alkotmányban deklarált személyi biztonság állam általi megteremtésének egyik és legfontosabb eszköze a büntetőjog. Azokkal a személyekkel kapcsolatban, akik súlyos cselekményeket követnek el és továbbra is veszélyt jelentenek a társadalomra, de elmeállapotuk miatt nem büntethetők, ezt a védelmet a büntetőjog a Btk. 74.§-ában szabályozott intézkedéssel és az ahhoz fűződő eljárási renddel tudja, illetőleg tudta eddig biztosítani.

2010. május 1-jét követően a büntetőjog ezt a védelmi funkcióját nem lesz képes ellátni, mert a gyógyulásuk előtt - akár valamely polgári pszichiátriai intézetbe, akár azon kívülre - elbocsátott kényszergyógykezeltek az új környezetükben élők személyi biztonságát betegségüknél fogva veszélyeztetni fogják - az Egyesület álláspontja szerint.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
CIVIL SZERVEZETEK