Az Alkotmánybíróság 2010. április 19-20-i teljes ülésének napirendje

2010.04.16. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság (Ab) folytatja az új Polgári törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. törvény 1. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatát. A napirenden kilenc népszavazási kezdeményezés elleni kifogás is szerepel.

Az Ab hétfői teljes ülésén foglalkozik a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 332. § (1) bekezdés d) pontjának alkotmányossági vizsgálatával.

Megtárgyalják a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 26. § (2) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 446/2009. (XI. 20.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a D. J. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselők tiszteletdíjuk felét kapják mindaddig, amíg az országgyűlés mulasztásos törvénysértést követ el?”

Kifogást nyújtottak be az Országos Választási Bizottság 422/2009. (X. 29.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy az Alkotmánybíróság előtti eljárásban az indítványozót megilleti a saját ügyének irataiba történő betekintés és a másolatkérés joga?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 99/2008. (II. 29.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette az A. Zs. és A. Zs.-né magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon a jelenlegi egybiztosítós szolidaritás elvű kötelező egészségbiztosítási rendszerben nyereségérdekelt magánbefektetők tulajdoni részt ne szerezhessenek?”

Kifogással éltek az Országos Választási Bizottság 68/2009. (II. 27.)) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a T. E. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy jelen népszavazást követő év január 1-jétıl Magyarországon a vízszolgáltató köteles legyen a tulajdonában lévő vízmérőkkel lecserélni az elkülönített vízhasználók saját tulajdonú mellékvízmérőit?”

Napirendre kerül a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 47/A. § (1) bekezdésének alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

A testület harmadszor tűzi napirendjére a Polgári törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény (új Ptk.) hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 2010. évi XV. törvény 1. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatát.

Kifogást emeltek az Országos Választási Bizottság 443/2009. (XI. 20.)) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy az Alkotmánybíróság előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező: a beadványt ügyvéd, jogtanácsos által készített vagy ellenjegyzett iratban, míg a jogi szakvizsgával rendelkezı indítványozónak személyesen kell előterjesztenie?”

Szó lesz a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 138/A. §-ának alkotmányosságáról.

Kifogást nyújtottak be az Országos Választási Bizottság 325/2009. (VII. 22.) OVB határozata. Az OVB megtagadta a J. Cs. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük az Alkotmány és a vonatkozó jogszabályok módosítását úgy, hogy szűnjön meg a sztrájkhoz való jog, a munkavállalók érdekeiket bírósági eljárásban érvényesíthessék.”

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 9/2009. (I. 9.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a T. E. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy jelen népszavazást követő év január 1-jétıl Magyarországon a 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet szerinti mellékvízmérők ugyanezen rendelet szerinti bekötési vízmérőknek minősüljenek?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 405/2009. (X. 8.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a J. Cs. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük a vonatkozó jogszabályok módosítását úgy, hogy az országos népszavazási eljárás aláírásgyűjtő ívét az Országos Választási Bizottság helyett a kezdeményező által szabadon választható városi bíróság hitelesítse.”

Kifogást nyújtottak be az Országos Választási Bizottság 401/2009. (X. 8.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy az Országos Igazságszolgáltatási Tanács létszáma a jelenlegi 15 tag mellett további 6 taggal – a bírósági ülnököket képviselő 2 taggal, a választópolgárokat képviselő 2 taggal és a jogtanácsosokat képviselő 2 taggal – kiegészülve 21 főből álljon?”

Kedden tárgyalják a törvényes bíró kérdéséről és a bírák kirendeléséről szóló Problematikát.

Határozattervezet készült a jogi segítségnyújtással kapcsolatos egyes törvények módosításról szóló 2007. évi CLI. törvény alkotmányosságával összefüggésben.

Megvizsgálják a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát.

Megtámadták a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 193/P. § (1) bekezdése „115-116. §-ai” szövegrészének alkotmányosságát.

A keddi teljes ülés végén nyolc végzéstervezetről is tárgyalnak.

A napirend megtalálható az Ab honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG