Jogesetek Magyarázata - Jogi Fórum interjú Dr. Jakab András főszerkesztővel

2010.04.19. Jogi Fórum

Egy demokratikus jogállamban egyébként is minden közhatalmat gyakorló szervnek el kell viselnie a korrekt szakmai kritikát.” - hangsúlyozza Jakab András alkotmányjogász, a JeMa főszerkesztője a Jogi Fórumnak adott interjúban.

Hazánkban elsőként indul útjára a jogászi érvelőképesség pallérozására hivatott szaklap, a negyedévenként megjelenő Jogesetek Magyarázata (JeMa). Az „ítéletkritika” műfajának népszerűsítését célul kitűző folyóirat azonban korántsem szellemi előzmények nélküli. Erről beszélgettünk Dr. Jakab Andrással, a JeMa főszerkesztőjével.

„A jogtudomány ugyanis nem csupán a szabályok (és a hozzájuk kapcsolódó bírói döntések) rendszerezése, hanem fogalmi rendszer és gondolkodási stílus. Természetesen arra van szükség, hogy ezt céltudatosan műveljük, ez a cél pedig a jogalkalmazás munkájának segítése kell legyen.”

„Azt remélem, hogy öt év múlva tekintélyében és példányszámában is az egyik legjelentősebb magyar jogi folyóirat leszünk, s így komoly befolyásunk lesz a hazai jogi gondolkodásra és jogi kultúrára.”

„Olvasóközönségünk, a gyakorló jogászok, többet szeretnének a puszta összefoglalásnál, mint amit mondjuk a Bírósági Határozatok nyújt, de nem vágynak bonyolult (és számukra gyakran irreleváns, például de lege ferenda) jogtudományi fejtegetésekre. A jogesetek kritikai bemutatása iránti igény Magyarországon is megvolna, hiszen az ez iránti érdeklődés benne rejlik a jogászi munka természetében, azonban a megfelelő fórum jelenleg még hiányzik ehhez. A folyóirat ezt szeretné pótolni.”

„A kritikai visszajelzés iránti igény jelenleg is létező igény a bíróságok részéről, bírák ezt személyes találkozók alkalmával el is szokták mondani. Egy demokratikus jogállamban egyébként is minden közhatalmat gyakorló szervnek el kell viselnie a korrekt szakmai kritikát.”

***

A teljes interjú elolvasható a Jogi Fórum 'Interjú' mellékletében→

A JeMa első számának tartalma megtekinthető a Jogi Fórum 'jogi folyóiratok' mellékletében

  • kapcsolódó anyagok
JOGGYAKORLAT
FOLYÓIRATOK