A munkaügyi bírságok eredményesebb behajtása érdekében - Behajtásról szóló megállapodást kötött az OMMF a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarával

2010.04.19. Jogi Fórum / OMMF

Közel egy éves előkészítő munkát követően írt alá egy, az egész országra kiterjedő együttműködési megállapodást Az OMMF Elnöke és a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara Elnöke ez év márciusában. A megállapodást az OMMF felügyelőségei által kiszabott bírságok eredményesebb behajtásának érdekében kötötték meg a felek.

Különösen a munkaügyi jogsértések esetén igaz, hogy a szabálytalan munkáltatókra kirótt, és a sikeresen behajtásra kerülő bírságok aránya kedvezőtlen képet mutat. Ennek egyik oka, hogy az OMMF ebben a tekintetben „eszköztelen", nem rendelkezik kellően hatékony intézményrendszerrel a végrehajtás maradéktalan érvényesítésére, ugyanakkor ennek kiépítése, működtetése aránytalan többletköltséggel járna. Márpedig, ha a munkavállalók épségének, egészségének súlyos veszélyeztetését és a súlyos munkaügyi jogsértéseket nem követi forintban is kifejeződő és érzékelhető büntetés, akkor a szabályokat megsértő illetve azokat több alkalommal is semmibe vevő munkaadók nem kényszerülnek arra, hogy változtassanak magatartásukon. Ezt tartja szem előtt az a 2009-es jogszabályváltozás is, amelyik úgy rendelkezik, hogy bizonyos munkaügyi jogsértések esetén a felügyelőnek kötelező bírságot kirónia. Például akkor, ha a munkáltató írásba foglalt munkaszerződés nélkül vagy színlelt szerződéssel foglalkoztat valakit, vagy ha a foglalkoztató nem tett eleget a munkaidő-nyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettségének, illetve kettős nyilvántartást vezetett.

A kirótt bírságok összegei - a gazdasági válságnak a munkaadókat sújtó hatására is tekintettel - csökkentek, ahol lehetett éltek az OMMF felügyelői a mérlegelés lehetőségével és kisebb összegű bírságról szóló, vagy anyagi szankciót nem tartalmazó határozatot hoztak, de a súlyosan szabálytalan foglalkoztatókat a hatóság is csak úgy tudja jobb belátásra téríteni, csak akkor van visszatartó ereje a kisebb összegű bírságnak is, ha elkerülhetetlen, vagyis behajtásra kerül! Ezt szolgálja a most megkötött együttműködési megállapodás is, hiszen az OMMF követeléseinek behajtását ezek után az önálló bírósági végrehajtó is végezheti.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
MUNKAJOG