Adatvédelmi biztos a választási eredmények nyilvánosságáról - Az OVI köteles az előzetes választási eredményeket 19 órától szolgáltatni

2010.04.19. Jogi Fórum / OBH

Jóri András adatvédelmi biztos álláspontja szerint az Országos Választási Iroda köteles az előzetes választási eredményeket 19 órától folyamatosan szolgáltatni. A választási eredmények kampánycsenddel összefüggő nyilvánosságáról alkotott álláspontjáról a biztos pénteken levélben tájékoztatta az Országos Választási Bizottságot és az Országos Választási Irodát.

Az országgyűlési képviselők választásának első fordulóján az előzetes választási eredmények késedelmes ismertetése, illetve a hiteles forrásból származó tájékoztatás hiányában a megbízhatatlan forrásokból kiszivárgott információk miatt a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jog érvényesülésével kapcsolatos visszásság állt elő. Sérült a választási eljárás nyilvánosságának alapelve és a választás eredménye gyors, hiteles megállapításának elve - az adatvédelmi biztos álláspontja szerint.

A választási eljárás értelmében a szavazás napján 19 óráig lehet szavazni, s a szavazást nem lehet meghosszabbítani. A szavazás befejezésének időpontját tehát a jogalkotó a törvényben rögzíti. A kampánycsend a szavazás befejezéséig tart. Azok választópolgárok, akik a szavazóhelyiségben vagy annak előterében tartózkodnak, még szavazhatnak. Tekintettel arra, hogy a szavazást nem lehet meghosszabbítani, jogilag azok a választópolgárok is 19 órakor adják le szavazatukat, akik a szavazás zárásakor még a szavazóhelyiségben vagy annak előterében tartózkodnak, és ténylegesen később szavaznak. Az a tény tehát, hogy a szavazóhelyiségben, annak előterében (illetve az OVB jogértelmezését tekintve a szavazóhelyiség előtti sorban) 19 órakor tartózkodó választók rajtuk kívül álló okból nem tudnak 19 óráig szavazni, nem érinti azt, hogy a szavazás befejezésének időpontja, ennek megfelelően a kampánycsend vége a jogalkotó szerint 19 óra. A fentiekből következően tehát az OVI köteles az előzetes választási eredményeket 19 órától folyamatosan szolgáltatni.

Az adatszolgáltatás jelentős késedelme és esetlegesen pontatlan adatok kiszivárgása az állampolgárok közérdekű adatok megismeréséhez való jogának sérelmét eredményezi és a választásokba vetett közbizalmat is megrendítheti. Jóri András ezért felhívja a választási bizottság és iroda figyelmét, hogy az információs rendszer működtetése során a jövőben legyenek figyelemmel a közérdekű adatok nyilvánosságának, valamint a választási eljárás nyilvánosságot, és az eredmény pontos és hiteles megállapítását előíró alapelveire.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ADATVÉDELMI BIZTOS
VÁLASZTÁS
OVB