A fogyatékossággal élő fogvatartottak jogainak érvényesüléséről - Az ombudsman ajánlására az IRM közölte: nincs pénz, sem szakmai egyetértés

2010.04.20. Jogi Fórum / OBH

Belátható időn belül teremtsék meg a kényszergyógykezelt betegek és a kivizsgálásra beutalt fogvatartottak elhelyezésére szolgáló Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (IMEI) korszerű működésének feltételeit, fontolják meg, hogy az intézményt az egészségügyi miniszter felügyelete alá helyezik - fogalmazta meg az állampolgári jogok országgyűlési biztosa az IRM-nek címzett ajánlásában.

A fogyatékossággal élő fogvatartottak alkotmányos jogainak érvényesülését az ombudsman 2009 őszén átfogó vizsgálatban tekintette át. Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI), a Bv. Központi Kórházában, Tökölön és a Nagyfai Bv. Intézet Krónikus Utókezelő Részlegében az emberi méltósághoz való jogot és az esélyegyenlőség elvét érintő több visszásságot állapított meg. Hol a leromlott épületek állapota, hol a nagylétszámú kórtermek problémája, hol az akadálymentesítés hiánya, hol pedig a létszámstop miatt betöltetlen állások, a szakemberhiány tűnt fel a vizsgálat során.

A biztos ajánlásaira az IMEI esetében az egészségügyi miniszter egyebek között azt is válaszolta, hogy egy magas biztonsági fokozatú pszichiátriai egység kialakítása érdekében a tárca már korábban egyeztetést kezdeményezett az érintett szervekkel. Az igazságügyi és rendészeti miniszter tájékoztatása szerint elsősorban anyagi okok akadályozzák az IMEI állapotainak rendezését, de a szakmai egyeztetéseken sem sikerült előbbre jutni. Az ombudsman felkérte a minisztert az egyeztetések mielőbbi folytatására és a szakmai koncepció kidolgozására.

A biztos ajánlást tett arra is, hogy teremtsék meg az olyan betegek további egészségügyi ellátásának biztonságos feltételeit, akiket a Büntető Törvénykönyv 2010. május 1-én életbe lépő módosítását követően elbocsátanak az IMEI-ből. A Btk.-módosítás hatálya nem terjed ki a május 1. előtt jogerősen kényszergyógykezelésre ítéltekre, ezért megfelelő idő áll rendelkezésre a feltételek megteremtésére – reagált a miniszter. Az ombudsman álláspontja szerint azonban megkérdőjelezhető a szabályozás alkotmányossága. A bíróság a kényszergyógykezelés felülvizsgálata során orvosolhatja a problémát, ami újra felveti a pszichiátriai intézeti elhelyezés megoldatlanságát, ezért a biztos az ajánlását fenntartotta.

A 2009 őszi további ajánlásokra részben pozitív, részben anyagi nehézségekre hivatkozó válaszok érkeztek. A Nagyfai Bv. Intézethez vezető rendkívül rossz minőségű út felújításához nincsenek meg a költségvetési források, a biztos azonban – az élethez való jog sérelmének közvetlen veszélyére tekintettel – fenntartotta az ajánlását. 2010 februárjában az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban egyeztetés kezdődött azokról a jogokról, amelyek büntetőeljárás során megilletik a fogyatékossággal élő, illetve a gondnokság alatt álló terhelteket. A biztos szerint a kirendelt, de a nyomozás során sokszor jelen nem levő védő nem biztosítja megfelelően a fogyatékossággal élő terhelt jogainak védelmét. Szabó Máté azt javasolja, hogy a büntetőeljárásról értesítsék a törvényes képviselőt, és tegyék lehetővé a kommunikációt segítő személyek aktívabb részvételét.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
ALAPJOGOK
OMBUDSMAN
IRM