A kormány határozza meg, mely tárgyból kell emelt szintű vizsga a felvételihez

2010.07. 6. MTI

A kormány rendeletben határozza meg, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételhez mely tárgyakból kell emelt szintű érettségit tenni, miután az Országgyűlés hétfőn elfogadta az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak módosításáról szóló fideszes javaslatot.

Az indítványt 351 igen szavazattal fogadták el. Négy frakció támogatta a javaslatot, 13 LMP-s képviselő tartózkodott.

A változások érintik a köz- és felsőoktatási törvényt egyaránt.

A közoktatási törvényben rögzítik, hogy az érettségi bizonyítvány középiskolai végzettséget tanúsít, és a felsőoktatási intézménybe való felvételre, továbbá jogszabályban meghatározottak szerint szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít.

A kormány rendeletben határozza meg, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételhez az alapképzés, egységes, osztatlan képzés esetében az érettségi vizsga mely vizsgatárgyából vagy vizsgatárgyaiból kell emelt szintű vizsgát teljesíteni. Ez utóbbi passzus a felsőoktatási törvénybe is bekerül.

Az érettségi egyes tárgyaiból letett vizsga - a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint - megismételhető. A felsőoktatási intézmény a felvételi kérelem elbírálásakor a középiskolai osztályzatokat és a középiskolai tanulmányi versenyeken elért eredményeket - jogszabályban meghatározottak szerint - figyelembe veheti, illetve figyelembe veszi.

A kabinet a kormányrendeletet 2010. október 30-ig - az érintett képzést folytató felsőoktatási intézmények javaslatainak megkérését követően - adja ki. A rendelkezéseket első alkalommal a 2013 szeptemberében alapképzésre, egységes (osztatlan) képzésre történő felvételi jelentkezések során kell alkalmazni.

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
FELSŐOKTATÁS
OKTATÁSÜGY