Nem uniós szakemberek az Unióban - A Bizottság egységes szabályozást javasol az ideiglenes migráció egyes formáira

2010.08. 6. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Az Európai Bizottság új irányelvjavaslatának célja annak megkönnyítése, hogy az unión kívüli székellyel rendelkező multinacionális vállalatok ideiglenesen harmadik országbeli szakembereket helyezzenek át az Unió területén működő leányvállalataikhoz vagy fióktelepeikhez.

„A munkaerő-áramlás tekintetében közös európai megközelítésre van szükségünk, amely lehetővé teszi a gazdaságaink szempontjából szükséges migráns munkavállalók befogadását” – jelentette ki a javaslat kapcsán Cecilia Malmström, belügyekért felelős biztos. „Az Európában működő multinacionális vállalatok számára fontos, hogy megfelelő időben hozzájussanak a megfelelő szakértelemmel rendelkező megfelelő emberekhez – ezek a munkavállalók azonban nem mindig állnak rendelkezésre helyben. Az utóbbi években e vállalatok oldaláról felerősödött az igény, hogy ideiglenesen munkavállalókat helyezzenek át az EU területére és az EU‑n belül. A vállalaton belül áthelyezett munkavállalók szaktudást és szakértelmet hoznak magukkal Európába, ami hozzájárul az európai gazdaság fejlesztéséhez és a tagállamokba irányuló tőkebefektetések növeléséhez.”

A vállalaton belül áthelyezett személyek több szempontból is fontos munkavállalói csoportot jelentenek az uniós gazdaság számára: tipikusan olyan szakemberekről és vezetőkről van szó, akik a vállalat szempontjából specifikus, lényeges ismeretekkel rendelkeznek, és akik nem helyettesíthetők. E munkavállalók Unióba történő áthelyezése esélyt ad a beruházások növelésére, a vállalatirányítás hatékonyságának javítására, az uniós kivitel fokozására, arra, hogy a vállalat Unió területén működő részlegei versenyképesebbé váljanak a tengerentúli piacokon, valamint hozzájárul az Unió egésze versenyképességének növeléséhez, ezáltal pedig az Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez.

Az ilyen típusú ideiglenes migrációt azonban továbbra is több tényező akadályozza. A nem uniós vállalatok egy sor különböző szabályba és eljárásba ütköznek, amikor kulcsfontosságú alkalmazottaikat különböző uniós tagállamokban működő leányvállalataikhoz kívánják áthelyezni. Emellett egyes tagállamokban lassú és bonyolult hozzájutni a munkavállalási engedélyekhez, és a vállalaton belül áthelyezett személyek a tagállamok közötti mozgás esetén is nehézségekkel néznek szembe.

A Bizottság most közös szabályokat javasol, amelynek értelmében a nem uniós országokból származó, speciális szakértelemmel rendelkező alkalmazottakat (ilyenek a „vezetők”, „szakértők” és „diplomás gyakornokok”) összevont tartózkodási és munkavállalási engedély 30 napon belüli kibocsátását biztosító gyorsított eljárás keretében lehetne áthelyezni az Unióba.

A javaslat további célja, hogy vonzóbb tartózkodási feltételeket kínáljon e munkavállalók és családtagjaik számára, és megkönnyítse Unión belüli mobilitásukat. A javaslat egyúttal egyértelmű jogi státuszt és a kiküldött uniós munkavállalókéval megegyező foglalkoztatási feltételeket is biztosítana az áthelyezettek számára.

A tagállamok továbbra is meghatározhatnák az áthelyezettek számát, és a javaslat a migráció ideiglenes jellegét is garantálja: az áthelyezés időtartama vezetők és szakemberek esetében legfeljebb 3, diplomás gyakornokok esetében legfeljebb 1 év lehet.

Háttér

A legális migrációról szóló 2005. évi politikai terv körvonalazza a Bizottságnak a jogszerű migrációra vonatkozó közös szakpolitika továbbfejlesztésére irányuló elképzelését. A terv keretében a Bizottság a munkavállalási célú bevándorlással foglalkozó több jogalkotási javaslat elfogadását irányozta elő a 2007 és 2009 közötti időszakra.

A Tanács 2009 májusában fogadta el a magasan képzett munkavállalók migrációjáról szóló kékkártya irányelvet. A társ-jogalkotók jelenleg tárgyalják a migránsok jogairól és összevont munkavállalási és tartózkodási engedélyükről szóló, 2007. évi bizottsági javaslatot. Ezt a csomagot egészíti ki az idénymunkásokról és a vállalaton belül áthelyezett személyekről szóló két jogalkotási javaslat.

A 2009 decemberében az Európai Tanács által elfogadott Stockholmi Program magáévá teszi a Bizottság 2005. évi cselekvési tervének céljait, és átfogó európai migrációs politika kialakítását szorgalmazza, amely következésképpen az Európai Unió egyik legfontosabb célkitűzése.

Az Európa 2020 stratégia értelmében a jogszerű bevándorlással foglalkozó, jól szervezett szakpolitikai tevékenységnek nemcsak a munkaerő-piaci hiányok betöltésében és az EU versenyképességének javításában, de a tagállamok legtöbbjét már ma is vagy a közeljövőben érő demográfiai kihívások kezelésében is szerepe lesz.

További információk

Cecilia Malmström, belügyekért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Bel- és igazságügyi híroldal:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/324

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ
MIGRÁCIÓ