Napirenden a tevékenységre jellemző kereset alkotmányossága - Az Alkotmánybíróság szeptember 6-7-i teljes ülésének napirendje

2010.09. 3. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Negyvennapos ítélkezési szünet után, augusztus 30-án teljes ülést tartott az ismét tizenegy tagúvá bővült Alkotmánybíróság. A hétfői teljes ülésen harmadszor szerepel a tevékenységre jellemző keresetnek, azaz a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 9. e) és 86. pontjának, 16. § (5)-(6) bekezdésének, valamint 25. § (5), (6), (7) bekezdésének alkotmányossági vizsgálata.

Az Alkotmánybíróság (Ab) hétfői teljes ülésén harmadszor szerepel a tevékenységre jellemző keresetnek, azaz a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 9. e) és 86. pontjának, 16. § (5)-(6) bekezdésének, valamint 25. § (5), (6), (7) bekezdésének alkotmányossági vizsgálata.

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 438/2009. (XI. 20.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által kezdeményezett országos népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy az Országos Választási Bizottság állásfoglalásait, határozatait és a testületi ülésen született egyéb döntéseit, valamint az elnökére átruházott hatáskörben hozott határozatokat a Határozatok Tára hivatalos lapban kell nyilvánosságra hozni?”

Szó lesz az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról rendelkező 2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének alkotmányosságáról.

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 359/2009. (IX. 10.) és a 355/2009. (VIII. 14.) OVB határozatokat. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott két országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő íveinek hitelesítését. Az íveken szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy az Alkotmány 70/K.§-ában foglalt igények érvényesítése során mely bíróság és milyen eljárási szabályok alapján járjon el?”

Kifogást emeltek az Országos Választási Bizottság 479/2009. (XII. 11.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által kezdeményezett országos népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 10. § c) pontjának és 13. § (1) bekezdésének hatályon kívül helyezése tárgyában?”

Kifogást nyújtottak be az Országos Választási Bizottság 417/2009. (X. 29.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által kezdeményezett országos népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz esetén az indítványban foglalt valamennyi kérdés elbírálásáról önálló határozatban döntsön?”

Kifogással éltek az Országos Választási Bizottság 418/2009. (X. 29.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által kezdeményezett országos népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy az Alkotmánybíróság elnökét az Országgyűlés 4 évre válassza?”

Napirendre kerül az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 43. § (3) és (4) bekezdésének alkotmányossági vizsgálata.

Megtárgyalják a Pestszentlırinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselői-testületének a helyi adók bevezetéséről szóló 20/1995. (VI. 29.) sz. rendelete 7. §-a hivatkozott szövegrészének alkotmányosságát.

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 28/2010. (I. 29.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által kezdeményezett országos népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényben rögzítse: »A képviselő testület (közgyűlés) a polgármesternek a testület feloszlása kimondására előterjesztett indítványát köteles megtárgyalni és arról döntést hozni.«?”

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 91/2010. (II. 11.) OVB határozatot. Az OVB hitelesítette a Bezzegh Tibor, a Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom elnöke által benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Kívánja-e Ön, hogy az Országgyűlés napirendjére tűzze a köztársasági elnök megválasztása módjának kérdését, miszerint az elnökválasztás jogkörét a jövőben már közvetlenül a választópolgárok közössége, vagy továbbra is az Országgyűlés gyakorolja?”

Kifogással éltek az Országos Választási Bizottság 14/2010. (I. 14.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a T. E. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyőjtı ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: Akarja-e Ön, hogy törvény tiltsa meg a Magyarországon megkötött, de a törvény hatályba lépéséig le nem törlesztett, forint alapú, ingatlan vásárlási célú hitelek (ideértve az ingatlanra kötött jelzáloghiteleket is) teljes hiteldíj mutatója értékének bárminemű egyoldalú módosítását?

Kedden kerül a testület elé az adózás rendjéről szóló 203. évi XCII. törvény 172. § (1) bekezdése l) pontjának „különösen ilyennek minősül, ha a becslés során az adózó bizonyítékként más adózót is érintő szerződéses kapcsolatra vagy egyéb ügyletre hivatkozik, és ez alapján lefolytatott kapcsolódó vizsgálat az dózó bizonyítási indítványában foglaltakat nem támasztja alá,” szövegrészének alkotmányosságát elemző határozattervezet.

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 13/2010. (I. 14.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a T. E. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy törvény tiltsa meg a hatályba lépését követően Magyarországon megkötött, forint alapú, ingatlan vásárlási célú hitelek (ideértve az ingatlanra kötött jelzáloghiteleket is) teljes hiteldíj mutatója értékének bárminemű egyoldalú módosítását?”

Kifogással éltek az Országos Választási Bizottság 437/2009. (XI. 20.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által kezdeményezett országos népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy a 2009. december 31-e előtt az Alkotmánybíróság által hozott olyan határozatokat és végzéseket, amelyekben az Alkotmánybíróság az indítványt visszautasította vagy az eljárását – az indítvány visszavonása kivételével – megszüntette az Országgyűlés nyilvánítsa semmissé, és a törvényben rendelje el ezekben az ügyekben az érdemi határozat meghozatalát?”

Kifogást nyújtottak be az Országos Választási Bizottság 338/2010. (IV. 23.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a J. Cs. magánszemély által kezdeményezett országos népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy azok a bírók, akiknek jogerős határozata jogtalan fogva tartást eredményezett, bíróként ne dolgozhassanak tovább?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 368/2010. (IX. 3.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette Udvaros Renáta, a Somogy Ifjúságáért Egyesület elnöke és dr. Nagy Ádám, az Ifjúságszakmai Társaság Alapítvány elnöke által benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „A Magyar Országgyűlés tűzzön napirendjére és tárgyaljon meg az ifjúsággal kapcsolatos közfeladatokról szóló törvénytervezetet!”

A keddi teljes ülés végén öt végzéstervezetrıl is tárgyalnak.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG