Törvényesen kivetve is méltánytalanul magas lehet a négyzetméter alapú telekadó - Ombudsmani vizsgálat

2010.09. 7. Jogi Fórum / OBH

Szélsőséges esetben az ingatlan értékét meghaladó adót is kivethet az önkormányzat, miközben nem lépi túl a törvényben meghatározott maximumot. A helyi adókról szóló törvény rendkívül tág mozgásteret biztosít a helyi képviselő-testületek számára, ami sértheti az adózók jogbiztonsághoz, tisztességes eljáráshoz való jogát – közölte az állampolgári jogok biztosa egy vizsgálata tanulságaként.

A telekadó alapjának meghatározásához a helyi adókról szóló törvény ad keretet, ám ez egyes helyzetekben alkalmas lehet arra, hogy az adóköteles, beépítetlen ingatlanok valós piaci értékéhez és az adóalanyok teherviselő képességéhez képest méltánytalanul magas adót vessenek ki. Így vélte egy panaszos is, aki azt is megírta beadványában, hogy a helyi önkormányzat nem volt hajlandó méltányossági eljárásban mérsékelni az adót.

A bepanaszolt önkormányzat viszont a vizsgálatot indító Szabó Máté ombudsmannak azt fejtette ki, hogy helyesen járt el, mivel a telekadó mértékét a helyi adókról szóló törvény keretei között, a terület nagysága alapján, a törvényben megszabott felső határnál lényegesen kisebb összegben határozta meg A panaszos ezzel szemben azt sérelmezte, hogy néhány év után összesítve már az ingatlan forgalmi értékét meghaladó összeget kellene kifizetnie adóban.

Az ombudsman megállapította, hogy az adóhatóság eljárása nem egyeztethető össze az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseivel, szemben áll a jogállamiság elvével. Az adóhatóság sérti az adózó tisztességes eljáráshoz jogát is, amikor arra hivatkozva utasítja el a méltányosság alkalmazását, hogy az önkormányzati rendelet nem ad rá lehetőséget. Az adózás rendjéről szóló törvény szerint ugyanis a magánszemély kérelme alapján az adótartozás, valamint a bírság- vagy pótléktartozás méltányossági eljárásban, erre vonatkozó helyi szabályozás nélkül is mérsékelhető.

A helyi önkormányzati alapjogok között a képviselő-testület hatásköre, hogy a törvény keretei között meghatározza a helyi adók fajtáit és mértékét, de figyelembe kellene venni, hogy az egyes országrészekben erősen eltérhetnek az adózók jövedelmi viszonyai és más a beépítetlen ingatlanok forgalmi értéke. Ezért előfordulhat, hogy bár a telekadó mértékének megállapításánál a képviselő-testület a törvényi maximum kereteit nem lépi túl, a négyzetméter alapú adóalap meghatározása során az önkormányzat szélsőséges esetben akár az ingatlan valós forgalmi értékét meghaladó adót is kivethet.

Az ombudsman felhívta az érintett önkormányzat figyelmét arra, hogy a méltányossági kérelmek elbírálásakor fordítson kiemelt figyelmet a vonatkozó törvényi rendelkezések betartására. Az országgyűlési biztos azt javasolta a nemzetgazdasági miniszternek, hogy fontolja meg a helyi adókról szóló törvény felülvizsgálatának lehetőségét, mert a helyi sajátosságokhoz és az adóalanyok teherviselő képességéhez jobban igazodó, a jogbiztonság követelményének megfelelő szabályozással elkerülhetővé válna a beépítetlen telkek forgalmi értékéhez képest feltűnően aránytalan mértékű telekadó kivetése.

  • kapcsolódó anyagok
ÖNKORMÁNYZATOK
ADÓZÁS
ALAPJOGOK
OMBUDSMAN